Auteursarchief: Geri

Het liedboek

Samen zingen schept een band tussen mensen. Ook in het christendom, al zo’n 2000 jaar. Dat heeft een rijke traditie opgeleverd, die tegelijk ook voortdurend wordt vernieuwd.
Zes jaar geleden heeft de PKN in Nederland een nieuw liedboek uitgegeven, wat we in de Joriskerk meteen zijn gaan gebruiken. Voor de één betekende dat nieuwe inspiratie, voor de ander soms ook een gemis van dierbare liederen.
De afgelopen jaren hebben we al veel nieuwe liederen leren kennen, en sommige zijn zelfs al nieuwe ‘krakers’ geworden. Maar wist je dat ongeveer de helft van het liedboek nog onbekend terrein voor ons is?

Op 22 oktober a.s. is er een gemeenteavond gepland waarin we het nieuwe liedboek gaan evalueren. In een ontspannen en inspirerende sfeer: door te zingen in de eerste plaats! Samen met de cantorij, samen met een aantal musici, allerlei gebieden die het liedboek bestrijkt ontdekken, beleven, herinneren. Met aansluitend een gezellig samenzijn waarin we ervaringen met elkaar delen.

Van te voren kun je over deze vragen nadenken:

 • Welk lied vind je echt een aanwinst ?
 • Wat zou je graag willen zingen dat niet in het liedboek staat ?

In verband met de catering zouden we het op prijs stellen als je je van te voren opgeeft bij Roelof of Joost Anne.

Komt allen naar de Joriskerk op 22 oktober!

We beginnen om 20:00 uur.

Namens de liturgiecommissie,  Joost Anne Veerman

Uitnodiging voor jongeren!

Aan jongeren die betrokken zijn bij de Joriskerk (de Protestantse Kerkgemeenschap Venlo e.o.)

Bij deze nodigen we je van harte uit om dit seizoen mee te doen met de jeugdactiviteiten van de Joriskerk. Zoals je in het schema hieronder kunt zien komen we regelmatig op zaterdagavond bij elkaar, van 18 tot 21 uur, in het gemeentecentrum het Nieuwe Baken (Brouwersplaats 4, Venlo).

Methode

We werken dit seizoen met een nieuwe methode die we de eerste keer gaan uitleggen. Elke bijeenkomst gaan we eerst samen eten ! (heb je een dieet laat dan even weten waar we rekening mee moeten houden) en daarna gaan we aan de slag met een thema. We gaan ook meehelpen met de Top-2000 dienst en het kinderkerstfeest in december, en we sluiten af met een jeugddienst in juni. Daarnaast gaan we aandacht besteden aan Taizé, een oecumenische gemeenschap in Frankrijk, om te kijken of we daar ook een keer naartoe kunnen gaan.

Eigen weg

Door de werkvormen die we gebruiken maakt het niet uit op welke school je zit, hoe oud je bent, of je wel of niet in de kerk komt, of je wel of niet in God gelooft. We hopen dat we je kunnen helpen om je eigen weg te vinden.

Dit is het jaarschema, noteer het vast in je agenda!

 • zaterdag 14 september (uitleg over het seizoen en kennismaken met elkaar)
 • zaterdag 5 oktober
 • zaterdag 2 november
 • zaterdag 30 november
 • zondag 22 december (17 uur, meehelpen met kinderkerstfeest)
 • zondag 29 december (10 uur, Top-2000 dienst)
 • zaterdag 18 januari
 • zaterdag 15 februari
 • zaterdag 14 maart
 • zaterdag 4 april
 • zaterdag 9 mei
 • zaterdag 6 juni (afsluiting seizoen
 • zondag 7 juni (10 uur, jeugddienst)

Laat je weten aan Marjanne of Joost Anne of je mee komt doen?!

Hartelijke groeten,
het begeleidingsteam: Marjanne Bons, Jiska van de Ruitenbeek, Joost Anne Veerman, René Silvis

Ook voor meer informatie kun je terecht bij Marjanne (06 11 21 11 83) of Joost Anne (06 48 26 20 71)

Uitnodiging voor nieuwe leden.

                                                                                                                                   Tegelen 23-08-2019

Uitnodiging.           

