Homepage


Kerk in het centrum van de stad

De meeste zondagen is er om 10 uur een kerkdienst in de Joriskerk.
Meer informatie over de kerkdiensten vind je hier.
Je bent van harte welkom in de Joriskerk!

Soms is er in de Joriskerk geen dienst. Dan is er een gezamenlijke dienst met de kerken die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken Venlo of een regiodienst in een andere plaats.
Een aantal zondagen is er kindernevendienst. Kijk hiervoor in het rooster van de kindernevendienst.

Voor wie niet naar de Joriskerk kan komen is er op de zelfde tijd een uitzending van de kerkdienst via kerkdienstgemist.nl

In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.


Voor informatie over het gebruik van de Joriskerk tijdens andere bijeenkomsten neem je contact op met de beheerder van de gebouwen.

Samenspraak is ons kerkblad, met veel informatie voor de gemeente en met artikelen die niet op deze site staan. Je kunt Samenspraak ook digitaal lezen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Rekeningnummers vind je op de pagina van het college van diakenen en op de pagina van het college van kerkrentmeesters.

De Joriskerk werkt samen met de Stiltekamer, een van de pijlers van ’t Groenewold. Zo ondersteunen we samen mensen die verbinding, betekenis en welbevinden zoeken. Lees hier meer en bekijk het programma 2023-2024