Auteursarchief: Geri

Johannes Passion

Met de Johannes Passion heeft Bach, naast de Matthäus Passion, opnieuw een meesterwerk nagelaten. Ook in de Johannes Passion is er een bijzondere verwevenheid van tekst en muziek, van evangelieverhaal en aria’s en koralen.

Al vertellend en luisterend willen we tot een dieper verstaan komen van dit muzikale lijdensverhaal.
Twee bijeenkomsten vormen de opmaat naar het bijwonen van een uitvoering.

Begeleiding: ds. René Silvis
Datum: dinsdag 3 en 10 maart
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Het Nieuwe Baken
Kosten: vrijwillige bijdrage
Aanmelden: voor 18 februari bij ds. René Silvis

Gemengde Zangvereniging Vivente voert de Johannes Passion uit op zondag 5 april 2020 in de Sint-Martinusbasiliek van Venlo.

Quizt het wel of quizt het niet?

Een gezellige avond waarop we op een luchtig-serieuze manier met elkaar doorpraten en doorvragen naar inhoud, betekenissen en zeggingskracht van verhalen, spreuken, gebruiken en nog veel meer uit de Bijbel.

We gebruiken vragen uit de bekende Nationale Bijbelquiz.

Maar het gaat er nu niet om dat er één is die het meeste weet, maar dat je met elkaar ontdekt dat je samen best veel weet én wat je allemaal wel of toch weer niet wist.

Begeleiding: ds. René Silvis
Datum: vrijdag 7 februari
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Het Nieuwe Baken
Kosten: vrijwillige bijdrage
Aanmelden: voor 3 februari bij ds. René Silvis

Zephyrustrio, concert “stolen works”

9 februari in de Joriskerk
aanvang 14.00 uur
entree €  12,50; kinderen € 7,50

Het Zephyrustrio streeft in haar programma’s altijd naar dynamiek, afwisseling en contrasten. Verschillende muziekstijlen, klankregisters en stijlperioden van oud tot modern wisselen elkaar af op een verrassende en levendige manier. Het ensemble maakt hierbij gebruik van een grote diversiteit aan blokfluiten in verschillende formaten, stijlen en stemmingen en de dulciaan. Zo komt de blokfluit in al zijn facetten tot leven, als historisch én modern instrument.

Het Zephyrustrio (2008) bestaat uit
Judith Hokkeling,
Hanne Marie Janse
Jens Seebeck.

Het trio treedt op in Nederland en Duitsland en werkt regelmatig samen met koren en andere muziekgezelschappen. 

Zephyrus is een Grieks mythologisch figuur die de personificatie was van de westenwind, een aangename wind die verkoeling bracht. De associatie met de zachte en pure blokfluitklank is hiermee eenvoudig gemaakt.

Top 2000

We hebben met enthousiasme muziek uitgekozen die niet uit het Liedboek maar uit de Top2000 gekozen is of we hoorden een lied dat iemand graag in de Top2000 zou zien.
De teksten hebben een inhoud waaruit we inspiratie halen en waarmee we ons vanuit ons geloof verbonden kunnen voelen.

In de dienst ook een quiz die we hier graag nog eens neerschrijven. Alle teksten zijn te vinden op internet. Zoek daarvoor op de titel met als toevoeging ‘songteksten’.

Quiz: 4 vragen

1 In Genesis 3:19 staat de tekst “stof ben je, tot stof keer je terug”. In welke songtekst is er hiermee een opvallende gelijkenis te vinden? 

a) Dust in de the wind – Kansas
b) Where the streets have no name – U2
c) Zo zal het zijn – Rob de Nijs

2 In ‘One of us’ van Joan Osborne vraagt ze zich af wat er zou gebeuren als God gewoon onder ons zou zijn. Ze komt dan met een verrassend godsbeeld. Ze zegt dat God misschien wel onder ons verschijnt als:

a) Een kind in Afrika
b) Een vreemdeling in de bus
c) Een bankier op Wall Street

3 In Jesaja 25:6 wordt verteld dat God, de Heer, de tranen van elk gezicht afwist. In welk nummer is eenzelfde verwoording te vinden?  

