Categoriearchief: verderkijken

De schikkingen bij de 40dagentijd en Pasen 2020

STA OP!

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood.

Jezus riep: ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon.

Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en voor de gemakkelijke weg kiezen.
Daarom staan we op en komen we samen in actie. We bieden hoop en doen recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Wij geloven in delen. Deel mee, kom in beweging. Sta op!

Pasen

12 april – We lezen Johannes 20:1-18    

De schikking bestaat uit een kring van twaalf witte bloemen om de lege plek in het midden. Dit zijn de twaalf leerlingen.
Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, vol droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor hen en voor ons kan zijn.
Ze staan met zijn elkaar om die ruimte heen.

En net als de leerlingen, zijn ook wij getuige van het lege graf, want Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord.

Om de kring van witte bloemen heen is het tableau opgevuld met bloesem, vreugde over het nieuwe begin

De zondagen in de 40dagentijd.

9 april – Witte donderdag. We lezen Johannes 13:1-30

In deze lezing staat het dienen centraal. Jezus kiest er voor om de ander te dienen. Dit doet hij door een nederige taak uit te voeren: het wassen van de voeten.

Als symbool hiervoor gebruiken we viooltjes, een teer en klein bloemetje met een grootse uitstraling, en een droogdoek.

Bekijk deze schikking in groot formaat

5 april – Palm- en Passiezondag. We lezen Mattheüs 26:1-27, Mattheüs 26:66.

De liturgische schikking verwijst naar de passie, naar het lijden van Jezus. In de schikking zijn allerlei kruiden gebundeld die gebruikt kunnen worden bij een zalving. Om de kruiden is een doek gewikkeld, die verwijst naar de balseming, zoals wordt verteld van de vrouw die Jezus’ hoofd zalft. De groene takjes in de schikking lijken ook een beetje op de palmtakken die bij Palmzondag horen.

29 maart – we lezen Johannes 11:1-4 en Johannes 11:17-44

Gedragen worden door anderen is het thema van deze schikking.
Hoop hebben en houden op een betere toekomst.
Met liefde naast elkaar staan.

In de Evangelielezing gaat het over Lazarus en de onvoorwaardelijke liefde van de zussen Martha en Maria voor hun broer.
Dit is verbeeld door een rode roos, die gesteund wordt door klimop, symbool van trouw, en een wolk van graszaden.

Dood en leven, een zuchtje is het verschil. Liefde is sterker dan de dood.

Bekijk deze schikking in groot formaat

22 maartwe lezen Johannes 9:1-13 en Johannes 9:26-39

Zie dan toch met wie je te maken hebt. De blindgeboren man komt door de genezing die Jezus hem kan bieden, eindelijk tot zijn recht: leven als volwaardig mens.
Wie ziet kan kijken, maar tegelijkertijd toch niet zien waar het in zijn of haar leven naar toe gaat. Die kan gaan dwalen zonder doel.

De genezing geeft de man broodnodige ruimte om te leven, de bloesem zit om het lege midden. De kleur van de bloemen geeft de kleur aan zijn leven terug. De man kan nu zelf aan de gang om de leegte in het midden te gaan vullen met betekenis.

Bekijk deze schikking in groot formaat

15 maart – Deze week is er geen schikking. Deze zondag is een onzekere en onheilspellende zondag. Er is in de meeste kerken en ook in onze Joriskerk geen dienst. Het coronavirus houdt ons thuis om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen.
In de komende tijd zijn er op zondag diensten met maar enkele mensen. De diensten kun je beluisteren op kerkdienstgemist.nl/venlo.
Leef voorzichtig, zorg goed voor jezelf en anderen!
Heer, wij bidden om Uw ontferming over deze wereld.

8 maart – we lezen Matteüs 17:1-9

Een stem uit de hemel -het lijkt wel een tweede doop- die het stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand – Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van.

Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden.

In de stralende krans van deze schikking kan je het geheim -de bloem in de knop- als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren, al zien. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.

