Auteursarchief: Geri

Nieuws uit de Joriskerk – 3

De kerkdienst kun je zondag om 10 uur live meeluisteren op je computer of tablet via www.kerkdienstgemist.nl of op je mobiele telefoon via de app Kerkdienst gemist.

Wil je de kerkdienst later beluisteren, stuur dan een mailtje naar
Roelof Hamberg, roelof.hamberg@gmail.com of bel hem 06-2449 4927 .
Je ontvangt van hem een wachtwoord.

Lees de hele nieuwsbrief van deze week: Nieuws uit de Joriskerk – 3
Abonneren op de nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar: scriba.pgvenlo@gmail.com
Je krijgt de nieuwsbrief dan in je mailbox.

Nieuws uit de Joriskerk – 2

De kerkdienst kun je zondag om 10 uur live meeluisteren op je computer of tablet via www.kerkdienstgemist.nl of op je mobiele telefoon via de app Kerkdienst gemist.

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok een uur vooruit!

Wil je de kerkdienst later beluisteren, stuur dan een mailtje naar
Roelof Hamberg, roelof.hamberg@gmail.com of bel hem 06-2449 4927 .
Je ontvangt van hem een wachtwoord.

Lees de hele nieuwsbrief van deze week: Nieuws uit de Joriskerk – 2
Abonneren op de nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar: scriba.pgvenlo@gmail.com
Je krijgt de nieuwsbrief dan in je mailbox.

de symbolische schikking van vandaag

Ter bemoediging

Het was 11 maart 2020, straten waren leeg,
winkels waren dicht en mensen bleven thuis

De lente wist van niets
En bloemen bleven opkomen en opengaan

En de zon bleef stralen
En de zwaluwen keerden terug
En de hemel kleurde rood en blauw
’s Ochtends werd het brooddeeg gekneed
en werden de tulbanden in de oven geschoven
Het werd steeds later donker
en ’s ochtends kwam het licht vroeg binnen
door de op een kier staande ramen

Het was 11 maart 2020 jongeren studeerden online
En ‘s middags wachtte zoals gebruikelijk het tressette kaartspel
Het was het jaar waarin je alleen naar buiten mocht
om boodschappen te doen
Al gauw ging alles dicht
Ook de kantoren
Het leger begon alle uitgangen en landsgrenzen te bewaken
Want er was niet genoeg plek voor iedereen in de ziekenhuizen
En mensen werden ziek..

Maar de lente wist van niets
en de scheuten bleven uitlopen

Het was 11 maart 2020 dat iedereen verplicht in quarantaine werd geplaatst
Opa’s en oma’s, families en ook jongeren
Toen werd het echt angstig
En alle dagen leken op elkaar

Maar de lente wist van niets
en de rozen bloeiden opnieuw

Men herontdekte het genot om samen te eten
Om te schrijven en de verbeelding de vrije loop te laten
Om te lezen en je te laten meeslepen door de fantasie
Er waren er die een nieuwe taal leerden
die gingen studeren en opnieuw het laatste ontbrekende doctoraalexamen erbij pakten
die begrepen wat het is om echt met volle aandacht lief te hebben
die stopten met het voor lief nemen van de onwetendheid
die het kantoor sloot en een eethuisje opende met slechts acht couverts
Die de verloofde verliet om de liefde voor zijn beste vriend van de daken te schreeuwen
Er waren er die dokter werden om eenieder te kunnen helpen die anderendaags nodig zou kunnen hebben
Het was het jaar waarin men het belang van een goede gezondheid inzag en van oprechte genegenheid
Het jaar waarin de wereld leek stil te staan
En waarin de economie te gronde ging

Maar de lente wist van niets
en de bloemen maakten plaats voor vruchten

En toen kwam de dag van de bevrijding
We zaten voor de televisie en de premier vertelde live
op alle media
dat de noodtoestand ten einde was
En dat het virus had verloren
Dat alle Italianen samen hadden gewonnen
En toen gingen we de straat op
Met tranen in onze ogen
Zonder mondkapjes en handschoenen
onze buurman omhelzend
alsof het onze broer was

En dat was het moment dat de zomer aanbrak
omdat de lente het niet wist
en was doorgegaan om er te zijn

Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente van niets wist
En iedereen leerde
hoe krachtig het leven is .

“Geïnspireerd door Irene Vella (Italië) – ‘Het was 11 maart 2020’💜”
Door een onbekende bron) naar het Nederlands vertaald.

