Auteursarchief: Geri

Fairtrade

De afgelopen tijd is met diverse gemeenteleden gesproken over Fairtrade. Allen staan positief tegenover de doelstelling van Fairtrade, namelijk aandacht vragen voor eerlijke handel.

Maar de opmerking is dat we ook als gemeente weinig over Fairtrade horen. Dit moedigt in ieder geval aan om er meer over te schrijven. Wist u bijvoorbeeld dat we ter bevordering van de eerlijke handel altijd Fairtrade koffie en thee drinken in Het Nieuwe Baken?

Op 5 mei, Bevrijdingsdag, is er een manifestatie in en rond de Jongerenkerk. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de volgende gebeurtenissen:

De manifestatie start om 10.00 met een maaltijd in de Jongerenkerk. Tijdens de maaltijd woorden van bezinning, o.a. van onze eigen predikant ds. René Silvis.
Vervolgens vinden ceremonies plaats: onthulling van bordjes Groene Kerk en Fairtrade Kerk. Tevens bekendmaking van Venlo als Fairtrade gemeente.
Dan is er een markt met kramen van o.a. de Wereldwinkel en FairVenlo. Elke kraam kun je koppelen aan een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De markt duurt tot 15.00 uur. Allen die belangstelling hebben zijn van harte welkom.
Voor deelnemen aan de maaltijd graag van te voren opgeven.

Paasontbijt

Op zondag 21 april is het eerste Paasdag. Een feestelijke dag omdat we dan vieren dat Jezus opgestaan is uit het graf: Hij is niet dood, Hij leeft!

Traditie getrouw beginnen wij deze zondag met een gezamenlijk ontbijt.

De organisatie wordt gedaan vanuit de pastorale raad, bij de voorbereiding wilt u misschien wel helpen. U kunt uw bijdrage leveren door:

  • tafelstukjes te maken, waarschijnlijk voor 6 tafels.
  • een vuurtje te stoken waaraan wij ons voor aanvang van het ontbijt kunnen verwarmen.
  • 40 eieren te koken.
  • deel te nemen aan het ontbijt.

Of u meehelpt bij de voorbereidingen of dat u komt om deel te nemen aan het gezamenlijk ontbijt, uw inzet draagt bij om elkaar te ontmoeten, om inhoud te geven aan het gemeente zijn.

Datum: zondag 21 april
Tijd: 08.00
Plaats: binnenplaats Het Nieuwe Baken.
Financiële bijdrage per persoon boven 16 jaar: 3 euro
Opgave, voor uw bijdrage en deelname aan het ontbijt is bij Martha Bos, e-mail adres: Marthabos41@gmail.com

Maatschappelijke film & discussie

In Roermond wordt een film gepresenteerd die ‘stof’ doet opwaaien over de gespannen man-vrouw verhoudingen in Bijbel en Kerk.
Op 9 april kijken we naar de film Maria Magdalena.
Dominee Judith van den Berg-Meelis geeft een inleiding over de patriarchale cultuur van de Bijbel en film, de positie van de vrouw en (huidige) man/vrouw verhoudingen in de kerk.
We bekijken met elkaar de film en na afloop is er de gelegenheid voor vragen, gesprek en discussie.

Datum: 9 april 2019
Contactpersoon: Wilma Kaemingk
E-mail: wio@pg-roermond.nl

Hiernumaals, hiernamaals, hiernogmaals…

Geen enkele benadering van de verhouding tussen leven en dood is probleemloos.
De mens mag leren om zonder spijt te leven, maar het helpt nu eenmaal niet om te weten dat we nu eenmaal allemaal doodgaan. Want als we het over de dood hebben, weten we dan wel waar we het over hebben. Wat zeggen de diverse tradities over de dood?

Gespreksleider: Rinus van Warven
Datum: woensdag 10 april 2019
Tijd: 20.00-22.00
Plaats: Protestanste kerk,
Hendrik Jan IJpenberglaan 31, Elsendorp.

Drs. Rinus van Warven (1956) studeerde pastorale psychologie en cultuurfilosofie.
Hij is parttime werkzaam als journalist/redacteur, uitgever van boeken op het gebied van zingeving en spiritualiteit en parttime als pastor, coach en zingevingstherapeut.
En hij is dol op het vertellen van verhalen.

Bezinning en spiritualiteit in de Veertigdagentijd

De anglicaanse aartsbisschop en econoom Justin Welby schreef een aantal jaar geleden een boek voor de Veertigdagentijd (Book of Lent). Het boek roept ons op en inspireert ons om op een christelijke geïnspireerde manier naar onze huidige samenleving te kijken: wie en wat telt mee? Wat vinden we belangrijk, waar besteden we onze tijd, aandacht en geld aan? Hoe kijken we naar ons werk, onze familie, onze gezondheid en wat we bezitten? Maar ook hoe wijzelf gezien worden en hoe dat ons beïnvloedt en bepaalt. Kijken we met de aardse maatstaven van succes of kunnen we als het ware met Goddelijke ogen kijken? Wat is het verschil?

