Categoriearchief: verderkijken

Raad van Kerken

Ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers vond op woensdag 4 mei de algemene Dodenherdenking plaats bij het monument in het Rosarium. 

Vertegenwoordigers van de Raad van Kerken, Gert Reitsma vanuit de Protestantse Gemeente Venlo in de Joriskerk en deken Spee van de Rooms Katholieke kerk in Groot Venlo, waren daarbij aanwezig. Zij legde een krans bij het monument namens de kerken van Noord Limburg.

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe kernwapenwedloop die op gang gekomen is na het opzeggen van belangrijke overeenkomsten over de wapenbeheersing, evenals over vele internationale conflicten. Het thema ‘Vrede en veiligheid’ maakt daarom deel uit van de vier speerpunten van de Raad in het beleidsplan 2021 – 2025.

Kindernevendienst en Tienerdienst

In de herfst van 2020 zijn we gestart met een nieuwe opzet van het aanbod voor kinderen tijdens de kerkdienst. Die nieuwe opzet betekent dat er regelmatig, zo ongeveer om de week, een nevendienst is. Er is een kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd en een tienernevendienst (nieuw dus!) voor kinderen van 12 – 15 jaar. Maar na twee keer zette corona een streep door onze planning vanwege de sluiting van de Joriskerk.

Daarom zijn we blij dat we na de zomervakantie de kindernevendienst en tienernevendienst weer kunnen opstarten. Hieronder vind je het rooster dat ook in Samenspraak en op de website van de Joriskerk staat. We hopen natuurlijk dat jullie fijn blijven meedoen!

Wil je meer weten? Stel je vraag dan via het contactformulier.

Tot gauw!
Namens de kinder- en tienernevendienstleiding, Mirjam Madderom.

Opgeruimd staat netjes – 18 september

Twee keer per jaar is er een ‘opgeruimd staat netjes’ actie.

Dit initiatief van de Jongerenkerk en de Joriskerk heeft een brede aanhang gekregen.
Inmiddels zijn de Wereldwinkel Venlo, Fair Venlo, VenloPartners,
jongeren van Home+, Wijkoverleg Binnenstad, werkgroep Julianapark en ‘t Groenewold hierbij aangesloten.
Een mooi voorbeeld dat een klein plan tot diaconale samenwerking over de stad kan uitwaaieren, vooral door het enthousiasme van Hub van den Bosch, pastor van de Jongerenkerk.

De eerstvolgende actiemorgen is op 18 september. Het is dan World Cleanup Day. Tijdens deze wereldwijde opruimactie geven we samen met ruim 180 landen de planeet (en in ons geval een klein stukje Venlo) een grote schoonmaakbeurt. Ons doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval!

Actie vakantietas

Zaterdag 17 juli was het zover: met vele helpende handen van jong tot oud, werden de vakantietassen (meer dan 80 stuks!) voor kinderen in armoede gevuld met speelgoed, een boek en wat lekkers.

Via de Voedselbank Venlo gaan de vakantietassen naar kinderen die niet op vakantie kunnen of een uitje kunnen maken vanwege de financiële problemen thuis.

We kunnen spreken van een geslaagde actie. Iedereen die deze actie heeft gesteund: hartelijk dank!

Namens de Missionaire Werkgroep in samenwerking met het College van Diakenen

Gerda Silvis-Andringa

team vakantietas