Terug naar online

Het corona-virus houdt ons in de ban.
De Joriskerk is al langere tijd helaas gesloten voor ‘gewoon’ kerkbezoek. De kerkenraad zou heel graag de kerk weer open willen zetten. Er zijn immers inmiddels gemeenteleden één of zelfs al twee keer gevaccineerd. Toch acht de Kerkenraad het nu nog niet het juiste moment. Medewerkers aan de dienst zijn nog niet gevaccineerd. Het valt de Kerkenraad zwaar om dit besluit te moeten nemen.
Wij zullen elkaar in de kerk dus helaas moeten missen. Gelukkig kunnen we onze diensten volgen via kerkdienstgemist.nl 


Houd moet heb lief!


Voor het gebruik van de Joriskerk tijdens de kerkdienst en andere bijeenkomsten is er een speciaal protocol.
Je vindt het protocol hier.

Samenspraak is ons kerkblad, met veel informatie voor de gemeente en met artikelen die niet op deze site staan. Je kunt Samenspraak ook digitaal lezen.

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.
Ben je benieuwd naar wat we allemaal doen? Lees het o.a. in de folder voor Kerkbalans 2021.

Rekeningnummers vindt je op de pagina van het college van diakenen en op de pagina van het college van kerkrentmeesters.