Auteursarchief: Geri

Gebed voor onderweg

Op pad zijn met U, Schepper God,
is op pad zijn in Uw wereld,
vol wonderen en zó mooi. 
In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden,
en onder mij de aarde en de rots.
Op pad zijn met U, broeder Jezus,
is op pad zijn met uw vrienden,
elkaar ontmoeten, samen verder gaan,
en op het kruispunt afscheid nemen,
wetend dat U met ons allen bent.
Op pad zijn met U, Heilige Geest,
is op pad zijn met de wind,
is dansen op onstuimige muziek
en dan zo uw lied zingen,
dat anderen het kunnen horen.

Chris Polhill
uit ´Medemens 6´, uitgave van Kerk in Actie
bestel Medemens gratis

> Het vakantieboekje ´op reis met Petrus´ biedt 28 dagen lang Bijbelse inspiratie. U kunt het boekje met bijbelteksten, (gespreks)vragen en tips gratis aanvragen via www.protestantsekerk.nl/vakantieboekje.

gebed voor onderweg

Roze zaterdag – iedereen welkom

De regenboogvlag en veel tinten roze.

Een mooie interreligieuze viering in Domani met vertegenwoordigers uit verschillende geloofsgemeenschappen.

Toespraken werden met applaus bekrachtigd! Mooie liederen werden gezongen en met de zegen
‘God bracht ons tevoorschijn, in het stralende licht van deze dag. Dat God ons verder leidt, gegidst door het licht van de eeuwigheid’
gingen we weer naar buiten, de zonovergoten en veelkleurige, maar vooral ook roze stad in.

Bij de Joriskerk hing de regenboogvlag in top. Iedereen is welkom, altijd!

Pinksteren

Pinkster Geest

Wind – die waait
verwaait
mijn angst
en donkere peinzen

regen – druppels
vallen neer
wassen schoon

geven zicht op
vurige vrede  
kracht 

om in tegenwind
over water
te lopen

in zicht
van de Eeuwige

aukje wijma

Lees meer gedichten van Aukje Wijma op haar website.

De symbolische bloemschikkingen zijn gemaakt door de bloemengroep.

Fairtrade kerk en Groene kerk – Global Goals evenement

In de Jongerenkerk!

Zondag 5 mei was het zover. De Jongerenkerk werd Fairtradekerk en Groene Kerk.
De titel Fairtrade Gemeente van de Gemeente Venlo werd verlengd als ook de titel Fairtrade Hogeschool voor Fontys Venlo. En restaurant de Barones in Arcen kreeg de titel Fairtrade restaurant. Gefeliciteerd! Om hier aandacht aan te schenken en dit te vieren is er een Global Goals markt evenement georganiseerd. De 17 goals waren ieder in een marktkraam vertegenwoordigd.
Lees het verslag van deze dag op de website van Fair Venlo

En dan de Joriskerk ….!

Vanuit de Joriskerk waren er verschillende mensen om de maaltijd, de uitreiking van de titels en het marktevenement mee te maken. Natuurlijk kan niet iedereen met alle goals aan de slag gaan, werd ons op het hart gedrukt. Iedere groep kan op zijn eigen terrein werken naar een global doel.
We zijn zeer geïnspireerd geraakt door alles wat we hoorden. Fairtrade Kerk en Groene Kerk moet toch haalbaar zijn. Wij willen ook deze bordjes aan onze mooie kerk! Aan het werk!

Een inspirerend verhaal uit Oss
De onthulling van de titels door Gerrie Gijssen van de Jongerenkerk en wethouder Marij Pollux

Tien gedachten ‘om op de kauwen’.

Zondag 5 mei was het zover. De Jongerenkerk werd Fairtradekerk en Groene Kerk.
De titel Fairtrade Gemeente van de Gemeente Venlo werd verlengd als ook de titel Fairtrade Hogeschool voor Fontys Venlo. En restaurant de Barones in Arcen kreeg de titel Fairtrade restaurant.
Lees het verslag van deze dag op de website van Fair Venlo.

Het programma startte om 10.00 uur met een gezamenlijke maaltijd in de Jongerenkerk. De deelnemers werden welkom geheten met een zegenwens en een openingsgebed. Het JK-Koor zorgde voor een muzikale bijdrage. De viering was in handen van Hub van den Bosch namens de Jongerenkerk en ds. René Silvis namens de Joriskerk.
Voordat er gegeten werd kregen we tien gedachten ‘om op te kauwen’ van ds. René Silvis.

Om op te kauwen bij het eten

God, zegen dit brood.
En geef brood aan wie hongert         
en maak de honger naar recht bij verzadigden groot.
God, zegen dit brood.

Dit lied – God, zegen dit brood – vertelt ons de samenhang tussen eten en recht, tussen eten en onrecht. Voor veel mensen is eten belangrijk. Om in leven te blijven. Omdat ze het lekker vinden. Omdat het een rustig moment op de dag is. Omdat het dan tijd is om bij te praten. Om zoveel redenen is eten belangrijk voor mensen. Het is fijn als je er van kunt genieten. En dat is beter dan het gedachteloos naar binnen te werken. Daarom tien gedachten om ‘op te kauwen’ bij het eten.

1) Er zijn mensen die alleen eten.        
Ik eet alleen, God.
Komt u dan bij mij aan tafel
en wees mijn gast.

2) Er zijn mensen die samen eten.        
Dank u God        
voor het eten
voor vrienden
voor tijd om te ontspannen en samen te delen.

3) Soms bidden mensen heel kort.        
Brood. Halleluja. Amen.

4) Soms zijn mensen even stil.        
Toen het gezin hardop gebeden had         
zei het kind dat te gast was:
‘Bij ons zitten we gewoon rustig en stil en ruiken ons eten.’

5) Het is de aarde die ons voedsel geeft.        
Het eten is klaar;
wij zijn bij elkaar;
de goede dingen van de aarde
zijn er om te delen.
Kom, eet en geniet.

6) Ons eten staat niet zomaar op tafel.        
Danken wij God voor het eten op tafel.
Zegen voor degene die het zaaide, die het maaide, die het vervoerde;
zegen voor degene die het klaar legde, die het verkocht, die het bereidde;
en danken wij God dat wij het mogen eten.

7) We zijn wat we eten.        
Liefdevolle God,
We zijn wat we eten.
We worden wat we al zijn:
atomen van koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof.
Ons eten, herschapen stof,
is steeds weer opnieuw gevormd door levend DNA.
Hoe wonderlijk.
Dank u Liefdevolle Schepper,
voor proteïnen, koolhydraten en ook voor vetten en mineralen,
om ons te voeden en op te bouwen.
Wil al onze energie gebruiken voor uw koninkrijk.

8) De bereiding, het opeten en de afwas horen bij elkaar.        
God is overal.
Bij het aanrecht, aan tafel en bij de gootsteen

9) Bij het eten is er tijd om nog eens na te denken over de dag.        
Wij zeggen dank voor deze dag,        
en noemen de momenten die moeilijk waren.
Help ons allemaal om in vrede en liefde te leven.

10) Als we eten hebben we vaak meer dan genoeg. Tegelijk zijn er velen in de wereld die veel te weinig hebben. Dat ons eten, ons samen eten ons aanzet tot inzet. Want hiermee zijn we weer terug bij ons lied.

God, zegen dit brood.         
En geef brood aan wie hongert
en maak de honger naar recht bij verzadigden groot.
God, zegen dit brood.

Eet smakelijk en dat het u goed mag doen.

ds. René Silvis

Coen van der Vlerk benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau!

Na ruim een jaar van administratieve voorbereidingen, voortreffelijk gecoördineerd door Gerard Lunshof, was het op 26 april 2019 dan eindelijk zover.

In een met familie, vrienden, diverse afgevaardigden van meerdere verenigingen en alle geledingen binnen onze eigen protestantse gemeente gevulde Joriskerk verscheen om klokslag 12.40 uur de burgemeester van Venlo, de heer Antoin Scholten, om een totaal verraste en overrompelde Coen van der Vlerk de gevleugelde woorden toe te spreken dat het zijne majesteit de Koning heeft behaagd om hem een koninklijke onderscheiding toe te kennen voor het vele, vele werk dat Coen als vrijwilliger in allerlei functies (plaatselijk, regionaal en landelijk) gedurende een lange reeks van jaren op diverse kerkelijke en maatschappelijke terreinen heeft verricht.

Tot ieders grote blijdschap is Coen voor al deze belangeloze inspanningen beloond met de eervolle benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau!

Namens alle geledingen binnen onze eigen protestantse gemeente te Venlo laten wij weten bijzonder ingenomen te zijn met deze fantastische en uiterst verdiende koninklijke onderscheiding.
Ridder Coen, wij willen je namens ons allen van ganser harte feliciteren met deze onderscheiding en jou nog eens nadrukkelijk bedanken voor al jouw inspanningen voor onze kerkgemeenschap!
Daarbij God’s zegen toegewenst.

Paul Hollaar,
voorzitter Kerkenraad
Hans van Berkum,
voorzitter College van Kerkrentmeesters.

Chavel

Zing je graag?
Heb je een muzikaal gehoor?
Ben je behoorlijk stemvast?
En kun je zelfstandig je partij instuderen m.b.v. de app MuseScore?

Dan is Chavel misschien wel wat voor jou.
Chavel is een close harmony-ensemble o.l.v. Rob Meyboom, dat ernaar streeft 8-tot 17-stemmige a capella-muziek ten gehore te brengen. Onze ambitie is een kwaliteitsensemble opbouwen met unieke muziek waar de vrolijkheid vanaf spat, de muzikaliteit voelbaar is en waarmee we ons publiek kunnen ontroeren.
Op onze site www.chavel.nl zijn voorbeelden van ons repertoire te beluisteren.

We repeteren elke donderdagavond vanaf 20:00 uur in De Vilgaard, Schandeloseweg1, Velden.
Je bent van harte welkom om eens te komen luisteren en/of mee te doen

Op zaterdag 11 mei houden we van 14:00 tot uiterlijk 17:00 uur een openbare repetitie in de Joriskerk. Kom vooral eens luisteren en meegenieten!

Voor meer info:
www.chavel.nl
info@chavel.n

Jarrod Dickenson – 5 juni

Een concert vanuit Grenswerk.

Americana
Zaal open 20:00 / Aanvang 20:30
Voorverkoop 13,50 euro
Er zijn slechts 150 tickets beschikbaar.

Verhalen vertellen is iets van een traditie in Texas.
Grote hoeden en nog grotere verhalen zijn verweven in de structuur van The Lone Star State, en singer-songwriter Jarrod Dickenson kan dit als een van de besten.

Afkomstig uit Waco, Texas, is hij het grootste deel van zijn tijd op onderweg. Met zijn geheel eigen soulvolle Americana brengt hij een breed scala songs aan muziekliefhebbers over de hele wereld. Op zijn tour door Europa komt Jarrod Dickenson ook in Venlo waar zijn muziek uitstekend past in de setting van de Joriskerk.