Categoriearchief: verderkijken

Quizt het wel of quizt het niet?

Een gezellige avond waarop we op een luchtig-serieuze manier met elkaar doorpraten en doorvragen naar inhoud, betekenissen en zeggingskracht van verhalen, spreuken, gebruiken en nog veel meer uit de Bijbel.

We gebruiken vragen uit de bekende Nationale Bijbelquiz.

Maar het gaat er nu niet om dat er één is die het meeste weet, maar dat je met elkaar ontdekt dat je samen best veel weet én wat je allemaal wel of toch weer niet wist.

Begeleiding: ds. René Silvis
Datum: vrijdag 7 februari
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Het Nieuwe Baken
Kosten: vrijwillige bijdrage
Aanmelden: voor 3 februari bij ds. René Silvis

Zephyrustrio, concert “stolen works”

9 februari in de Joriskerk
aanvang 14.00 uur
entree €  12,50; kinderen € 7,50

Het Zephyrustrio streeft in haar programma’s altijd naar dynamiek, afwisseling en contrasten. Verschillende muziekstijlen, klankregisters en stijlperioden van oud tot modern wisselen elkaar af op een verrassende en levendige manier. Het ensemble maakt hierbij gebruik van een grote diversiteit aan blokfluiten in verschillende formaten, stijlen en stemmingen en de dulciaan. Zo komt de blokfluit in al zijn facetten tot leven, als historisch én modern instrument.

Het Zephyrustrio (2008) bestaat uit
Judith Hokkeling,
Hanne Marie Janse
Jens Seebeck.

Het trio treedt op in Nederland en Duitsland en werkt regelmatig samen met koren en andere muziekgezelschappen. 

Zephyrus is een Grieks mythologisch figuur die de personificatie was van de westenwind, een aangename wind die verkoeling bracht. De associatie met de zachte en pure blokfluitklank is hiermee eenvoudig gemaakt.

Top 2000

We hebben met enthousiasme muziek uitgekozen die niet uit het Liedboek maar uit de Top2000 gekozen is of we hoorden een lied dat iemand graag in de Top2000 zou zien.
De teksten hebben een inhoud waaruit we inspiratie halen en waarmee we ons vanuit ons geloof verbonden kunnen voelen.

In de dienst ook een quiz die we hier graag nog eens neerschrijven. Alle teksten zijn te vinden op internet. Zoek daarvoor op de titel met als toevoeging ‘songteksten’.

Quiz: 4 vragen

1 In Genesis 3:19 staat de tekst “stof ben je, tot stof keer je terug”. In welke songtekst is er hiermee een opvallende gelijkenis te vinden? 

a) Dust in de the wind – Kansas
b) Where the streets have no name – U2
c) Zo zal het zijn – Rob de Nijs

2 In ‘One of us’ van Joan Osborne vraagt ze zich af wat er zou gebeuren als God gewoon onder ons zou zijn. Ze komt dan met een verrassend godsbeeld. Ze zegt dat God misschien wel onder ons verschijnt als:

a) Een kind in Afrika
b) Een vreemdeling in de bus
c) Een bankier op Wall Street

3 In Jesaja 25:6 wordt verteld dat God, de Heer, de tranen van elk gezicht afwist. In welk nummer is eenzelfde verwoording te vinden?  

a) Angels – Robbie William
b) Sunday bloody sunday – U2 
c) Mag ik dan bij jou? – Claudia de Breij

4 In Titus 3:3 staat de tekst “Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haten elkaar.” In welk nummer wordt een dergelijke tekst gevonden? 

a) Same love – Macklemore
b) Where is the love – Black Eyed Peas
c) Iedereen is van de wereld – The Scene

Antwoorden:
a Kansas, Dust in de wind (nr 275 in de Top 2000)
b Joan Osborne, One of us – een man in de bus
c Claudia de Breij, Mag ik dan bij jou? (nr 38 in de Top 2000)
b Black eyed peas, Where is the love? (nr 903 in de Top 2000)

Na de dienst was er veel zelf gemaakt lekkers en gezelligheid in de kapel. De ‘man achter de knoppen’ was nog niet naar huis en dus genoten we ook nog van muziek uit de Top 2000.

Liturgische schikkingen Advent en Kerst 2019

Uitleg.
De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.
Micha is een man van soberheid.
Soberheid wordt hier verbeeld in de keuze van kleuren en materialen.
De kransen zijn horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde.
De symbolische bloemschikkingen zijn gemaakt door de bloemengroep.
De foto’s zijn gemaakt door Peter Cornelisse.

Kerst

Johannes 1:4-5
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

De kroon op al deze kransen is de bol in top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat léven veel licht nodig heeft. In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel. De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren. Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten. Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende bloemen.

Vierde Advent

Vierde zondag van Advent. Alle kaarsen branden, het is bijna Kerst!

Micha 7:18
U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw.

De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid. De bessen zijn niet zo geliefd, meer een noodrantsoen. De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels.

Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.

Derde Advent

Drie kaarsen, de derde zondag van Advent. De kaars is licht roze,, we zijn op weg naar het licht!

Micha 6:8
Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.  

Zondag  Verheug je! De derde krans is bovenop nummer een en twee geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog. Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer). Erop ligt een snoer pinda’s, voor de vogels van de hemel.

We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht? Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden. Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.

Tweede Advent

Twee kaarsen zijn er aangestoken, het is de tweede zondag van Advent

Micha 4:3
Geen volk zal nog het  zwaard  trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat  oorlog
is.

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek.
De tweede krans is een met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent. De bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt.

Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot  nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.

Eerste Advent

Nu brandt er 1 kaars, iedere zondag wordt er een kaars meer aangestoken.

Micha 2:12
Ik zal ze samenbrengen als schapen en  geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen.

Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we hier.

Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken. Kuddes worden van oudsher verzameld binnen een omheining, vaak een omheining met prikkeldraad, om de dieren te beschermen tegen gevaar.

De krans symboliseert de omheining, heeft een prikkelig uiterlijk, waardoor de schapen (hier en daar een plukje schapenwol) zich veilig kunnen verzamelen.

De Bijbelbox

Gratis een Bijbel.

We hebben de Bijbelbox aangeschaft, met daarin verschillende Boxbijbels.

Een Boxbijbel is een handzaam lichtgewicht boekje met daarin een compact Nieuwe Testament.

Geïnteresseerden kunnen zo’n Boxbijbel gratis meenemen.

De Bijbelbox staat achter in de kerk.

In de Bijbel spreekt God tot de mens in geschiedenissen en verhalen, instructies, wetten, liederen, gedichten, spreuken, profetieën, preken, levensbeschrijvingen, brieven en weergaven van visioenen. Mensen die de moeite nemen om de tekst de lezen en zich afvragen wat de Bijbel tot hen te zeggen heeft, zullen niet snel uitgelezen raken.
De Bijbel is in een andere tijd geschreven en gaat over God, die per definitie anders is dan de mens. De boodschap van de Bijbel kan de lezer gelukkig maken, uitzicht geven op een prachtige toekomst en helpen om het leven in een ander en beter perspectief te zien. Maar de boodschap van de Bijbel roept ook vragen en weerstand op en vraagt van de lezer om anders te worden, te denken en te handelen. De teksten roepen op tot geloven in en leven voor God en de medemens, in plaats van voor onszelf.

De Bijbelbox is een uitgave van de Bijbelvereniging.

Pinksteren

Pinkster Geest

Wind – die waait
verwaait
mijn angst
en donkere peinzen

regen – druppels
vallen neer
wassen schoon

geven zicht op
vurige vrede  
kracht 

om in tegenwind
over water
te lopen

in zicht
van de Eeuwige

aukje wijma

Lees meer gedichten van Aukje Wijma op haar website.

De symbolische bloemschikking is gemaakt door de bloemengroep.

Coen van der Vlerk benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau!

Na ruim een jaar van administratieve voorbereidingen, voortreffelijk gecoördineerd door Gerard Lunshof, was het op 26 april 2019 dan eindelijk zover.

In een met familie, vrienden, diverse afgevaardigden van meerdere verenigingen en alle geledingen binnen onze eigen protestantse gemeente gevulde Joriskerk verscheen om klokslag 12.40 uur de burgemeester van Venlo, de heer Antoin Scholten, om een totaal verraste en overrompelde Coen van der Vlerk de gevleugelde woorden toe te spreken dat het zijne majesteit de Koning heeft behaagd om hem een koninklijke onderscheiding toe te kennen voor het vele, vele werk dat Coen als vrijwilliger in allerlei functies (plaatselijk, regionaal en landelijk) gedurende een lange reeks van jaren op diverse kerkelijke en maatschappelijke terreinen heeft verricht.

Tot ieders grote blijdschap is Coen voor al deze belangeloze inspanningen beloond met de eervolle benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau!

Namens alle geledingen binnen onze eigen protestantse gemeente te Venlo laten wij weten bijzonder ingenomen te zijn met deze fantastische en uiterst verdiende koninklijke onderscheiding.
Ridder Coen, wij willen je namens ons allen van ganser harte feliciteren met deze onderscheiding en jou nog eens nadrukkelijk bedanken voor al jouw inspanningen voor onze kerkgemeenschap!
Daarbij God’s zegen toegewenst.

Paul Hollaar,
voorzitter Kerkenraad
Hans van Berkum,
voorzitter College van Kerkrentmeesters.

Kerkenraad neemt afstand van Nashville-verklaring

VERKLARING VAN DE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VENLO EN OMSTREKEN.

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Venlo e.o. heeft in zijn vergadering op 8 januari 2019 uitgesproken dat nadrukkelijk afstand wordt genomen van de zogeheten NASHVILLE-verklaring, waarin o.m. homoseksuele relaties en transgenderidentiteit worden afgewezen.
De Kerkenraad schaart zich in deze kwestie volledig achter de afwijzende reacties, zoals inmiddels verwoord door de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en de scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ds. René de Reuver.
Met hen spreken wij uit dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en blijft in onze kerk en zich daar thuis mag voelen.
De NASHVILLE-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten, pastoraal onverantwoord en doet onrecht aan alle mensen van wie de ondertekenaars van die verklaring de levensvorm afwijzen.

Namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Venlo en omstreken,
Hans van Berkum, voorzitter ad interim,
Ds. René Silvis, predikant.

Download hier de verklaring op pdf:

2019 VERKLARING VAN DE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VENLO EN OMSTREKEN

Wens

VOOR MIJN MENS

wat ik je wens
is ook zo’n mens
met of zonder hond
– de mijne heeft een witte –
die nu en dan je paden kruist

die dag zegt
zwaait
iets mompelt over ’t weer

en dat je
zonder elkaars naam
of lievelingskleur te weten
je dag vervolgt
met een glimlach
die er net daarvoor niet was

(de ander glimlacht ook
dat is het beste)

dat wens ik je van harte

Mariëlla Vermeer – Dichter m/v