Op  maandag 9 september willen wij u graag ontmoeten in de Joriskerk. U staat bij ons bekend als nieuw ingekomen gemeentelid. Na kennisgemaakt te hebben met de organisatie van de kerkelijke gemeente Venlo, willen we u op deze avond graag vertellen over de rijke historie van de Joriskerk en meenemen naar de diverse vertrekken die schuilgaan achter de kerkmuren: de kelder, de consistorie en de ruimten boven de gewelven, kortom, de vertrekken die niet altijd toegankelijk zijn. Partners en huisgenoten zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

 • 19.30: Welkom in de Joris kerk door een lid van de kerkenraad.
  Tijdens de ontvangst en de koffie zal een van onze organisten, Roelof Hamberg, het kerkorgel bespelen.
  Er is gelegenheid om kennis te maken met andere nieuw ingekomen gemeenteleden, de predikant en een aantal gemeenteleden, waaronder leden van de kerkenraad.
 • 19.45: Informatie over de ontwikkeling van de christelijke gemeente in Venlo: m.a.w waardoor zijn wij nu een protestantse gemeente,  door  Gerard Lunshof.
 • 20.15: Rondleiding door de kerk.
 • 20.50: Afsluiting.

We stellen het op prijs als u vóór  donderdag 5 september laat weten of u wel of niet aanwezig zult zijn.  Dit kunt u doorgeven aan:  Henk Buddingh,  telefoonnummer 06 38904380  e-mail henkbuddingh57@gmail.com

Graag tot ziens op 9 september!

Hartelijke groeten, Henk Buddingh.

Bericht van ´t Groenewold

gezocht: tuinman

Stichting ’t Groenewold heeft een ruime binnentuin ter beschikking midden in het centrum van Venlo. Met veel plezier en grote toewijding is het goed onderhouden door onze tuinman in de afgelopen 30 jaar.

Nu zijn wij op zoek naar een nieuwe vrijwilliger die met net zoveel passie en verstand van tuinieren zijn plezier kan uitten in onze tuin.

Lijkt dit wat voor u, neem dan contact met Stichting ’t Groenewold
Begijnengang 17, Venlo
Telefoon: 077-3546689

Bericht van ‘t Groenewold

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk?

Dan bent u bij het Aandachtcentrum van harte welkom!

Het Aandachtcentrum

Het Aandachtcentrum is een inloophuis oftewel huiskamer binnen de stichting ´t Groenewold aan de Begijnengang 17 (tegenover de bibliotheek) in Venlo en biedt al 30 jaar een inloopmogelijkheid voor iedereen die om medemenselijke aandacht verlegen zit. De huiskamer is een rustplaats waar mensen zich welkom mogen voelen, een plek waar iedereen zichzelf mag en kan zijn. Bij een kop koffie delen mensen hun verhaal. In de afgelopen jaren is gebleken hoe waardevol het is dat deze huiskamer bestaat in de binnenstad. 

Gastvrouw/gastheer

Het team van het Aandachtcentrum is een gemotiveerde groep vrijwilligers, die worden ondersteund door een coördinator. De vrijwilligers in het inloophuis zijn gastvrouw en gastheer. Zij zorgen voor koffie en thee en voor wie behoefte heeft bieden zij een luisterend oor. Kortom: zorg voor de medemens!

Voor wie?

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging, contacten met mensen en voelt u zich aangetrokken tot het werk in het inloophuis, dan bent u van harte welkom, ongeacht leeftijd, opleiding of ervaring.

Wel vindt er een intakegesprek plaats omdat voor het fungeren als gastvrouw en gastheer met name houdingsaspecten als geduld, aandacht, inlevingsvermogen, e/d van belang zijn.

Vind u het leuk om ons team te versterken en bent u bereidt om:

 • 1 keer per week een dagdeel te draaien samen met een van onze vrijwilligers
 • 2 keer per jaar deel te nemen aan vrijwilligersbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen

Neem dan contact op met de coördinator van het Aandachtcentrum en loop eens binnen tussen 10.00 en 13.00 uur. De koffie staat voor u klaar!

Openingstijden:
Maandag  t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur

D. Tip, coördinator
Begijnengang 17, Venlo
Tel.: 077-3546689
Email: aandachtcentrum@home.nl

Contact en bezoek Venlo – Kaldenkerken

Zaterdagmiddag 22 juni 2019 bezochten enkele gemeenteleden de Evangelische Kirchengemeinde in Kaldenkerken. Het contact daartoe was gelegd tijdens de presentatie van de Historische Atlas Venlo, twintig eeuwen wonen aan de Maas, op 1 september 2018 in de Joriskerk. Historicus dr. Leo Peters nodigde ons toen uit voor een rondleiding in Kaldenkerken.

