Samenspraak Digitaal

Met ingang van het komende kerstnummer december 2015 van Samenspraak bestaat de mogelijkheid om Samenspraak digitaal toegestuurd te krijgen!
Dit is bedoeld om ons kerkblad een groter bereik in en om onze gemeente te geven buiten het aantal huidige abonnees op de papieren uitgave.
Het septembernummer heeft daarom een ruime papieren verspreiding, buiten de vaste abonnees.

Samenspraak voorkant klein


De digitale versie zal vooralsnog gratis zijn.

Belangstellenden kunnen zich per e-mail opgeven bij het kerkelijk bureau:
kb.pgvenlo@gmail.com

Indien u uw papieren abonnement wilt omzetten in een digitale versie dan kan dat natuurlijk ook.
Gelieve dan wel gelijktijdig met uw aanmelding het papieren abonnement op te zeggen.

Zonder bericht uwerzijds blijft uw huidige abonnement ongewijzigd.