a) Angels – Robbie William
b) Sunday bloody sunday – U2 
c) Mag ik dan bij jou? – Claudia de Breij

4 In Titus 3:3 staat de tekst “Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haten elkaar.” In welk nummer wordt een dergelijke tekst gevonden? 

a) Same love – Macklemore
b) Where is the love – Black Eyed Peas
c) Iedereen is van de wereld – The Scene

Antwoorden:
a Kansas, Dust in de wind (nr 275 in de Top 2000)
b Joan Osborne, One of us – een man in de bus
c Claudia de Breij, Mag ik dan bij jou? (nr 38 in de Top 2000)
b Black eyed peas, Where is the love? (nr 903 in de Top 2000)

Na de dienst was er veel zelf gemaakt lekkers en gezelligheid in de kapel. De ‘man achter de knoppen’ was nog niet naar huis en dus genoten we ook nog van muziek uit de Top 2000.

Kinderen in Moldavië

Geef licht aan kinderen in Moldavië

Tijdens de beide kerstkerkdiensten (kerstnacht en kerstmorgen) is er gecollecteerd voor Kerk in Actie, Kinderen in de Knel: “Geef licht aan kinderen in Moldavië”.

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa.
Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben.

De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen.
In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie.
Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel.
Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan.

De kerstnachtdienst en de kerstmorgendienst hebben een mooi bedrag opgebracht. De diaconie verdubbelt deze bedragen.
De diaconie dankt iedereen hartelijk voor de gulle gaven.

Lees meer over dit project.

Namens het College van Diakenen
Bob van der Tuin

Liturgische schikkingen Advent en Kerst 2019

Uitleg.
De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.
Micha is een man van soberheid.
Soberheid wordt hier verbeeld in de keuze van kleuren en materialen.
De kransen zijn horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde.
De symbolische bloemschikkingen zijn gemaakt door de bloemengroep.
De foto’s zijn gemaakt door Peter Cornelisse.

Kerst

Johannes 1:4-5
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

De kroon op al deze kransen is de bol in top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat léven veel licht nodig heeft. In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel. De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren. Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten. Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende bloemen.

Vierde Advent

Vierde zondag van Advent. Alle kaarsen branden, het is bijna Kerst!

Micha 7:18
U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw.

De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid. De bessen zijn niet zo geliefd, meer een noodrantsoen. De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels.

Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.

Derde Advent

Drie kaarsen, de derde zondag van Advent. De kaars is licht roze,, we zijn op weg naar het licht!

Micha 6:8
Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.  

Zondag  Verheug je! De derde krans is bovenop nummer een en twee geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog. Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer). Erop ligt een snoer pinda’s, voor de vogels van de hemel.

We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht? Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden. Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.

Tweede Advent

Twee kaarsen zijn er aangestoken, het is de tweede zondag van Advent

Micha 4:3
Geen volk zal nog het  zwaard  trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat  oorlog
is.

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek.
De tweede krans is een met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent. De bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt.

Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot  nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.

Eerste Advent

Nu brandt er 1 kaars, iedere zondag wordt er een kaars meer aangestoken.

Micha 2:12
Ik zal ze samenbrengen als schapen en  geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen.

Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we hier.

Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken. Kuddes worden van oudsher verzameld binnen een omheining, vaak een omheining met prikkeldraad, om de dieren te beschermen tegen gevaar.

De krans symboliseert de omheining, heeft een prikkelig uiterlijk, waardoor de schapen (hier en daar een plukje schapenwol) zich veilig kunnen verzamelen.

Expositie kerstgroepen

Op 7,8,14 en 15 december bent u tussen 12 en 16 uur van harte welkom bij kerstgroepen in de Joriskerk Venlo.

Veel mensen in en rond Venlo lenen, net als vorig jaar, hun kerstgroep uit aan de Joriskerk om er samen van te genieten. De kerstgroepen zijn heel verschillend qua stijl en herkomst. Toch hebben ze één ding gemeen: ze vertellen ons allemaal over de geboorte van Jezus.

Tijdens deze tentoonstelling is er op verschillende momenten (live) muziek.
Van harte welkom!