Ontvangst door Pfarrer Andreas Grefen in de Evangelische Kirche

Ontvangst door Pfarrer Andreas Grefen in de 
Evangelische Kirche

Voor veel leden van onze gemeente is het niet zo bekend dat de Protestanten uit Venlo een historische band hebben met deze plaats.
Al in de 16e en 17e eeuw toen Venlo onder Spaans bevel stond werden protestantse diensten in Kaldenkerken gehouden en ging men te voet vanuit Venlo daar ter kerke. Uit dankbaarheid moest men wel elk jaar de katholieke pastoor een nieuw gewaad cadeau doen! Vanuit het hertogdom Gulik moesten op een gegeven moment predikanten vanuit Venlo preken in de Evangelische Kirche in Kaldenkerken. Eigen predikanten werden op dat moment niet toegestaan.
De contacten tussen de protestanten Venlo en de Evangelische Kirchengemeinde in Kaldenkerken bleven tot in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Daarna werd dit minder.
Wel waren ds. Franz-Joseph Hirs en Gert Reitsma in 2012 aanwezig bij de intrede van Pfarrer Grefen.

De rondleiding begon tegenover de RK kerk waarbij dr. Peters aangaf dat er goede oecumenische contacten zijn. Tegen de muren van de Evangelische Kirche staan nog grafstenen waaruit blijkt dat bekende en hooggeplaatste Venlose gemeenteleden in Kaldenkerken werden begraven.
De Evangelische Kirche werd gekenmerkt door Protestants soberheid, wel lagen op de banken een dik kussen.
Na het bezoek aan de kerk gingen enkele gemeenteleden nog mee voor een rondleiding door Kaldenkerken waarbij de huizen van de toentertijd vooraanstaande burgers werden getoond. Oók de plek waar ooit de Synagoge had gestaan die in de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 door de nazi’s in brand werd gestoken.
De begraafplaats waar ook Venlonaren begraven liggen werd bezocht.


Vanwege de gezamenlijke geschiedenis van Venlo en Kaldenkerken zou het mooi zijn om elkaar nu meer te gaan treffen. Er was in ieder geval bij Pfarrer Grefen en enkele Duitse gemeenteleden interesse om ook een keer onze Joriskerk te bezoeken. Historisch gezien hebben Venlo en Kaldenkerken meer gemeen met elkaar dan de gemeenteleden over het algemeen zullen denken.

Bob van der Tuin en Coen van der Vlerk

Zingend het liedboek evalueren!

Uitnodiging.

De organisten oefenen!

Op dinsdag 22 oktober is er een gemeenteavond gepland waarin we het nieuwe Liedboek zingend willen evalueren. Dit is ingegeven door de vraag om het Liedboek officieel vast te stellen. Nu zijn we daar te laat voor, maar toch willen we graag weten hoe wij als gemeente de diverse liederen ervaren.
Dit willen we in een ontspannen en inspirerende sfeer doen: door te zingen in de eerste plaats! Samen met de cantorij, samen met een aantal musici, allerlei gebieden die het Liedboek bestrijkt ontdekken, beleven, herinneren. Met aansluitend een gezellig samenzijn waarin we ervaringen met elkaar delen.
Komt allen naar de Joriskerk op 22 oktober. We beginnen om 20:00 uur.

Groet, Roelof Hamberg

Gebed voor onderweg

Op pad zijn met U, Schepper God,
is op pad zijn in Uw wereld,
vol wonderen en zó mooi. 
In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden,
en onder mij de aarde en de rots.
Op pad zijn met U, broeder Jezus,
is op pad zijn met uw vrienden,
elkaar ontmoeten, samen verder gaan,
en op het kruispunt afscheid nemen,
wetend dat U met ons allen bent.
Op pad zijn met U, Heilige Geest,
is op pad zijn met de wind,
is dansen op onstuimige muziek
en dan zo uw lied zingen,
dat anderen het kunnen horen.

Chris Polhill
uit ´Medemens 6´, uitgave van Kerk in Actie
bestel Medemens gratis

> Het vakantieboekje ´op reis met Petrus´ biedt 28 dagen lang Bijbelse inspiratie. U kunt het boekje met bijbelteksten, (gespreks)vragen en tips gratis aanvragen via www.protestantsekerk.nl/vakantieboekje.

gebed voor onderweg

Roze zaterdag – iedereen welkom

De regenboogvlag en veel tinten roze.

Een mooie interreligieuze viering in Domani met vertegenwoordigers uit verschillende geloofsgemeenschappen.

Toespraken werden met applaus bekrachtigd! Mooie liederen werden gezongen en met de zegen
‘God bracht ons tevoorschijn, in het stralende licht van deze dag. Dat God ons verder leidt, gegidst door het licht van de eeuwigheid’
gingen we weer naar buiten, de zonovergoten en veelkleurige, maar vooral ook roze stad in.

Bij de Joriskerk hing de regenboogvlag in top. Iedereen is welkom, altijd!