Bekijk deze schikking in groot formaat

1 maart – we lezen Matteüs 4:1-5

liturgische schikking in de 40dagentijd 2020

De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld, is eenzaam.
De kleurige bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond. Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien, je leeft ook niet van brood alleen.
Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn, om ook op onze weg voort te gaan. Fier overeind staan, zoals de tulp, die met de onmiskenbare kleur heel opvallend is. Durf dat, laat je niet afleiden. Dien het léven.

Fotograaf is Peter Cornelissen.
De schikkingen worden gemaakt door de bloemengroep symbolische schikkingen.

Johannes Passion in de Martinus Basiliek

Na twee discussiebijeenkomsten (op 3 en 10 maart) over de bijzondere verwevenheid van tekst
en muziek, van evangelieverhaal en aria’s en koralen van de Johannes Passion is er nu een uitvoering van Vivente op zondag 5 april 2020 in de Martinusbasiliek van Venlo.

Geen lezing over de Iona Community

Deze lezing gaat niet door om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

De Iona Community is een oecumenische gemeenschap die verbonden is met het eiland Iona voor de Schotse westkust.
Sinds 563, toen de monnik Columba op Iona aankwam, kent dit eiland een christelijk spiritueel leven.

De Iona Community is een oecumenische gemeenschap die verbonden is met het eiland Iona voor de Schotse westkust.
Sinds 563, toen de monnik Columba op Iona aankwam, kent dit eiland een christelijk spiritueel leven.

De leden en vrienden van de Iona Community leven verspreid over het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld. Zij zetten zich in voor vrede en gerechtigheid en heelheid van de schepping, opbouw van gemeenschap en de vernieuwing van liturgie en vieringen.

In deze lezing zal de aandacht ook uitgaan naar de wekelijkse pelgrimage over het eiland, naar een bijzondere sculptuur bij de abdij en de liederen van deze gemeenschap, waarvan er
langzamerhand steeds meer in het Nederlands beschikbaar zijn.

Ds. René Silvis uit Venlo is op Iona geweest en is verbonden aan de Ionagroep Nederland.

Begeleiding: René Silvis
Datum: Woensdag 25 maart
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Joriskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage
Aanmelden: voor 11 maart 2020 bij ds. René Silvis

LEZING: pelgrimeren en zinzoeken.

Pelgrimage is een populair fenomeen, ook in Nederland. Niet alleen pelgrimsplaatsen maar ook kloosters trekken grote aantallen mensen aan die de weg naar hun eigen innerlijk willen bewandelen. Pelgrim en monnik staan voor twee manieren van zinzoeken.
Wat betekenen pelgrimage en contemplatie in onze tijd? Welke kansen en beperkingen zijn ermee verbonden? Benedictijner-monnik en pelgrim Thomas Quartier zal zijn perspectief en ervaring met ons delen.

Dat doet hij aan de hand van de rituelen die de weg naar Santiago tot een pelgrimage maken en de ervaringen van contemplatie die in de benedictijnse spiritualiteit een belangrijke rol spelen. Een spannende spirituele ontdekkingsreis naar het klooster op je eigen pelgrimage van het zinzoeken!

Broeder Thomas Quartier osb (1972) is monnik van de abdij Sint Willibrord in Doetinchem.
Hij is directeur van het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar voor Monastieke Spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast is hij verbonden aan het Titus Brandsma Instituut en de Benedictijnse Universiteit Sant Anselmo in Rome.
Onlangs verschenen:
Liefdesgeboden. Gevoel in het klooster van je leven (Advenniat 2019)
Heilige woede. Monnik zijn, een radicale keuze (Advenniat 2018).

Voorafgaand aan deze lezing kunt u deelnemen aan een open maaltijd. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van https://pg-roermond.nl/.