Nieuws uit de Joriskerk – 1

Beste lezer,
Op deze plek vind je aanvullende informatie uit de nieuwsbrief.
Abonneren op de nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar: scriba.pgvenlo@gmail.com

Meeluisteren
Wilt u meeluisteren naar de alternatieve viering? Dat kan via www.kerkdienstgemist.nl.
Dit kan via uw pc, laptop of mobiele telefoon, via de app uit Google Play of App Store.
U hoeft geen account aan te maken.
Om 10 uur kunt u rechtstreeks meeluisteren, meezingen en meebidden of u kiest ervoor de dienst op een later tijdstip terug te luisteren.
Heeft u hierbij hulp nodig, neemt u dan contact op met:
Roelof Hamberg, 06-2449 4927 of roelof.hamberg@gmail.com

Collectes
Op zondag 22 maart zijn er twee collectes gepland.

De eerste collecte is voor Kerk in Actie, vakanties met aandacht.
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Geef in de collecte, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden. Hartelijk dank!
Stort uw gift op NL 15 RABO 0373 7394 27 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Venlo e.o., o.v.v. ‘zondag 22 maart, collecte 1

De tweede collecte is voor het Plaatselijk werk.
Stort uw gift op NL 27 RABO 0373 7307 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Venlo e.o., o.v.v. ‘zondag 22 maart, collecte 2‘.  

Huispaaskaars
De volgende huispaaskaarsen zijn te bestellen:

Model Afmeting Prijs
A en H 6,5 x 20 cm  €8,15
B en G 7 x 25 cm €11,25
C en F 7,5 x 30 cm €17,50
D en E 8 x 40 cm €22,95

U kunt de huispaaskaarsen bestellen door een mail te sturen naar: secretariaatdiakonievenlo@gmail.com.
Vermeld alsjeblieft duidelijk het gewenste aantal en het model.

Bericht van de predikant

Lieve gemeente,

In heel Europa zonden radiozenders op vrijdag om 8.45 uur het lied You’ll never walk alone uit. Om mensen met elkaar te verbinden en de ervaring te geven er niet alleen voor te staan in deze bijzondere tijden.
Als kerk mogen we er op vertrouwen dat Christus bij ons is. Daarom beginnen we onze dienst vaak met ‘Christus, Gij zijt het Licht in ons leven’. 
Zo weten wij dat we er in deze bijzondere tijden niet alleen voor staan maar dat God, die zich noemt
Ik-zal-er-zijn, ook nu aanwezig is.

Het coronavirus houdt ons in de ban.
Maatregelen om de mogelijkheid van besmetting te beperken hebben gevolgen voor heel de samenleving en dus ook voor ons als gemeente.
Onze kerkdiensten en wijkbijeenkomsten zijn tot nader bericht afgelast. En we verwachten niet dat dat met Pasen voorbij zal zijn.

Ook vergaderingen gaan niet door -en dat valt niet iedereen even zwaar 😉- maar overleg is er niet minder om, waarbij we als kerkenraad zoeken naar verschillende antwoorden op de vraag ‘Hoe kunnen we op afstand verbonden blijven?’ en ‘Hoe kunnen we gemeentezijn ervaren en voortzetten nu we elkaar fysiek niet of zeer beperkt ontmoeten?’

Wij roepen u op om in uw wijk of dorp om te zien naar gemeenteleden en andere mensen om u heen. Zijn er vragen, is er praktische hulp nodig? Telefoon, e-mail en WhatsApp zijn bruikbare middelen om contact met elkaar te hebben. En een kaartje kan ook nog steeds.

Als kerkenraad starten wij met een Nieuwsbrief om u van de nodige informatie te voorzien. Nieuwe ontwikkelingen, berichten van geboorte en overlijden, informatie over komende diensten en dergelijke. Maak elkaar erop attent dat je je hiervoor kunt aanmelden; breng de informatie over aan mensen waarvan u weet dat ze geen internet hebben; en meldt u gerust af wanneer u deze Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Heeft u suggesties, laat het ons weten.

