Auteursarchief: Geri

Fairtrade kerk en Groene kerk – Global Goals evenement

In de Jongerenkerk!

Zondag 5 mei was het zover. De Jongerenkerk werd Fairtradekerk en Groene Kerk.
De titel Fairtrade Gemeente van de Gemeente Venlo werd verlengd als ook de titel Fairtrade Hogeschool voor Fontys Venlo. En restaurant de Barones in Arcen kreeg de titel Fairtrade restaurant. Gefeliciteerd! Om hier aandacht aan te schenken en dit te vieren is er een Global Goals markt evenement georganiseerd. De 17 goals waren ieder in een marktkraam vertegenwoordigd.
Lees het verslag van deze dag op de website van Fair Venlo

En dan de Joriskerk ….!

Vanuit de Joriskerk waren er verschillende mensen om de maaltijd, de uitreiking van de titels en het marktevenement mee te maken. Natuurlijk kan niet iedereen met alle goals aan de slag gaan, werd ons op het hart gedrukt. Iedere groep kan op zijn eigen terrein werken naar een global doel.
We zijn zeer geïnspireerd geraakt door alles wat we hoorden. Fairtrade Kerk en Groene Kerk moet toch haalbaar zijn. Wij willen ook deze bordjes aan onze mooie kerk! Aan het werk!

Een inspirerend verhaal uit Oss
De onthulling van de titels door Gerrie Gijssen van de Jongerenkerk en wethouder Marij Pollux

Tien gedachten ‘om op de kauwen’.

Zondag 5 mei was het zover. De Jongerenkerk werd Fairtradekerk en Groene Kerk.
De titel Fairtrade Gemeente van de Gemeente Venlo werd verlengd als ook de titel Fairtrade Hogeschool voor Fontys Venlo. En restaurant de Barones in Arcen kreeg de titel Fairtrade restaurant.
Lees het verslag van deze dag op de website van Fair Venlo.

Het programma startte om 10.00 uur met een gezamenlijke maaltijd in de Jongerenkerk. De deelnemers werden welkom geheten met een zegenwens en een openingsgebed. Het JK-Koor zorgde voor een muzikale bijdrage. De viering was in handen van Hub van den Bosch namens de Jongerenkerk en ds. René Silvis namens de Joriskerk.
Voordat er gegeten werd kregen we tien gedachten ‘om op te kauwen’ van ds. René Silvis.

Om op te kauwen bij het eten

God, zegen dit brood.
En geef brood aan wie hongert         
en maak de honger naar recht bij verzadigden groot.
God, zegen dit brood.

Dit lied – God, zegen dit brood – vertelt ons de samenhang tussen eten en recht, tussen eten en onrecht. Voor veel mensen is eten belangrijk. Om in leven te blijven. Omdat ze het lekker vinden. Omdat het een rustig moment op de dag is. Omdat het dan tijd is om bij te praten. Om zoveel redenen is eten belangrijk voor mensen. Het is fijn als je er van kunt genieten. En dat is beter dan het gedachteloos naar binnen te werken. Daarom tien gedachten om ‘op te kauwen’ bij het eten.

1) Er zijn mensen die alleen eten.        
Ik eet alleen, God.
Komt u dan bij mij aan tafel
en wees mijn gast.

2) Er zijn mensen die samen eten.        
Dank u God        
voor het eten
voor vrienden
voor tijd om te ontspannen en samen te delen.

3) Soms bidden mensen heel kort.        
Brood. Halleluja. Amen.

4) Soms zijn mensen even stil.        
Toen het gezin hardop gebeden had         
zei het kind dat te gast was:
‘Bij ons zitten we gewoon rustig en stil en ruiken ons eten.’

5) Het is de aarde die ons voedsel geeft.        
Het eten is klaar;
wij zijn bij elkaar;
de goede dingen van de aarde
zijn er om te delen.
Kom, eet en geniet.

6) Ons eten staat niet zomaar op tafel.        
Danken wij God voor het eten op tafel.
Zegen voor degene die het zaaide, die het maaide, die het vervoerde;
zegen voor degene die het klaar legde, die het verkocht, die het bereidde;
en danken wij God dat wij het mogen eten.

7) We zijn wat we eten.        
Liefdevolle God,
We zijn wat we eten.
We worden wat we al zijn:
atomen van koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof.
Ons eten, herschapen stof,
is steeds weer opnieuw gevormd door levend DNA.
Hoe wonderlijk.
Dank u Liefdevolle Schepper,
voor proteïnen, koolhydraten en ook voor vetten en mineralen,
om ons te voeden en op te bouwen.
Wil al onze energie gebruiken voor uw koninkrijk.

8) De bereiding, het opeten en de afwas horen bij elkaar.        
God is overal.
Bij het aanrecht, aan tafel en bij de gootsteen

9) Bij het eten is er tijd om nog eens na te denken over de dag.        
Wij zeggen dank voor deze dag,        
en noemen de momenten die moeilijk waren.
Help ons allemaal om in vrede en liefde te leven.

