Categoriearchief: verderkijken

Ter bemoediging

Het was 11 maart 2020, straten waren leeg,
winkels waren dicht en mensen bleven thuis

De lente wist van niets
En bloemen bleven opkomen en opengaan

En de zon bleef stralen
En de zwaluwen keerden terug
En de hemel kleurde rood en blauw
’s Ochtends werd het brooddeeg gekneed
en werden de tulbanden in de oven geschoven
Het werd steeds later donker
en ’s ochtends kwam het licht vroeg binnen
door de op een kier staande ramen

Het was 11 maart 2020 jongeren studeerden online
En ‘s middags wachtte zoals gebruikelijk het tressette kaartspel
Het was het jaar waarin je alleen naar buiten mocht
om boodschappen te doen
Al gauw ging alles dicht
Ook de kantoren
Het leger begon alle uitgangen en landsgrenzen te bewaken
Want er was niet genoeg plek voor iedereen in de ziekenhuizen
En mensen werden ziek..

Maar de lente wist van niets
en de scheuten bleven uitlopen

Het was 11 maart 2020 dat iedereen verplicht in quarantaine werd geplaatst
Opa’s en oma’s, families en ook jongeren
Toen werd het echt angstig
En alle dagen leken op elkaar

Maar de lente wist van niets
en de rozen bloeiden opnieuw

Men herontdekte het genot om samen te eten
Om te schrijven en de verbeelding de vrije loop te laten
Om te lezen en je te laten meeslepen door de fantasie
Er waren er die een nieuwe taal leerden
die gingen studeren en opnieuw het laatste ontbrekende doctoraalexamen erbij pakten
die begrepen wat het is om echt met volle aandacht lief te hebben
die stopten met het voor lief nemen van de onwetendheid
die het kantoor sloot en een eethuisje opende met slechts acht couverts
Die de verloofde verliet om de liefde voor zijn beste vriend van de daken te schreeuwen
Er waren er die dokter werden om eenieder te kunnen helpen die anderendaags nodig zou kunnen hebben
Het was het jaar waarin men het belang van een goede gezondheid inzag en van oprechte genegenheid
Het jaar waarin de wereld leek stil te staan
En waarin de economie te gronde ging

Maar de lente wist van niets
en de bloemen maakten plaats voor vruchten

En toen kwam de dag van de bevrijding
We zaten voor de televisie en de premier vertelde live
op alle media
dat de noodtoestand ten einde was
En dat het virus had verloren
Dat alle Italianen samen hadden gewonnen
En toen gingen we de straat op
Met tranen in onze ogen
Zonder mondkapjes en handschoenen
onze buurman omhelzend
alsof het onze broer was

En dat was het moment dat de zomer aanbrak
omdat de lente het niet wist
en was doorgegaan om er te zijn

Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente van niets wist
En iedereen leerde
hoe krachtig het leven is .

“Geïnspireerd door Irene Vella (Italië) – ‘Het was 11 maart 2020’💜”
Door een onbekende bron) naar het Nederlands vertaald.

De Bijbelbox

Gratis een Bijbel.

We hebben de Bijbelbox aangeschaft, met daarin verschillende Boxbijbels.

Een Boxbijbel is een handzaam lichtgewicht boekje met daarin een compact Nieuwe Testament.

Geïnteresseerden kunnen zo’n Boxbijbel gratis meenemen.

De Bijbelbox staat achter in de kerk.

In de Bijbel spreekt God tot de mens in geschiedenissen en verhalen, instructies, wetten, liederen, gedichten, spreuken, profetieën, preken, levensbeschrijvingen, brieven en weergaven van visioenen. Mensen die de moeite nemen om de tekst de lezen en zich afvragen wat de Bijbel tot hen te zeggen heeft, zullen niet snel uitgelezen raken.
De Bijbel is in een andere tijd geschreven en gaat over God, die per definitie anders is dan de mens. De boodschap van de Bijbel kan de lezer gelukkig maken, uitzicht geven op een prachtige toekomst en helpen om het leven in een ander en beter perspectief te zien. Maar de boodschap van de Bijbel roept ook vragen en weerstand op en vraagt van de lezer om anders te worden, te denken en te handelen. De teksten roepen op tot geloven in en leven voor God en de medemens, in plaats van voor onszelf.

De Bijbelbox is een uitgave van de Bijbelvereniging.

