Terug naar online

Het corona-virus houdt ons in de ban. De lockdown waartoe onze regering heeft besloten om de mogelijkheid van besmetting te beperken heeft gevolgen voor heel de samenleving en dus ook voor ons als gemeente.
Dit heeft de kerkenraad ertoe gebracht om te besluiten dat tot en met 17 januari de kerkdiensten niet voor kerkgangers toegankelijk zullen zijn en dat de diensten alleen worden uitgezonden. We nemen dit besluit met pijn in ons hart, maar doen dat met het oog op ieders gezondheid en uit solidariteit met verzorgenden en ziekenhuispersoneel en allen die zich inzetten om mensen die door het virus getroffen worden te helpen.
Wij zullen elkaar in de kerk dus helaas moeten missen. Gelukkig kunnen we onze diensten volgen via kerkdienstgemist.nl 

Wij houden ons aan het advies van de PKN om in de kerkdiensten voorlopig niet meer te zingen. De organist speelt nu de gekozen liederen en de tekst komt in beeld.
Ook door tijdens de uitzending te luisteren en te lezen weten we ons verbonden met elkaar.
Houd moet heb lief!


Nu even niet. De mooie plannen zoals hieronder vermeld voor de jeugd gaan, hopen we, zo snel mogelijk na de lockdown weer starten! Jullie krijgen bericht hierover!

Het wordt anders. Lees het bericht voor kinderen van de kindernevendienst èn voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar. Daar vind je ook een rooster!

Via zoom of fysiek? Jongeren van 12 tot 24 jaar blijven bij elkaar komen. Lees hierover het bericht van Joost Anne.


Voor het gebruik van de Joriskerk tijdens de kerkdienst en andere bijeenkomsten is er een speciaal protocol.
Je vindt het protocol hier.

Samenspraak is ons kerkblad, met veel informatie voor de gemeente en met artikelen die niet op deze site staan. Je kunt Samenspraak ook digitaal lezen.

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.
Ben je benieuwd naar wat we allemaal doen? Lees het o.a. in de folder voor Kerkbalans 2021.

Rekeningnummers vindt je op de pagina van het college van diakenen en op de pagina van het college van kerkrentmeesters.