10) Als we eten hebben we vaak meer dan genoeg. Tegelijk zijn er velen in de wereld die veel te weinig hebben. Dat ons eten, ons samen eten ons aanzet tot inzet. Want hiermee zijn we weer terug bij ons lied.

God, zegen dit brood.         
En geef brood aan wie hongert
en maak de honger naar recht bij verzadigden groot.
God, zegen dit brood.

Eet smakelijk en dat het u goed mag doen.

ds. René Silvis

Coen van der Vlerk benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau!

Na ruim een jaar van administratieve voorbereidingen, voortreffelijk gecoördineerd door Gerard Lunshof, was het op 26 april 2019 dan eindelijk zover.

In een met familie, vrienden, diverse afgevaardigden van meerdere verenigingen en alle geledingen binnen onze eigen protestantse gemeente gevulde Joriskerk verscheen om klokslag 12.40 uur de burgemeester van Venlo, de heer Antoin Scholten, om een totaal verraste en overrompelde Coen van der Vlerk de gevleugelde woorden toe te spreken dat het zijne majesteit de Koning heeft behaagd om hem een koninklijke onderscheiding toe te kennen voor het vele, vele werk dat Coen als vrijwilliger in allerlei functies (plaatselijk, regionaal en landelijk) gedurende een lange reeks van jaren op diverse kerkelijke en maatschappelijke terreinen heeft verricht.

Tot ieders grote blijdschap is Coen voor al deze belangeloze inspanningen beloond met de eervolle benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau!

Namens alle geledingen binnen onze eigen protestantse gemeente te Venlo laten wij weten bijzonder ingenomen te zijn met deze fantastische en uiterst verdiende koninklijke onderscheiding.
Ridder Coen, wij willen je namens ons allen van ganser harte feliciteren met deze onderscheiding en jou nog eens nadrukkelijk bedanken voor al jouw inspanningen voor onze kerkgemeenschap!
Daarbij God’s zegen toegewenst.

Paul Hollaar,
voorzitter Kerkenraad
Hans van Berkum,
voorzitter College van Kerkrentmeesters.

Chavel

Zing je graag?
Heb je een muzikaal gehoor?
Ben je behoorlijk stemvast?
En kun je zelfstandig je partij instuderen m.b.v. de app MuseScore?

Dan is Chavel misschien wel wat voor jou.
Chavel is een close harmony-ensemble o.l.v. Rob Meyboom, dat ernaar streeft 8-tot 17-stemmige a capella-muziek ten gehore te brengen. Onze ambitie is een kwaliteitsensemble opbouwen met unieke muziek waar de vrolijkheid vanaf spat, de muzikaliteit voelbaar is en waarmee we ons publiek kunnen ontroeren.
Op onze site www.chavel.nl zijn voorbeelden van ons repertoire te beluisteren.

We repeteren elke donderdagavond vanaf 20:00 uur in De Vilgaard, Schandeloseweg1, Velden.
Je bent van harte welkom om eens te komen luisteren en/of mee te doen

Op zaterdag 11 mei houden we van 14:00 tot uiterlijk 17:00 uur een openbare repetitie in de Joriskerk. Kom vooral eens luisteren en meegenieten!

Voor meer info:
www.chavel.nl
info@chavel.n

Jarrod Dickenson

Een concert vanuit Grenswerk.

Americana
Zaal open 20:00 / Aanvang 20:30
Voorverkoop 13,50 euro
Er zijn slechts 150 tickets beschikbaar.

Verhalen vertellen is iets van een traditie in Texas.
Grote hoeden en nog grotere verhalen zijn verweven in de structuur van The Lone Star State, en singer-songwriter Jarrod Dickenson kan dit als een van de besten.

Afkomstig uit Waco, Texas, is hij het grootste deel van zijn tijd op onderweg. Met zijn geheel eigen soulvolle Americana brengt hij een breed scala songs aan muziekliefhebbers over de hele wereld. Op zijn tour door Europa komt Jarrod Dickenson ook in Venlo waar zijn muziek uitstekend past in de setting van de Joriskerk.

Silent movie met improvisatie op het orgel

Buren ontmoeten elkaar

In 2018 is het startsein gegeven voor het project ‘Nachbarn begegnen sich – Buren ontmoeten elkaar’. De bedoeling van dit project, van de Venlose historicus Ragdy van der Hoek en de Straelense archivaris Claudia Kurfürst is om inwoners van Venlo en Straelen dichter bij elkaar te brengen.

Onderdeel van dit project is de ‘stille’ film “De klokkenluider van de Notre Dame”, met improvisatie op het orgel door Otto Maria Krämer .