Voor de maaltijd dient u zich op te geven.
Wanneer: 3 maart 2020
Tijd: 20:00 uur
Waar: Ontmoetingscentrum, Minderbroedersingel 15F Roermond
Contact: Wilma Kaemingk, wio@pg-roermond.nl
Toegang gratis

Heilige huisjes Tocht

14 maart 2020 – Heilige Huisjes Tocht: rond de bevrijding in Venlo

Wandeling door de Venlose binnenstad aan de hand van stadsgids John Decker langs plaatsen en gebeurtenissen uit de oorlog die in Venlo voor de bevrijding hebben plaats gevonden.
De wandeling is ontwikkeld in samenwerking met het Gemeentearchief.
Start: Limburgs Museum
Aanvang: 12.30 tot ongeveer 14 uur – aansluitend koffie met napraten
Deelname: vrij (s.v.p. aanmelden; er zijn 20 plaatsen)

Daarna bestaat de mogelijkheid om het Bevrijdingsconcert van de JK Big Band mee te maken in de Jongerenkerk Venlo
Aanvang 15 uur – Minderbroedersstraat 1
Entree vrij.

Meer activiteiten bij 75 bevrijding Venlo.

Petrus kookt – paasontbijt in Venlo

Hoor het verhaal van Karin. Zij organiseert elk jaar een feestelijk paasontbijt in Het Nieuwe Baken. Waarom doet ze dat? En wat betekent Pasen eigenlijk voor haar?

Erik, van Petrus Kookt, spreekt met Karin. Bekijk de video hier en ga naar de website Petrus van de Protestantse Kerk waar je haar verhaal ook in tekst vindt.

Wereldgebedsdag

De Wereldgebedsdag 2020 van de oecumenische Frauenkreis Niederdorf, Herongen wordt dit jaar voorbereid door de dames van de Sankt-Cornelius kerk aan de Sankt Corneliusstraβe 6 in Broekhuysen.
Tijdens deze gebedsdag wordt het leven van de vrouwen in Zimbabwe belicht.
De voorbereidingsavond is op dinsdag 25 februari om 20.00 uur en de gebedsdag zelf is op vrijdag 6 maart. Beide keren in dezelfde kerk.
Ook dit keer worden de vrouwen van onze kerkgemeenschap in Venlo van harte uitgenodigd.

Christendom, kerk en de Jodenvervolgingen.

Lezing door historicus Herman van Rens.

Over Christendom, kerk en de Jodenvervolgingen.
De Holocaust of Shoah is een van de aangrijpende gebeurtenissen van de Twintigste Eeuw.
De moderne Europese cultuur kan niet begrepen worden zonder daarin de Shoah te betrekken. De Shoah in zijn historische vorm is ondenkbaar zonder het eeuwenoude Christelijke anti-judaïsme, en in veel gevallen antisemitisme.
De christelijke moraal heeft er daarentegen ook voor gezorgd dat op sommige plaatsen christelijke leiders en voorgangers de juiste weg hebben gewezen aan een beweging die mensen stimuleerde om hulp te bieden aan bedreigde Joden. Dat wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden in de provincie Limburg. Die zijn een inspirerend voorbeeld voor ieder die mensen morele richting wil geven.
Maandag 2 maart.
Plaats: H. Michaëlkerk, Past. Kierkelsplein 18
Aanvang: 19.30 uur – deur open om 19.00 uur
Entree: vrij (u kunt een gift achterlaten

Meer activiteiten bij 75 bevrijding Venlo.

Johannes Passion

Het concert is vanwege de ontwikkelingen in verband met het coronavirus afgelast en onder voorbehoud verplaatst naar 21 maart 2021. Nadere informatie volgt. Reeds gekochte kaartjes blijven geldig. Neem voor meer informatie contact op met onze penningmeester, klik hier.

Met de Johannes Passion heeft Bach, naast de Matthäus Passion, opnieuw een meesterwerk nagelaten. Ook in de Johannes Passion is er een bijzondere verwevenheid van tekst en muziek, van evangelieverhaal en aria’s en koralen.

Al vertellend en luisterend willen we tot een dieper verstaan komen van dit muzikale lijdensverhaal.
Twee bijeenkomsten vormen de opmaat naar het bijwonen van een uitvoering.

Begeleiding: ds. René Silvis
Datum: dinsdag 3 en 10 maart
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Het Nieuwe Baken
Kosten: vrijwillige bijdrage
Aanmelden: voor 18 februari bij ds. René Silvis

Gemengde Zangvereniging Vivente voert de Johannes Passion uit op zondag 5 april 2020 in de Sint-Martinusbasiliek van Venlo.