Joriskerk in Venlo, in het centrum van de stad.
Zondags is er om 10 uur een kerkdienst.

Omdenken is het thema van dit jaar.
Voel je welkom om mee te denken (en te vieren) in de kerkdienst en mee te praten na de kerkdienst in Het Nieuwe Baken!


Nu de diensten in de joriskerk nog niet hervat worden kijken en luisteren we gezamenlijk naar de kerkdiensten van de Samenwerkende Gemeenten Noord/Limburg.
In de wekelijkse nieuwsbrieven staat meer in informatie over de kerkdiensten. Waar ze zijn, welke dominee er voorgaat en meestal ook de orde van dienst. En natuurlijk hoe ze te beluisteren zijn.

We missen elkaar.

De tijd van ‘niet bij elkaar komen’ duurt al even. In enkele wijken onderhoudt men Whatsapp-contact. Anderen bellen elkaar. Hoe houdt u contact met de mensen om u heen?


500 kwetsbare kinderen.

De werelddiaken schreef een brief naar de staatssecretaris. Lees wat hij namens onze kerkenraad, en dus namens ons allen, schreef!

Wil je zelf ook iets doen? Ga dan naar de website van Kerk in Actie en teken de petitie.


Open Joris – Iedere 1ste zaterdag van de maand is de Joriskerk open van 12 tot 16 uur. Maar voorlopig even gesloten op die 1e zaterdag van de maand omdat we alle veiligheidsregels in acht willen nemen.


Samenspraak is ons kerkblad, met veel informatie voor de gemeente en met artikelen die niet op deze site staan. Je kunt Samenspraak ook digitaal lezen.


Activiteiten in de Joriskerk en Het Nieuwe Baken zijn vermeld in de agenda.
Meer informatie over vaste activiteiten vind je op de activiteitenpagina. Bij een aantal activiteiten is door de Joriskerk en ’t Groenewold samenwerking gezocht en gevonden. Het resultaat vind je in de het cursusaanbod 2019-2020 van de Stiltekamer.


Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.

Ben je benieuwd naar wat we allemaal doen? Lees het o.a. in de folder voor Kerkbalans 2020.

Gewijzigde rekeningnummers per 1 november 2018.
De juist rekeningnummers vindt je op de pagina van het college van diakenen en op de pagina van het college van kerkrentmeesters.