De film uit 1923 is naar het boek van Victor Hugo dat in 1831 werd gepubliceerd en dat over de onbeantwoorde liefde van de gebochelde klokkenluider van de Notre-Dame de Paris gaat. Met zijn improvisatie op het orgel roept Otto Maria Krämer de klemmend bedreigende sfeer op van de 15e eeuwse setting van het verhaal.

Datum: dinsdag 21 mei 2019
Joriskerk open: 19.00 uur
Aanvang concert: 19.30 uur
Organist: Otto Maria Krämer
Film: De klokkenluider van de Notre Dame
Duur: 90 minuten

21.00 – 22.00 uur: we ontmoeten elkaar in een informeel samenzijn.

Vrijwilligerswerk in de gevangenis

We kregen een mailtje met het verzoek onderstaande vraag op de website te zetten. Dat doen we graag!

Ben je op zoek naar bijzonder en vooral zinvol vrijwilligerswerk? Ga dan naar de gevangenis! Gevangenenzorg Nederland heeft plaats voor nieuwe vrijwilligers die op bezoek gaan in een van de gevangenissen van Limburg (Sittard, Ter Peel en Roermond). Het gaat om zowel vrouwen- als mannengevangenissen.

Als vrijwilliger ga je in gesprek met een gevangene die om bezoek heeft gevraagd. Je biedt een luisterend oor en geeft waar nodig praktische adviezen. Gevangenenzorg is verder op zoek naar mensen die met gevangenen in gesprek willen gaan over thema’s als schuld, slachtoffers en schaamte: de SOS Cursus. Vrijwilligers worden voor hun taak opgeleid en ze krijgen ondersteuning van de maatschappelijk werkers van Gevangenenzorg Nederland.

Gevangenenzorg Nederland is een christelijke organisatie met ongeveer 650 vrijwilligers die gevangenen, tbs-gestelden of hun familie bezoeken. Ze doen dat in gehoorzaamheid aan de Bijbelse opdracht in Mattheus 25. Meer weten? Kijk op www.gevangenenzorg.nl of bel Kees van der Linden: 079 204 00 96.

Claudio Monteverdi als vernieuwer

Claudio Monteverdi geldt als een van de grote vernieuwers in de muziekgeschiedenis. Zijn muziek kijkt terug naar de periode van de meerstemmige vocale kerkmuziek uit de renaissance, maar legt ook de basis voor de stijl van de barok.
Hij vond met Orfeo het genre van de opera uit en schreef de monumentale kerkmuziek van de Mariavespers. Zijn tientallen wereldse madrigalen vertellen even zovele verhalen in een muziek die alle stemmingen uit lijkt te kunnen drukken.
Wat maakt de muziek van Monteverdi zo vernieuwend? Hoe gebruikt hij de conventies van zijn tijd om zowel religieuze als wereldse teksten uit te drukken in muziek?

Dinsdag 14 mei
Tijd: 20.00 uur
Sint Janskerk – Maastricht
Spreker: Peter Peters – Universiteit Maastricht
Contact: Nelleke de Kruik – nellekedekruik@gmail.com – 06 38254236

‘Ien’ – een verborgen verleden

woensdag 1 mei 2019
20.00 – 21.00, Protestantse Kerk,
Speelheuvelplein 6, Someren.

Peterine Kooijmans vertelt het verhaal van haar tante Ien, een tante van wie zij alleen maar wist, dat zij ‘erge dingen’ had meegemaakt tijdens de 2e Wereldoorlog.
Diep weggestopt in de la van ‘n kast, bewaard in een kleine kartonnen doos, lag een verslag van Ien van Rossum du Chattel, geschreven vlak na de oorlog. Deze doos werd pas gevonden door haar kinderen, vlak na haar overlijden in 2002.

Peterine Kooijmans is verhalenvertelster.
Zij wordt begeleid door Jannes van der Velde op viool.

Iona weekend

Het eiland Iona in Schotland is al eeuwenlang een pelgrimsoord.
In de schoonheid van de natuur en de gastvrijheid van de Iona Community komt een mens tot zichzelf.
De Ionagroep Nederland organiseert in Dopersduin in Schoorl een weekend waar de sfeer van Iona heerst. Dat betekent ontmoeting, vieren, eten en drinken, bezinning en verdieping, de natuur in en ontspannen. Welkom is ieder die al langer betrokken is bij de Iona Community en ‘Iona Nederland’, fijn om elkaar weer te ontmoeten. Welkom voor ieder die wil kijken hoe het is en die er meer van wil weten.

Het thema van dit jaar is:
‘De roep van de stilte’.
We onderzoeken de stilte en zullen de stilte beoefenen.
Maar verwacht geen stilteretraite.
Stil worden wordt benoemd met het beeld van de ‘reis’ naar binnen.
Er is ook weer een weg naar buiten nodig, waar de wereld wacht, waar onrecht niet onbesproken mag blijven of stilzwijgend aanvaard.
Van harte welkom in Schoorl van 24 – 26 mei 2019

Voor verdere informatie en aanmelding zie: www.ionagroep.nl