Joriskerk in Venlo, in het centrum van de stad.
Zondags is er om 10 uur een kerkdienst.

Omdenken is het thema van dit jaar.
Voel je welkom om mee te denken (en te vieren) in de kerkdienst en mee te praten na de kerkdienst in Het Nieuwe Baken!


Activiteiten in de Joriskerk tijdens advent en kerst

Stiltevieringen in de adventstijd – 3, 10 en 17 december in de H. Michaëlkerk in ‘t Ven.
Expositie kerstgroepen in de Joriskerk – 7, 8, 14 en 15 december van 12 tot 16 uur.
Kerstfeest van senioren: dinsdag 17 december.
Kerstconcert International Close Harmony Ensemble Chavel – 18 december, 2015 uur.
Advent in de kindernevendienst – de profeet Micha vertelt!
Kinderkerstfeest: 22 december om 17 uur. Iedereen is welkom!
Ieder week, 5 weken lang, een liturgische schikking bij de tekst van Advent en Kerst.
Kerstnachtdienst, dinsdag 24 december, aanvang 22.30 uur.
Kerstmorgen, 25 december, aanvang kerkdienst 10 uur.


Open Joris – Iedere 1ste zaterdag van de maand is de Joriskerk open van 12 tot 16 uur.


Samenspraak is ons kerkblad, met veel informatie voor de gemeente en met artikelen die niet op deze site staan. Je kunt Samenspraak ook digitaal lezen.


Activiteiten in de Joriskerk en Het Nieuwe Baken zijn vermeld in de agenda.
Meer informatie over vaste activiteiten vind je op de activiteitenpagina. Bij een aantal activiteiten is door de Joriskerk en ’t Groenewold samenwerking gezocht en gevonden. Het resultaat vind je in de het cursusaanbod 2019-2020 van de Stiltekamer.


Bericht van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen:
Gewijzigde rekeningnummers per 1 november 2018.

De juist rekeningnummers vindt je op de pagina van het college van diakenen en op de pagina van het college van kerkrentmeesters.