Als kerkenraad besluiten we ook om vanaf zondag weer kerkdiensten te houden. Het thema van het project van de Veertigdagentijd is ‘Een teken van leven’. Het is bijzonder dat het project ons deze gedachte juist in deze tijd aanreikt. Daarom willen we de lijn van de verhalen doorzetten en de mogelijkheid bieden om op de kern van ons gemeentezijn af te stemmen. De diensten vullen we in met het minimum aantal mensen dat nodig is om de dienst herkenbaar te laten zijn voor de gemeente rond onze Joriskerk. Kom dus niet naar de kerk!
U kunt om 10 uur live meeluisteren en meevieren via www.kerkdienstgemist.nl of via de app Kerkdienst gemist, te downloaden in de App Store of Google Play.

Hier kunt u de orde van dienst vinden en kunt u zien hoe u kunt bijdragen aan de collectedoelen.

Er is breed medeleven met elkaar, ook binnen de Protestantse Kerk als geheel.
Onze classispredikant ondersteunt ons met informatie of met een luisterend oor. Hij schreef ons: ‘In onze gedachten en gebeden zijn we bij alle mensen die getroffen zijn door het coronavirus, bij hen die voor het welzijn van mensen werkzaam zijn in ziekenhuizen en verpleegtehuizen, in kinderopvang en scholen, en mensen die zorgen dat het openbare leven doorgang kan vinden. En we staan speciaal stil bij hen die dat doen met risico voor hun eigen gezondheid.’

Voor ons allen hierbij het Anglicaans gebed waar de scriba van onze synode ds. René de Reuver ons afgelopen zondag op de televisie in voorging:

Houd ons Heer,
onder de schaduw van uw ontferming.
Versterk en ondersteun allen die bang zijn.
Wees met allen die zorg dragen voor zieken en ontheemden.
Richt op allen die gebukt gaan.
dat niets ons kan scheiden van uw liefde.
Amen.

Met een hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
op afstand verbonden,

Vrede en alle goeds,

Ds. René Silvis
Venlo, 20 maart 2020

Ook de Joriskerk luidt de klok

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.    

De Venlose kerken (Rooms Katholiek en Protestant) willen ook dit teken van troost en hoop te laten horen en luiden hun klokken op de komende woensdagen tussen 19.00 en 19.15 uur.

Kijk hieronder hoe dat klonk.

Ook de Joriskerk luidde vanavond de klok als boodschap van bemoediging, hoop en troost.

Geplaatst door Joriskerk Venlo op Woensdag 18 maart 2020

Besluit tot opschorting reguliere kerkdiensten tot 31 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Wereldwijd worden mensen getroffen door het coronavirus dat vooral voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid behoorlijke risico’s inhoudt. Mensen van onze generaties hebben een dergelijke pandemie niet meegemaakt. We weten daarom niet precies hoe we verspreiding het beste kunnen tegengaan en hoe deze pandemie zich zal ontwikkelen. Duidelijk is wel dat er forse maatregelen nodig zijn om verspreiding van de besmetting te beperken. De regering heeft daartoe allerlei maatregelen voorgesteld, die vooralsnog tot 31 maart a.s. van kracht zijn. Eén daarvan is het verbod op bijeenkomsten van meer dan 100 mensen.

De Protestantse Gemeente Venlo en omstreken neemt haar verantwoordelijkheid voor de samenleving door te doen wat in haar vermogen ligt om in ieder geval niet bij te dragen aan de verspreiding van het virus. Weliswaar worden onze kerkdiensten meestal niet door meer dan 100 mensen bezocht, toch heeft de Kerkenraad besloten de reguliere diensten in de Joriskerk tenminste tot 31 maart a.s. af te gelasten.  Daarbij wordt aangesloten bij het advies van de Classis die ook kerkdiensten met minder dan 100 mensen ontraadt.

Het besluit de reguliere diensten af te gelasten hoeft nog geen stilstand van het kerkelijk leven te betekenen. Momenteel wordt bekeken of alternatieve – online – vieringen een mogelijkheid zijn. In ieder geval is er voor gemeenteleden de mogelijkheid om via de televisie op zondag 15 maart om 9:30 uur een korte meditatie te zien van ds. René de Reuver, de scriba van de generale synode van de PKN. Deze wordt op NPO2 uitgezonden vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de PKN.

Verder is besloten dat in deze periode wijkbijeenkomsten, de jeugdbijeenkomst, de stiltevieringen in de Michaelkerk en de Ionalezing van 25 maart niet doorgaan. Ten aanzien van vergaderingen wordt in overleg met de kleine kring van betrokkenen een besluit genomen. Evenmin valt nu ook nog iets te zeggen over de periode na 31 maart. De komende weken zal duidelijk worden hoe we dan met het besmettings-risico om zullen gaan.

