Onze kerkdiensten

Voor gasten en gemeenteleden.

Iedereen is weer welkom, zonder aanmelden of wat ook!
Informatie over de kerkdiensten staat op deze pagina.Voor het gebruik van de Joriskerk tijdens andere bijeenkomsten zijn er wel enkele regels.
Inlichtingen hierover krijg je bij de beheerder van de gebouwen.

Samenspraak is ons kerkblad, met veel informatie voor de gemeente en met artikelen die niet op deze site staan. Je kunt Samenspraak ook digitaal lezen.

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.

Rekeningnummers vind je op de pagina van het college van diakenen en op de pagina van het college van kerkrentmeesters.