Categoriearchief: verderkijken

Pinksteren

Pinkster Geest

Wind – die waait
verwaait
mijn angst
en donkere peinzen

regen – druppels
vallen neer
wassen schoon

geven zicht op
vurige vrede  
kracht 

om in tegenwind
over water
te lopen

in zicht
van de Eeuwige

aukje wijma

Lees meer gedichten van Aukje Wijma op haar website.

De symbolische bloemschikking is gemaakt door de bloemengroep.

Coen van der Vlerk benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau!

Na ruim een jaar van administratieve voorbereidingen, voortreffelijk gecoördineerd door Gerard Lunshof, was het op 26 april 2019 dan eindelijk zover.

In een met familie, vrienden, diverse afgevaardigden van meerdere verenigingen en alle geledingen binnen onze eigen protestantse gemeente gevulde Joriskerk verscheen om klokslag 12.40 uur de burgemeester van Venlo, de heer Antoin Scholten, om een totaal verraste en overrompelde Coen van der Vlerk de gevleugelde woorden toe te spreken dat het zijne majesteit de Koning heeft behaagd om hem een koninklijke onderscheiding toe te kennen voor het vele, vele werk dat Coen als vrijwilliger in allerlei functies (plaatselijk, regionaal en landelijk) gedurende een lange reeks van jaren op diverse kerkelijke en maatschappelijke terreinen heeft verricht.

Tot ieders grote blijdschap is Coen voor al deze belangeloze inspanningen beloond met de eervolle benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau!

Namens alle geledingen binnen onze eigen protestantse gemeente te Venlo laten wij weten bijzonder ingenomen te zijn met deze fantastische en uiterst verdiende koninklijke onderscheiding.
Ridder Coen, wij willen je namens ons allen van ganser harte feliciteren met deze onderscheiding en jou nog eens nadrukkelijk bedanken voor al jouw inspanningen voor onze kerkgemeenschap!
Daarbij God’s zegen toegewenst.

Paul Hollaar,
voorzitter Kerkenraad
Hans van Berkum,
voorzitter College van Kerkrentmeesters.

Samenspraak Digitaal

Met ingang van het komende kerstnummer december 2015 van Samenspraak bestaat de mogelijkheid om Samenspraak digitaal toegestuurd te krijgen!
Dit is bedoeld om ons kerkblad een groter bereik in en om onze gemeente te geven buiten het aantal huidige abonnees op de papieren uitgave.
Het septembernummer heeft daarom een ruime papieren verspreiding, buiten de vaste abonnees.

Samenspraak voorkant klein


De digitale versie zal vooralsnog gratis zijn.

Belangstellenden kunnen zich per e-mail opgeven bij het kerkelijk bureau:
kb.pgvenlo@gmail.com

Indien u uw papieren abonnement wilt omzetten in een digitale versie dan kan dat natuurlijk ook.
Gelieve dan wel gelijktijdig met uw aanmelding het papieren abonnement op te zeggen.

Zonder bericht uwerzijds blijft uw huidige abonnement ongewijzigd.

Palmhöltje – Venloos lied voor Palmpasen

Lees een mooie en uitgebreide verklaring van de betekenis van het Palmhöltje overgenomen van de site van  OBS de Horizon in Doesburg

Palmhöltje

Twië maol doëzend jaor geleje
Kwaam d’r in ’t Heilig Land
Eine Keuning de stad ingereje,
En de kinder zweide
Pelmkes in de hand.
En Hae woel gennen troën,
Genne golde kroën.
Maar Hae heel van de minse des te miër.
Ederein good gestump
Zông “Hosanna veur Dae kump
In de Naam van Ôzze Leven Hiër!”

palmpaasstokRefrein:
Palmhöltje, palmhöltje, in de zônneschien.
De volgende waek zal ’t Paose zien.
Palmhöltje, palmhöltje, och, waat had ik gaer
Dae krintenhaan, die appelesien
En auk dae’n babbelaer.

Twië maol doëzend jaor geleje
Ware kinder net wie weej.
Lache waas auk ’t leefs waat ze deje.
Wao ’t plezeerig waas,
Dao ware zeej d’r beej.
En ze sprônge op straot,
Zônge in de maot.
En ze reepe alzelaeve Ziene Naam.
En ze struide toen rônd,
Palmblaajer op de grônd,
Veur dae mins dae oët d’n Hemel kwaam.

Geschiedenis van onze Joriskerk

geschiedenis van de JoriskerkHet is mei 1632.
De oorlog met Spanje is al lang geen opstand meer tegen godsdienstdwang en tegen zware belastingdruk door de tiende penning.
Voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is – met name in Holland – de Gouden Eeuw al begonnen.
Rembrandt verhuist zijn atelier van Leiden naar Amsterdam.

Zo begint het boekje Historie van de kerk die van hand tot hand ging, geschreven door Paul Hollaar.

button-historie-kleinWe willen de geschiedenis graag verder vertellen en hebben een pdf gemaakt van het boekje, zodat het gedownload kan worden en geprint of digitaal gelezen.

Op 3 juni 2007 was het 375 jaar geleden dat de Venlose protestanten de Sint-Joriskapel voor hun kerkdiensten ter beschikking kregen.
De Joriskerk in het Venlose stadshart heeft een bewogen geschiedenis, waaraan de historie van de protestantse gemeente grotendeels parallel loopt.
Wie de geschiedenis niet kent, kan onmogelijk de omstandigheden van vandaag op waarde schatten. Uit de historie is lering te trekken. De historie leert onder meer dat mensen hardleers zijn. De geschiedenis van de Joriskerk levert daarvan treffende voorbeelden.

In de loop der jaren zijn tal van brochures etc. aan het kerkgebouw en de kerkelijke gemeente gewijd. Met gebruikmaking van deze bronnen is dit boekje samengesteld, ten einde – voor zover mogelijk – een coherente geschiedschrijving na te laten voor toekomstige jubilea van dit deel van de christelijke gemeente.
Want een van de lessen uit het verleden leert dat de Heer der kerk zijn gemeente bewaart.
Bij de samenstelling van dit boekje is dankbaar gebruik gemaakt van de aanwijzingen, correcties en aanvullingen door Margriet Gosker en Albert Lamberts.
De burgerlijke gemeente Venlo, wier erflaters zo’n prominente rol in de hele Joriskerkgeschiedenis hebben gespeeld, maakte met een genereus gebaar deze uitgave mogelijk.