Joriskerk in Venlo, in het centrum van de stad.
Zondags is er om 10 uur een kerkdienst.


Omdenken is het thema van dit jaar.
Voel je welkom om mee te denken (en te vieren) in de kerkdienst en mee te praten na de kerkdienst in Het Nieuwe Baken!


Kunsthistorica Ingrid Gaasterland vertelt met kennis van zaken en op enthousiaste wijze over Rembrandt. Vrijdag 8 november in de Joriskerk.


Open Joris – Iedere 1ste zaterdag van de maand is de Joriskerk open van 12 tot 16 uur.


Samenspraak is ons kerkblad, met veel informatie voor de gemeente en met artikelen die niet op deze site staan. Je kunt Samenspraak ook digitaal lezen.


Activiteiten in de Joriskerk en Het Nieuwe Baken zijn vermeld in de agenda.
Meer informatie over vaste activiteiten vind je op de activiteitenpagina. Bij een aantal activiteiten is door de Joriskerk en ’t Groenewold samenwerking gezocht en gevonden. Het resultaat vind je in de het cursusaanbod 2019-2020 van de Stiltekamer.


Bericht van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen:
Gewijzigde rekeningnummers per 1 november 2018.

De juist rekeningnummers vindt je op de pagina van het college van diakenen en op de pagina van het college van kerkrentmeesters.