Joriskerk in Venlo, in het centrum van de stad.
Zondags is er om 10 uur een kerkdienst.


Activiteiten in de komende tijd.

Naast  de vaste activiteiten is er meer te doen en te leren.

Veertigdagentijd: Een nieuw begin

Op 6 maart begon de Veertigdagentijd. De voorbereidingstijd naar het feest van Pasen. Een tijd voor bezinning en gebed, maar ook een tijd om heel concreet daden van gerechtigheid te doen.

Speciaal in de veertigdagentijd:
Op 14 april maken de kinderen in de kindernevendienst palmpaasstokken. Wanneer de kinderen hun stokken klaar hebben, maken ze een rondgang door de kerk.
De Raad van Kerken organiseert 3 stiltevieringen.

De missionaire werkgroep volgt de projecten van Kerk in Actie.
De diaconale raad heeft kaarten met een paasgroet voor gevangenen in binnen- en buitenland en mensenrechtenstrijders en –organisaties.
De bloemengroep maakt weer symbolische schikkingen voor de liturgische tafel. Foto’s en tekst in de blog.

We beginnen eerste Paasdag met een Paasontbijt in Het Nieuwe Baken.
Daarna is er een feestelijke dienst in de Joriskerk waarin 2 jonge mensen belijdenis doen.


Bericht van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen:

Gewijzigde rekeningnummers per 1 november 2018.
De juist rekeningnummers vindt je op de pagina van het college van diakenen en op de pagina van het college van kerkrentmeesters.


De honing is te koop bij Marjan en Koos

Hongarije.

Al heel lang spannen Marjan en Koos de Boer zich in voor het Hongaarse honingproject.

Het honingproject bestaat nog steeds en zal niet snel verdwijnen! Het gaat om de honing die gemaakt wordt in het dorpje Göncruszka, in het noordoosten van Hongarije. Daar woont een jong predikantenechtpaar met een bijzondere visie.

Marjan schreef een zeer lezenswaardig verhaal over de voortgang van het project, de dorpen, de kinderen en de Roma’s.

Heel veel leesplezier!


Open Joris
Zaterdag 6 april is de Joriskerk open van 12 tot 14.30 uur
Iedere 1ste zaterdag van de maand is de Joriskerk open van 12 tot 16 uur.
Met uitzondering van de maand mei.
Dan is de Joriskerk open op 11 mei en zingt een nieuw koor enkele liederen.


Samenspraak is ons kerkblad, met veel informatie voor de gemeente en met artikelen die niet op deze site staan. Je kunt Samenspraak ook digitaal lezen.


Activiteiten in de Joriskerk en Het Nieuwe Baken zijn vermeld in de agenda.
Meer informatie over vaste activiteiten vind je op de activiteitenpagina. Bij een aantal activiteiten is door de Joriskerk en ’t Groenewold samenwerking gezocht en gevonden. Het resultaat vind je in de het cursusaanbod van de Stiltekamer.