Joriskerk in Venlo, in het centrum van de stad.
Zondags is er om 10 uur een kerkdienst.

Omdenken is het thema van dit jaar.
Voel je welkom om mee te denken (en te vieren) in de kerkdienst en mee te praten na de kerkdienst in Het Nieuwe Baken!


Kom niet naar de Joriskerk voorlopig. Beluister de kerkdienst op kerkdienstgemist.nl

Vanaf 22 maart zijn er weer kerkdiensten in de Joriskerk. De diensten vullen we in met het minimum aantal mensen dat nodig is om de dienst herkenbaar te laten zijn.
Wil je de meeluisteren lees dan in de nieuwsbrief hoe dat kan.


Ook de Joriskerk luidt de klok als boodschap van bemoediging, hoop en troost.
Lees meer

Opschorting reguliere kerkdiensten.

Beste Gemeenteleden, beste bezoeker,
Wereldwijd worden mensen getroffen door het coronavirus dat vooral voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid behoorlijke risico’s inhoudt. Mensen van onze generaties hebben een dergelijke pandemie niet meegemaakt. We weten daarom niet precies hoe we verspreiding het beste kunnen tegengaan en hoe deze pandemie zich zal ontwikkelen. Duidelijk is wel dat er forse maatregelen nodig zijn om verspreiding van de besmetting te beperken. Lees verder


Alternatieve kerkdiensten.

Op GrootNieuwsRadio verzorgde ds. Ron van der Spoel 15 maart een live kerkdienst. Deze dienst is ook nu nog te beluisteren. Kerkdiensten in de komende weken zijn op de GrootNieuwsRadio te beluisteren.

De Opstandingskerk in Tilburg gaat gewoon door. Online. Totdat we elkaars handen weer kunnen schudden. Op de website coronaviering.nl vind je de vieringen.


Hoor het verhaal van Karin over Pasen en het paasontbijt!


Stiltevieringen in de 40dagentijd

Wereldwijd worden mensen getroffen door het coronavirus. De Raad van Kerken Venlo neemt haar verantwoordelijkheid voor de samenleving door te doen wat in haar vermogen ligt om in ieder geval niet bij te dragen aan de verspreiding van het virus en daarom gaan de Stiltevieringen niet door.


Open Joris – Iedere 1ste zaterdag van de maand is de Joriskerk open van 12 tot 16 uur.


Samenspraak is ons kerkblad, met veel informatie voor de gemeente en met artikelen die niet op deze site staan. Je kunt Samenspraak ook digitaal lezen.


Activiteiten in de Joriskerk en Het Nieuwe Baken zijn vermeld in de agenda.
Meer informatie over vaste activiteiten vind je op de activiteitenpagina. Bij een aantal activiteiten is door de Joriskerk en ’t Groenewold samenwerking gezocht en gevonden. Het resultaat vind je in de het cursusaanbod 2019-2020 van de Stiltekamer.


Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.

Ben je benieuwd naar wat we allemaal doen? Lees het o.a. in de folder voor Kerkbalans 2020.

Gewijzigde rekeningnummers per 1 november 2018.
De juist rekeningnummers vindt je op de pagina van het college van diakenen en op de pagina van het college van kerkrentmeesters.