Joriskerk in Venlo, in het centrum van de stad.
Zondags is er om 10 uur een kerkdienst.

Omdenken is het thema van dit jaar.
Voel je welkom om mee te denken (en te vieren) in de kerkdienst en mee te praten na de kerkdienst in Het Nieuwe Baken!


Zondag 26 januari is er een oecumenische viering in de H. Michaëlkerk in ‘t Ven.
Let op, er is dan geen dienst in de Joriskerk.


Wil je weten hoe het kinderkerstfeest was? Klik dan hier.


Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Dankzij de steun van onze leden konden we bouwen aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en omziet naar de zwakkeren in de samenleving.

Hier willen we ook komend jaar weer mee door gaan!

Om alle verbindende activiteiten voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op onze leden voor een financiële bijdrage.

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.

Ben je benieuwd naar wat we allemaal doen? Lees het o.a. in de folder voor Kerkbalans 2020.


Open Joris – Iedere 1ste zaterdag van de maand is de Joriskerk open van 12 tot 16 uur.


Samenspraak is ons kerkblad, met veel informatie voor de gemeente en met artikelen die niet op deze site staan. Je kunt Samenspraak ook digitaal lezen.


Activiteiten in de Joriskerk en Het Nieuwe Baken zijn vermeld in de agenda.
Meer informatie over vaste activiteiten vind je op de activiteitenpagina. Bij een aantal activiteiten is door de Joriskerk en ’t Groenewold samenwerking gezocht en gevonden. Het resultaat vind je in de het cursusaanbod 2019-2020 van de Stiltekamer.


Bericht van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen:
Gewijzigde rekeningnummers per 1 november 2018.

De juist rekeningnummers vindt je op de pagina van het college van diakenen en op de pagina van het college van kerkrentmeesters.