Samenspraak Digitaal

Met ingang van het komende kerstnummer december 2015 van Samenspraak bestaat de mogelijkheid om Samenspraak digitaal toegestuurd te krijgen!
Dit is bedoeld om ons kerkblad een groter bereik in en om onze gemeente te geven buiten het aantal huidige abonnees op de papieren uitgave.
Het septembernummer heeft daarom een ruime papieren verspreiding, buiten de vaste abonnees.

Samenspraak voorkant klein


De digitale versie zal vooralsnog gratis zijn.

Belangstellenden kunnen zich per e-mail opgeven bij het kerkelijk bureau:
kb.pgvenlo@gmail.com

Indien u uw papieren abonnement wilt omzetten in een digitale versie dan kan dat natuurlijk ook.
Gelieve dan wel gelijktijdig met uw aanmelding het papieren abonnement op te zeggen.

Zonder bericht uwerzijds blijft uw huidige abonnement ongewijzigd.

Palmhöltje – Venloos lied voor Palmpasen

Lees een mooie en uitgebreide verklaring van de betekenis van het Palmhöltje overgenomen van de site van  OBS de Horizon in Doesburg

Palmhöltje

Twië maol doëzend jaor geleje
Kwaam d’r in ’t Heilig Land
Eine Keuning de stad ingereje,
En de kinder zweide
Pelmkes in de hand.
En Hae woel gennen troën,
Genne golde kroën.
Maar Hae heel van de minse des te miër.
Ederein good gestump
Zông “Hosanna veur Dae kump
In de Naam van Ôzze Leven Hiër!”

palmpaasstokRefrein:
Palmhöltje, palmhöltje, in de zônneschien.
De volgende waek zal ’t Paose zien.
Palmhöltje, palmhöltje, och, waat had ik gaer
Dae krintenhaan, die appelesien
En auk dae’n babbelaer.

Twië maol doëzend jaor geleje
Ware kinder net wie weej.
Lache waas auk ’t leefs waat ze deje.
Wao ’t plezeerig waas,
Dao ware zeej d’r beej.
En ze sprônge op straot,
Zônge in de maot.
En ze reepe alzelaeve Ziene Naam.
En ze struide toen rônd,
Palmblaajer op de grônd,
Veur dae mins dae oët d’n Hemel kwaam.

Geschiedenis van onze Joriskerk

geschiedenis van de JoriskerkHet is mei 1632.
De oorlog met Spanje is al lang geen opstand meer tegen godsdienstdwang en tegen zware belastingdruk door de tiende penning.
Voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is – met name in Holland – de Gouden Eeuw al begonnen.
Rembrandt verhuist zijn atelier van Leiden naar Amsterdam.

Zo begint het boekje Historie van de kerk die van hand tot hand ging, geschreven door Paul Hollaar.

button-historie-kleinWe willen de geschiedenis graag verder vertellen en hebben een pdf gemaakt van het boekje, zodat het gedownload kan worden en geprint of digitaal gelezen.

Op 3 juni 2007 was het 375 jaar geleden dat de Venlose protestanten de Sint-Joriskapel voor hun kerkdiensten ter beschikking kregen.
De Joriskerk in het Venlose stadshart heeft een bewogen geschiedenis, waaraan de historie van de protestantse gemeente grotendeels parallel loopt.
Wie de geschiedenis niet kent, kan onmogelijk de omstandigheden van vandaag op waarde schatten. Uit de historie is lering te trekken. De historie leert onder meer dat mensen hardleers zijn. De geschiedenis van de Joriskerk levert daarvan treffende voorbeelden.

In de loop der jaren zijn tal van brochures etc. aan het kerkgebouw en de kerkelijke gemeente gewijd. Met gebruikmaking van deze bronnen is dit boekje samengesteld, ten einde – voor zover mogelijk – een coherente geschiedschrijving na te laten voor toekomstige jubilea van dit deel van de christelijke gemeente.
Want een van de lessen uit het verleden leert dat de Heer der kerk zijn gemeente bewaart.
Bij de samenstelling van dit boekje is dankbaar gebruik gemaakt van de aanwijzingen, correcties en aanvullingen door Margriet Gosker en Albert Lamberts.
De burgerlijke gemeente Venlo, wier erflaters zo’n prominente rol in de hele Joriskerkgeschiedenis hebben gespeeld, maakte met een genereus gebaar deze uitgave mogelijk.