Omzien naar elkaar in deze periode

De verspreiding van het virus levert bij veel mensen onrust op en gevoelens van kwetsbaarheid, ook in onze kerkgemeenschap. Het virus is onzichtbaar en daarmee ongrijpbaar. Het raakt aan de eigen kwetsbaarheid van mensen en kan zo heel dichtbij komen. We leven als Kerkenraad mee met de mensen die zich zorgen maken en met hen die er de gevolgen van ondervinden, qua gezondheid of in het werk.

De maatregelen die nu genomen worden betekenen ook een groter sociaal isolement. De kerk is daarbij niet de enige plek waar activiteiten worden afgelast. Medisch is dat nu even gewenst, maar voor sommigen kan hierdoor het aantal contactmomenten ineens wel erg drastisch minder worden. Het is een belangrijke vraag voor ons als gemeenschap hoe we in deze omstandigheden naar elkaar kunnen blijven omzien. Misschien door elkaar wat vaker te bellen, een appje te sturen of een kaartje. We dragen allemaal een stukje verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de ander, maar ook voor het sociaal welbevinden van elkaar. Houd contact elkaar, deel je zorgen en help elkaar de rust te zoeken in alle onrust. Daar zijn we gemeenschap voor, ook als we niet op zondag bijeen kunnen komen.
Laten we in deze periode extra aan elkaar denken, ook in gebed.

Het Smal Moderamen van de Kerkenraad, bestaande uit voorzitter Tiny Franken, scriba Marian Hofstra en ds. René Silvis, zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via de website en e-mail.

Wij wensen elkaar sterkte en wijsheid toe,

in Christus verbonden,

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Venlo en omstreken

P.S. Als u gemeenteleden kent waarvan u weet dat ze dit bericht mogelijk niet onder ogen zullen krijgen, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit aan hen door te geven.

Bezinningsdag kerkenraad

Kort verslag Bezinningsdag 15 februari 2020

Het thema van de bezinningsdag was dit jaar ‘omzien naar elkaar’. Aan de hand van de PKN brochure “Verbinding en aandacht” hebben we nagedacht over verschillende aspecten van ‘omzien naar elkaar’.

Gemeentepastoraat was het eerste onderdeel. In veel kerken, ook bij ons in de Joriskerk, wordt geen groot huisbezoek meer georganiseerd. Dat betekent gelukkig niet dat we niet naar elkaar omzien. Dit gebeurt op allerlei wijze, georganiseer en spontaan. Denk aan de wijkavond, elkaar spreken bij de koffie in het Baken, diverse groepen die elkaar regelmatig zien, zoals de Tafelgespreksgroep of denk aan de contactpersonen die de mensen uit hun wijken kennen.
Laten we actief oog houden voor elkaar, durf ook de vraag eens te stellen: ‘hoe gaat het vandaag met je’ en ‘wat heb je nodig’? En luister, luister, luister…

Verbinding zoeken Hoe kunnen we verbinden nu vanzelfsprekende structuren van de vroegere verzuilde samenleving veelal zijn weggevallen? Door mee te doen aan activiteiten bijvoorbeeld, en door de kerkgang op zondag.
We realiseren ons dat er ook minder zichtbare gemeenteleden zijn. Een klein groepje denkt inmiddels na hoe we hen kunnen vragen wat hún verwachtingen van de kerk en de gemeente zijn in de hoop ook met hen een verbinding te kunnen maken.

Aandacht bieden Meer en meer zien we in de samenleving de zelfredzame consument, die pakt wanneer en wat hem of haar uitkomt. De kerk stelt hier de meelevende en mee-oplopende medemens tegenover. We mogen ‘Emmaüsgangers’ zijn voor elkaar. Maar ook ‘herder’. Al moet het natuurlijk niet zo zijn dat een ‘herder’-beeld de indruk geeft dat er wel voor je wordt gezorgd, wat kan leiden tot een passieve houding.
Het is natuurlijk makkelijk om om te zien naar wie we kennen en wie we aardig vinden. Wat een uitdaging om eens met iemand te praten die je niet zo goed kent! Naast deze gesprekken hebben we nog gesproken over het nieuwe Beleidsplan 2021-2026. Ook hierin zal worden nagedacht over hoe we mensen kunnen betrekken bij de Joriskerkgemeente, uitgaande van de talenten die een ieder heeft, en waar we naar mogen vragen.