Auteursarchief: Geri

Nacht Zonder Dak

Op zaterdag 22 september 2018 doet de jeugd mee aan de actie ´Nacht Zonder Dak´ van de organisatie TEAR, waarbij we hutjes bouwen van karton en hierin de nacht doorbrengen.

Dit doen we om geld in te zamelen voor de straatjongeren-projecten in Kenia, Bolivia en India.

Voor de zomervakantie hebben we al een aantal weken cake, koekjes en pindarotsjes verkocht, en ook werd er een bingo georganiseerd. Het is fijn dat er zo veel mensen de actie willen ondersteunen, bedankt daarvoor!

Mocht je de deelnemers per persoon, of de actie in het algemeen nog willen sponsoren, dan kan dat heel makkelijk op de website www.nachtzonderdak.nl/Venlo/
Zou je graag wat meer informatie willen over de straatjongerenprojecten?
Er is veel te vinden op internet, maar er komt ook een Nacht Zonder Dak- presentatie.
Deze is gepland op zaterdag 22 september om 14.30 uur in Het Nieuwe Baken.
Je bent van harte welkom!

Marjanne Bons en ds. René Silvis

Zingen voor de vrede.

Het thema van de vredesweek is
‘Generaties voor vrede’.

Zou het niet mooi zijn als verschillende generaties met elkaar van en voor vrede zingen in één groot koor? Samen laten we zien dat het anders kan.
Vrede. Wie durft? Wie wil?
Leiding: René Silvis en Roelof Hamberg
Datum: zaterdag 15 september
Tijd: repetitie 10.00-13.00 uur,
uitvoering 3x tussen 14.00-17.00 uur.
Locatie: repetitie Joriskerk,
uitvoering in Jongerenkerk, Joriskerk en mogelijk een buitenlocatie.
Kosten: € 5,- (inclusief muziek; lunch zelf meenemen)
Aanmelden: liefst vóór 1 september bij ds. René Silvis.

Gemeenteavond!

Bezinning op het Heilig Avondmaal.
Gemeenteavond op 22 oktober 2018.

De laatste jaren is er wat meer variatie gekomen in de manier waarop wij het Heilig Avondmaal vieren. Dit gebeurde o.a. met alternatieve liturgieën uit het Liedboek, soms gedeeltelijk solo gezongen.
Mede naar aanleiding van opmerkingen en vragen hierover in en aan de kerkenraad ontstond het voornemen om ons eens goed te bezinnen op vorm, inhoud en betekenis van het Heilig Avondmaal in onze gemeente en wat het ons persoonlijk doet. Natuurlijk met het oog op de toekomst van ons gemeente-zijn.

Ook in onze landelijke PKN was er behoefte aan bezinning hierop en verscheen in maart dit jaar ten behoeve van gesprekken binnen de gemeenten de zeer lezenswaardige brochure ‘De Maaltijd van de Heer’.

Het plan werd opgevat om in de komende kerkenraadsvergadering van 11 september ruim de tijd voor deze bezinning te nemen en voor deze vergadering (die sowieso openbaar is) zo veel mogelijk gemeenteleden uit te nodigen.
Tijdens de voorbereiding en vooral ook na het lezen van de brochure ‘De Maaltijd van de Heer’ kwamen we tot het besef dat zo’n bezinning ons als gemeente in de kern treft en ons ook persoonlijk goed kan raken. Zo’n bezinning doe je niet even en heeft tijd nodig om op gang te komen en om te bezinken.
In het breed moderamen van 14 augustus besloten we daarom om hierover een aparte gemeenteavond te houden en wel op maandagavond 22 oktober in Het Nieuwe Baken. Op zondag 2 september hebben we volgens het rooster Heilig Avondmaal en zal tevens als inleiding op de gemeenteavond de preek hierover gaan.

In de vergadering van de kerkenraad op 13 november kunnen we dan de discussie op de gemeenteavond evalueren en eventueel tot nieuwe voorstellen voor de toekomst komen.

Dus graag in uw agenda zetten:
Gemeenteavond op 22 oktober in Het Nieuwe Baken,
Bezinning op Heilig Avondmaal
Aanvang om 20:00, inloop en koffie om 19:45.

Vincent Lezing door Ingrid Gaasterland

LEZING OVER HET LEVEN EN WERK VAN VINCENT VAN GOGH
in samenwerking met ‘t Groenewold

Leiding: Ingrid Gaasterland
Datum: Woensdag 10 oktober
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Joriskerk, Sint Jorisstraat 16, Venlo
Entree € 10

‘Als ik later iets waard zal blijken te zijn, ben ik ook nu al iets waard. Want graan is graan, ook al denken mensen eerst dat het alleen maar graszaad is.” (Vincent van Gogh)

Vincent van Gogh is een van Nederlands meest bekende kunstenaars. Iedereen kent wel zijn Zonnebloemen.
Op dit moment staat hij extra in de belangstelling. Nog maar kortgeleden draaide er een prachtige animatiefilm over zijn leven. Het Noordbrabants Museum heeft in korte tijd drie nieuwe werken van hem aangekocht en is bezig met een tentoonstelling over Van Gogh in 2019. Op dit moment is er in het van Gogh museum in Amsterdam een tentoonstelling te zien over de invloed van Japan op het werk van Vincent van Gogh.

Aanleiding genoeg om een avond stil te staan bij het toch wel tragische leven van deze kunstenaar! In een boeiende lezing maken we kennis met Vincent van Gogh, zijn zoektocht op weg naar zijn kunstenaarschap, zijn leven in Brabant en Frankrijk en de grote rol die zijn broer Theo heeft gespeeld.

Van Gogh wordt gezien als een van de grote schilders van de 19e eeuw. Zijn werk valt onder het postimpressionisme.
Zijn invloed op stromingen als het expressionisme en fauvisme is enorm geweest. Maar erkenning kwam pas laat. Tijdens zijn leven werd hij niet begrepen en heeft hij maar één schilderij verkocht: De rode wijngaard

Aan de hand van een ontroerend verhaal en vele mooie afbeeldingen maken we kennis met een kunstenaar die voor zijn kunst leefde en bekijken we een aantal van zijn meest bekende werken.

Wouter Schenk exposeert in Het Nieuwe Baken.

Nieuwe expositie.

In Het Nieuwe Baken hangt sinds eind april een nieuwe expositie. Het is een fototentoonstelling van een serie foto’s die Wouter Schenk vorig jaar maakte bij een bezoek aan een township in de buurt van Kaapstad in Zuid-Afrika. De foto’s laten vooral het straatleven zien. Op zondag 2 juni zal Wouter tijdens de koffie na de kerkdienst een korte presentatie geven over de achtergronden van de expositie. Hieronder in de reader van de expositie leest u meer. De expositie zal tot medio oktober in Het Nieuwe Baken te zien zijn.

Reader expositie foto’s Wouter Schenk

Wouter Schenk (1959) fotografeert al vanaf jonge leeftijd. Hij combineert fotografie met zijn interesses waaronder architectuur, het stadsleven en muziek. De laatste tijd heeft de fotografie een steeds belangrijkere rol gekregen in zijn leven. Hij werkt met professionele apparatuur en krijgt zo nu en dan freelance opdrachten.
Zijn liefde voor de muziek, vooral jazz, heeft hem gebracht tot de concertfotografie. Jaren geleden fotografeerde hij al voor de in 2005 verongelukte jazzpianist Glenn Corneille, wiens website Wouter verzorgde. Sinds 2012 is Wouter verbonden aan het landelijke online Music magazine www.writteninmusic.com, waarvoor hij concert recensies schrijft en deze opluistert met zijn concertfoto’s. In 2013 was jazz het thema van zijn vorige expositie in Het Nieuwe Baken.
Eind maart 2017 reisde Wouter met zijn oudere broer Jan naar Cape Town in Zuid-Afrika voor een bezoek en reportage van het Cape Town Jazz Festival. Op zondag 2 april bezochten ze met een gids de townships in de Cape Flats. ‘Flats’ slaat op de vlakte ten Oosten van Kaapstad, waar zich verschillende townships bevinden. Het bezoek aan de townships is het thema van deze expositie.
Wouter en zijn broer Jan brachten een bezoek aan een katholieke kerkdienst in de township Gugulethu en een gids reed hen rond in verschillende delen van de township. In Gugulethu wonen circa 100.000 mensen, waarvan 99% tot de zwarte bevolkingsgroep behoort. Terwijl Apartheid officieel is verdwenen, voel je de Apartheid nog overal in Zuid-Afrika. Alleen al door het feit dat in elke township hoofdzakelijk één bevolkingsgroep woont, zoals in Gugulethu zwarte Afrikanen, terwijl kleurlingen weer in andere townships wonen. In de townships is nog altijd heel veel criminaliteit. Zonder gids is het gevaarlijk voor westerlingen.

De meeste foto’s zijn gemaakt vanuit de rijdende auto. De gids verbood Wouter op straat te fotograferen, uit oogpunt van veiligheid. Daardoor zijn de foto’s technisch gezien niet altijd even goed, maar ze geven een goede impressie van het straatbeeld in de township.

Deze expositie is mede mogelijk gemaakt door Foto Kino Linders.

Lezing Dode zeerollen


Hoe is de Bijbel ontstaan? Wat hebben de Dode Zeerollen daarover te zeggen? Helpen die om de Bijbel beter te begrijpen? Dr. Jaap van Dorp van het Nederlands Bijbelgenootschap geeft daarover een lezing op 10 april 2018.

De Dode Zeerollen zijn Joodse handschriften van ruwweg 2000 jaar oud. Ze werden gevonden tussen 1947 en 1956 in grotten bij de Dode Zee. Ze worden wel de grootste archeologische vondst van de 20e eeuw genoemd. Van vrijwel alle bijbelboeken zijn in die grotten hele rollen of fragmenten gevonden. De Dode Zeerollen bevatten een schat aan informatie over de bijbeltekst en over de Joodse cultuur in de tijd dat het christendom ontstond. In recente bijbelvertalingen zoals de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal is gebruik gemaakt van nieuwe inzichten die deze rollen hebben opgeleverd.

Bijbelwetenschapper Jaap van Dorp gaat in zijn lezing in op de grote betekenis van de Dode Zeerollen voor ons als bijbellezers. Hij werkt bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) dat zorgt voor het vertalen en het verspreiden van de Bijbel in binnen- en buitenland. U bent allen van harte uitgenodigd.

Datum & tijd: Dinsdag 10 april 20:00 uur
Locatie: Ontmoetingscentrum van PG Roermond, Minderbroedsingel 15F te Roermond
Contactpersoon: Wilma Kaemingk (0475 – 330498)

Down By The River

Americana & Roots Festival van Grenswerk

8 april 2018
Kaart in de voorverkoop bij Grenswerk

 

 

 

 

 

 


Het programma in de Joriskerk:

Twain
17.15 uur tot 18 uur
De band Twain is het geesteskind van singer-songwriter Mt. Davidson.
Sublieme indringende songs en sfeer.

Andrew Combs

19.30 uur tot 20.20 uur

De in Texas geboren en tegenwoordig in Nashville wonende Andrew Combs liet voor het eerst van zich horen in 2010. De digitaal uitgebrachte ep ‘Tennessee Time’ zette meteen alle antennes op scherp bij liefhebbers van popmuziek met vleugjes roots country en americana. Stel je voor dat Harry Nilsson een ontmoeting heeft met Townes Van Zandt en Guy Clark is ook niet ver weg.

Kamerkoor Cabaletta

Voorjaarsconcert

22 april 2018
Aanvang: 15 uur


Iedereen is welkom om te komen genieten van muziek in alle soorten, vocaal en instrumentaal. Bovendien zullen enkele gedichten worden voorgedragen.

Het bijzondere van dit concert is dat wij dit jaar geen samenwerking hebben gezocht met een andere muziekvereniging, maar dat alle talenten die aanwezig zijn in ons eigen koor ten volle benut worden.
Natuurlijk koorzang, maar ook violiste, accordeonist en pianist zullen in wisselende samenstelling acte de présence geven. Hierdoor zijn combinaties ontstaan die zowel verrassend als spannend klinken.
Het geheel staat onder leiding van onze inspirerende dirigente Irene Meeuvis.


Entreeprijs € 12,50. Hierbij is een drankje na afloop van het concert inbegrepen.
Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij  Eye Wish Opticien: Vleesstraat 73 in Venlo.

40dagentijd en Pasen 2018 – op reis

De 40dagentijd is een tijd van inkeer, van beschouwing van lief en leed en een tijd waarin de weg die Jezus gaat centraal staat.
Een weg naar het geheim van het leven, levenskracht die opstaat uit de dood: Pasen.

PASEN

Op Paasmorgen zien we dat de daden van Jezus honderdvoudig vrucht hebben gedragen. Nu komt aan het licht dat leven naar Gods bedoeling, zoals Jezus het ten volle geleefd heeft, leidt tot een letterlijke en figuurlijke opstanding. Hij heeft de dood en alles wat dood maakt overwonnen. Jezus is opgestaan!

Vanuit de diepte,
stil en zwart
als de aarde,
verborgen
in de kiem
van een bol,
wordt leven
zichtbaar.
De tuin wordt groen,
het licht
straalt
in witte bloemen
alom,
groot en klein.
Het geheim,
zichtbaar in de tuin,
spreekt
woorden van leven,
en bloeit.

6e zondag in de 40dagentijd

Palmzondag

De kinderen van de kindernevendienst hebben deze zondag een palmpaasstok gemaakt en omdat we deze zondag in de H. Michaëlkerk te gast waren hebben zij waren de palmpaasstokken ons liturgisch bloemstuk van deze zondag.

Alles wat er vastgemaakt is aan het kruis heeft een betekenis en samen is het de palmpaasstok.
Op de kinderpagina heeft juf Marianne het uitgelegd.

 

5e zondag in de 40dagentijd

De graankorrel zal honderdvoudig vruchtdragen, wanneer we kiezen voor de weg van het Licht. Maar het is een weg van geduld en van dingen in jezelf laten afsterven die je belemmeren om vrucht te dragen. Sterven en loslaten schept ruimte voor nieuw leven en groeikracht. Dit gaat niet zonder pijn: de kruisiging wacht Jezus. De pijnpunten in de schikking verwijzen daarnaar.

Als een graankorrel
afdalen in de duisternis
van de zwarte aarde.
Je toevertrouwen aan
dat wat je breekt,
zodat kiemkracht
ruimte krijgt.
Vertrouwen op
levenskracht
die doorbreekt
uit het duister
naar het licht,
vruchtbaar leven
wordt,
opnieuw
Brood voor velen.

4e zondag in de 40dagentijd

Het geheim
wordt zichtbaar
in daden van
recht doen,
zorg voor voedsel
van lichaam en geest,
in breken en delen
van twee vissen
en vijf broden.

Zeven
het getal van de drie-ene
verbonden met de aarde,
de vier windstreken.

In breken en delen bloeit leven op als tere bloesem aan een boom na de winter.

3e zondag in de 40dagentijd

De bezem staat voor de grote schoonmaak die Jezus houdt op het plein van de Tempel, het spirituele centrum. Zo komt er ruimte voor waar het in dat centrum om gaat: aandacht voor de Eeuwige.
Het geld verwijst naar het bloedgeld, dat Judas kreeg voor het aangeven van Jezus.

Schoon schip maken,
ruimte scheppen
voor dat
wat werkelijk van waarde is
en niet voor geld te koop.

Ruimte
voor het geheim van leven
is ruimte voor groeikracht
in je zelf, vanuit je zelf
als groen
dat het duister doorbreekt
als leven
dat opstaat
uit dat wat benauwt
en doodt:
een nieuw begin

 

2e zondag in de 40dagentijd

De stenen zijn wit als het kleed van Jezus dat helder wit glanst tijdens zijn bevestiging op de berg als geliefde Zoon van God.
Goud is de kleur bij uitstek van het goddelijke vanwege de zeldzaamheid en duurzaamheid van goud als materiaal en de bijzondere glans van goud. Het gouden zonlicht… God ervaren is als goudstof in de ziel. We kunnen deze ervaring niet verwoorden maar het glanst in daden die dit licht weerspiegelen.

Op de berg:
– onuitspreekbaar geheim –
zien,
soms even,
glanzend licht van God,
goudstof in de ziel,
dat je verlicht
uit het duister trekt
sprakeloos maakt:
zwijgen is goud.
In daden
wordt leven
in het licht
van God
zichtbaar
en straalt.


1e zondag in de 40dagentijd

Je afzonderen
stilte zoeken
ruimte, leegte
– als in een woestijn –
met niets dat afleidt
om stil te worden
tot inkeer te komen
tot jezelf …

Cirkelen om het geheim van leven
in je verscholen
buiten jou voelbaar,
je spiegelen in
het licht van de ruimte
een bloem
verscholen in het duister
van een bol.

Groeikracht,
levenskracht
komt in zicht.

 

Heer, sterk ons – smeekgebed

Smeekgebed – 40dagentijd 2018

Gij die ons kent, Schepper van ons leven, wees ons genadig.
Gij die weet wat ons gelukkig maakt, en ook wat ons bindt en ons gevangen houdt.
Houd ons toch vast en spreid Uw genade over ons uit.
Warm ons, spreek onze naam.
Leg uw vrede in ons neer en doe ons leven, verbonden met U en met elkaar.

Daarom roepen wij om ontferming

voor hen die met de moed der wanhoop proberen te overleven of proberen hulp te verlenen in de hel van alles verwoestende bombardementen, 

voor jonge mensen van wie het leven overschaduwd wordt door de donkere herinneringen aan een schietpartij op school, breek toch de machtige arm van de wapenindustrie en wapenlobby,

voor wie in armoede leven en door schulden financieel en sociaal moeite hebben het hoofd boven water te houden.

Voor de miljoenen grote mensen op de vlucht waar ook ter wereld: Syrië, Afghanistan, Irak, Iran, Somalië, Eritrea, Venezuela.

Voor de miljoenen kleine mensen, zo jong, zo kwetsbaar, op de vlucht, soms alleen en steeds vaker slachtoffer van kinderhandelaren.

Voor ontwrichte gezinnen waar onvoorwaardelijke liefde niet vanzelfsprekend is,
waar vrouwen dagelijks met huiselijk geweld worden geconfronteerd waar ook  ter wereld dichtbij of ver weg zoals in kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda.

Heer, wees barmhartig
en sterk ons in de navolging
van uw weg van bevrijding.
Met uw wereld en uw mensenkinderen.