Joriskerk in Venlo, in het centrum van de stad.
Zondags is er om 10 uur een kerkdienst.

Omdenken is het thema van dit jaar.
Voel je welkom om mee te denken (en te vieren) in de kerkdienst en mee te praten na de kerkdienst in Het Nieuwe Baken!


Hoor het verhaal van Karin over Pasen en het paasontbijt!


75 jaar bevrijding Venlo.

1 maart – wandeling en viering uit dankbaarheid.
2 maart – Lezing door historicus Herman van Rens. Over christendom, kerk en de Jodenvervolgingen.
14 maart – Heilige Huisjes Tocht – rond de bevrijding van Venlo.

Stiltevieringen in de 40dagentijd

Thema: Als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen; maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.

17 maart:             Zaaien in goede grond (goede voorbereiding)
24 maart:             Aandachtige zorg en vertrouwen op groei (onkruidbestrijding en hopen op regen en zon)
31 maart:           Vreugde om de oogst, hoe karig soms ook

Van 19 tot 19:30 in de H. Michaëlkerk in ‘t Ven. Iedereen is van harte Welkom!


Open Joris – Iedere 1ste zaterdag van de maand is de Joriskerk open van 12 tot 16 uur.


Samenspraak is ons kerkblad, met veel informatie voor de gemeente en met artikelen die niet op deze site staan. Je kunt Samenspraak ook digitaal lezen.


Activiteiten in de Joriskerk en Het Nieuwe Baken zijn vermeld in de agenda.
Meer informatie over vaste activiteiten vind je op de activiteitenpagina. Bij een aantal activiteiten is door de Joriskerk en ’t Groenewold samenwerking gezocht en gevonden. Het resultaat vind je in de het cursusaanbod 2019-2020 van de Stiltekamer.


Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.

Ben je benieuwd naar wat we allemaal doen? Lees het o.a. in de folder voor Kerkbalans 2020.

Gewijzigde rekeningnummers per 1 november 2018.
De juist rekeningnummers vindt je op de pagina van het college van diakenen en op de pagina van het college van kerkrentmeesters.