In een aantal bijeenkomsten lezen we de kernhoofdstukken uit het boek, die ons voorbereiden en leiden naar Pasen. Engels hoeft geen belemmering te zijn voor deelname, afhankelijk van de groep zal de voertaal Nederlands zijn. In navolging van het succes van vorig jaar willen we ook weer een oecumenische opzet van de deelnemers beogen: Iedereen is van harte welkom!

Data: 14, 28 maart, 11 april, Witte Donderdagviering 18 april
Opgave en info: Ds. Judith van den Berg-Meelis
Email: predikant@pg-roermond.nl

Heilige huisjes wandeling

Het bijzondere van wandelen is minstens dat je je lopend in een (andere) omgeving bevindt.
Op het ritme van lopen komt de omgeving bij je binnen en laat indrukken en sporen in je na. Deze Heilige Huisjes wandelingen zijn ook zulke tochten. We worden uitgenodigd om stil te staan bij bijzondere plekken die een sfeer ademen van tijdloosheid.

Bij deze tocht vertrekken we in Velden en zullen we ‘heilige huisjes’ richting Schandeloo aandoen. Op diverse plekken zullen er bezinningsmomenten zijn en misschien ontdek je wel wat voor jou ‘heilig’ is. De tocht zal ongeveer 3½ uur duren.
Trek gemakkelijke schoenen aan en wandel met ons mee!

Begeleiding: Piet Linders en Hub v.d. Bosch
Datum: zaterdag 23 maart
Start: 10.00 uur
Voor de meest recente info kijk op www.stichtinggroenwold.n
De Heilige Huisjes wandeling is een onderdeel van het Stiltekamerprogramma van
‘t Groenewold, waar de Joriskerk dit jaar een samenwerkingsverband mee is aangegaan.

Paasgroeten 2019

De diaconale raad heeft weer een aantal kaarten in huis voor de paasgroetenactie.

Het thema van de veertigdagentijd dit jaar

is een nieuw begin

Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis.
Met een aantal gedetineerden in de penitentiaire inrichting in Vught heeft ds. Anne van Voorst uitgebreid gesproken over het thema van de 40dagentijd, ´Een nieuw begin´.
Er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst:  “Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!”

De diaconale raad deelt de kaarten, met uitleg, uit na de diensten in de Joriskerk.

Wil je meer weten kijk dan op de website van Kerk in Actie

Een nieuw begin

VEERTIGDAGENTIJD 2019

Op 6 maart zijn we gestart met de Veertigdagentijd. De voorbereidingstijd naar het feest van Pasen. Een tijd voor bezinning en gebed, maar ook om heel concreet daden van gerechtigheid te doen.

Deze tijd voor Pasen nodigt ons uit tot een nieuw begin, het thema van de Veertigdagencampagne, voor anderen maar ook voor onszelf.
Bron van ‘een nieuw begin’ is de liefde van Jezus Christus. Hij ging de weg van liefde en mededogen tot het uiterste.

Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet wanneer je als kindslaaf moet werken, je familie is vermoord door gewelddadige milities of je als ex-gevangene je je leven weer wilt opbouwen.
In deze 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Wij ondersteunen ex-gedetineerden, kind-slaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, in Pakistan en Nederland om een nieuw begin te maken.

KINDEREN NAAR SCHOOL!

1e zondag op 10 maart: Cuba – de kerk bloeit op
2e zondag op 17 maart: Nederland – de gevangenis verlaten, en dan?
3e zondag op 24 maart: India – stop kinderarbeid
4e zondag op 31 maart: Nederland – pionieren rond
zingevingsvragen
5e zondag op 7 april: Rwanda – 25 jaar na de genocide
PalmPasen op 14 april: Nederland – jongeren doorleven
het paasverhaal
Paaszondag op 21 april: Pakistan – Versterk de kerk

De missionaire werkgroep maakt zich sterk voor al deze projecten.
Zondag 17 maart is er na de dienst in Het Nieuwe Baken meer informatie over Exodus.

Oecumenische stiltevieringen

In de Veertigdagentijd op weg naar Pasen zullen door de Raad van Kerken Venlo weer oecumenische stiltevieringen worden georganiseerd.
Plaats: H. Michaëlkerk, Pastoor Kierkelsplein in ’t Ven.
Er is ruime parkeergelegenheid!
De vieringen zijn van 19.00-19.30.
Het plan is om na afloop nog een kopje thee of koffie met elkaar te drinken.

De eerste viering is op 26 maart en de overdenking zal worden
verzorgd door pastoor Tjeu Kunnen van de Michaëlkerk.
De tweede is op 2 april waarin onze eigen dominee René Silvis zal voorgaan.
Op 9 april is de derde en laatste viering onder leiding van ds. Jacob Glas van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Venlo/Maastricht.
Laat uw oecumenisch hart spreken, luisteren en zingen en kom!

Veertigdagentijd 2019: Een nieuw begin.

In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen.

Eerste zondag
Er staan acht flessen in een cirkel. Zo verwijzen ze naar de aarde. In de klimopranken en de bloemen wordt verbondenheid en solidariteit uitgedrukt: de verbondenheid en solidariteit van Jezus met zijn volk en met de aarde. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd. We zien in Jezus een veelbelovend nieuw begin.

‘Steeds weer anders.
Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet”

In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin