Auteursarchief: Geri

Eeuwigheidszondag

We gedenken onze dierbare overledenen uit het midden van de gemeente.
We noemen de namen van hen die het afgelopen jaar ontslapen zijn. Verbonden met wie ons zijn voorgegaan staan we in het licht van Gods ontferming. Mensen komen en mensen gaan, maar de dood is niet het einde. Onze beminde gestorvenen zijn we niet kwijt.

Op wonderlijke wijze weeft de liefde draden van verbondenheid over de grens van het sterven heen. We ontsteken de gedenkkaarsen. Licht in het duister in de verwachting dat God de levens van hen die gestorven zijn bewaart in zijn hart en ons allen vernieuwen zal.

We worden gedragen door de Naam van God ‘Ik zal er zijn voor jou’.
Zo bidden we zingend tot God:
‘Bewaar in uw liefde hen die wij hier gedenken.
Hoed hen, God, tot in eeuwigheid.’

Naast hen die tot onze gemeente behoren gedenken we ook de namen van hen die ons ontvielen en niet tot deze beperkte kring behoren. Wanneer u iemand gedenkt en u wilt graag dat van hem of haar de naam ook in ons midden wordt genoemd, kunt u dit doorgeven aan Ds. Silvis.

ALLES VRAAGT OM ONDERHOUD

Lezing door Marinus van den Berg

19 November 20.00 uur,
Ontmoetingscentrum Minderbroederskerk,
Minderbroederssingel 15F, Roermond

Alles vraagt om onderhoud. Waar geen onderhoud is slaat slijtage toe. Dat geldt ook voor relaties. Relaties kunnen tijdelijk zijn, zoals met buren of op het werk. Familierelaties zijn levenslang maar vriendschapsrelaties zijn soms intenser. Relaties zijn steeds in beweging en vragen om aandacht. Dat kan soms moeilijk zijn. Het ontbreekt steeds meer aan relaties van betekenis en dat geldt voor alle levensfases. Soms kruipt een mens in zichzelf maar verlangt tegelijk naar contact, verbinding en gezien worden. Vaak wordt er veel verwacht van iets doen maar soms moet je niets doen: ‘’eerder naast iemand gaan liggen dan aan iemand trekken’’.

Marinus van den Berg zal stilstaan bij de vraag: ‘’eenzaamheid en verbinding, wat houdt dat in?’’

Marinus van den Berg is pastor en schrijver over rouw, afscheid, verlies. Op de landelijke Pastorale Dag van de PKN verzorgde hij enkele workshops over eenzaamheid en verbinding.

Contactpersoon namens Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting:
Welmoed Jacobs – email wio@pg-roermond.nl

Samen opruimen – een verslag.

Onder het motto “Opgeruimd staat netjes” maken de Jongerenkerk, De Protestantse gemeente, Home Plus, de Wereldwinkel, ’t Groenewold, het wijkoverleg Binnenstad Venlo en Fair Venlo groen in de binnenstad schoon. Deze keer langs de Maaskade, de fietsbrug, de bebouwde kant van de Koninginnesingel, de kop van Weerd, het Julianapark, Putuanisstraat en de parkeerplaats achter Beej Benders. 30 vrijwilligers verzamelen 30 zakken afval.

samen opruimen in de binnenstad van Venlo

Lees het hele verslag en bekijk de foto’s.

8 november – lezing over Rembrandt

In binnen- en buitenland kent men Rembrandt van Rijn, de belangrijkste schilder uit de geschiedenis van ons land. Onze nationale trots. Zo beroemd is hij dat met zijn voornaam volstaan kan worden. Zo belangrijk is hij dat president Obama zich laat fotograferen voor de Nachtwacht. Rembrandt leefde en werkte in de 17e eeuw, voornamelijk in Amsterdam. Een periode die getekend werd door de Tachtigjarige oorlog. Maar ook een periode van welvaart, bekend als De Gouden Eeuw. Hij werd de schilder van de vele zelfportretten. Hierin kun je goed zien hoe zijn beeld van het kunstenaarschap veranderde. Hij werd ook de schilder van de vele werken geïnspireerd op de bijbel. En zijn tragische levensverhaal spreekt natuurlijk tot de verbeelding.
Maar er is veel meer te vertellen! Over zijn persoon, over waaraan men zijn stijl herkent, over wie hem beïnvloedde en wie zijn leerlingen waren.
En natuurlijk over zijn prachtige werken.

Kunsthistorica Ingrid Gaasterland vertelt met kennis van zaken en op enthousiaste wijze over deze grote meester.
Ze plaatst hem tegen de politieke en culturele achtergrond van zijn tijd. En ze bespreekt zijn meesterschap aan de hand van verschillende bekende werken.
Een boeiend verhaal, prachtige afbeeldingen én muziek. Een lezing om niet te missen.

Met medewerking van blokfluit-ensemble Musica Mosa o.l.v. Hanne Marie Janse.

Begeleiding: Ingrid Gaasterland
Datum: Vrijdag 8 november
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Joriskerk
Kosten: € 10,-
Aanmelden: Voor 26 oktober 2019

1 en 2 november – Nacht der Zielen

Vrijdag 1 november film ‘Miele’

(Valerie Golino / 2013 )

Het verhaal draait om de eigenzinnige Irene, wonend aan de kustlijn van Rome denken haar vriend en haar vader dat zij studeert, maar in werkelijkheid smokkelt ze inslaapmiddelen voor honden van Mexico naar Italië. Werkend onder de naam Miele (honing), is het haar taak om terminaal zieken in waardigheid te laten sterven door ze het inslaapmiddel toe te dienen. Op een dag brengt ze een nieuwe ‘cliënt’ een fatale dosis, maar dan blijkt dat de man wel de wens heeft om te sterven, maar niet ziek is. Irene is vastbesloten niet verantwoordelijk te zijn voor zijn dood. Vanuit dit punt zijn Irene en de man, zijn naam is Grimaldi, ongewild tot elkaar veroordeeld. Er ontstaat een bijzondere band tussen de twee, waardoor Irene’s leven voor altijd zal veranderen.
Aanvang 19.30 uur ’t Groenewold Venlo (Begijnengang 17).
Aansluitend is er een nabespreking / Entree: vrijwillige bijdrage.

Zaterdag 2 november

Op 2 november a.s. vindt de 16e editie van de Nacht der Zielen plaats rondom het thema ‘Op leven en dood’.

De Nacht der Zielen is bedoeld om op een eigentijdse wijze stil te staan bij hen die ons zijn ontvallen. We doen dat aan de hand van gesproken woord, muziek, verhalen en rituelen.
Zo probeert de stichting Prisma religie, cultuur en kunst met elkaar te verbinden.
Met medewerking van lokale artiesten en vrijwilligers willen we op een laagdrempelige wijze mensen bijeen brengen om stil te staan en onze dierbare overledenen te herdenken.

Dit jaar staat er een wandelprogramma gepland dat langs plekken van herinnering voert.
Start vindt plaats bij het monument van de Wereldvredesvlam waarna de tocht de familiekerk zal aandoen, het Rosarium en de St. Martinuskerk met als eindpunt het Nieuwe Baken. Aan het programma werken o.a. Sef Derkx en Herman Verwey mee.
U bent van harte uitgenodigd.

Aanvang 19.00 uur bij het monument Vredesvlam in het Julianapark (achter Limburgs Museum).

29 oktober – Film in Roermond met nabespreking

Maatschappelijke film en discussie

Away from her

Op 29 oktober  kijken we naar de film ”Away from her”,  over ouderdom, dementie en liefde. Een voorstukje is te zien via https://youtu.be/KaKIpKBxu14

De film staat ook in verbinding met lezingen die een aantal weken daarna gehouden worden.

De avond wordt ingeleid door dominee Judith van den Berg-Meelis. We bekijken met elkaar de film en na afloop is er de gelegenheid voor vragen, gesprek en discussie. De film is in het  Nederlands ondertiteld. 

De film gaat over Fiona, die Alzheimer heeft, en haar man Grant en de overgang van thuiswonen naar een verzorgingstehuis. Maar de film laat ook de barsten en onderhuidse kanten van het huwelijk zien en de geschiedenis en de onvermoede toekomst van een huwelijk. Het begint als een zoetsappige televisiefilm over een nare ziekte. Fiona en Grant lijken het perfecte stel – met een perfect huis aan een prachtig meer in het noorden van Canada. Grant kan niet geloven dat hij afscheid moet nemen van Fiona, maar op haar dringende verzoek brengt hij haar toch naar een verzorgingstehuis. En daar vindt Fiona een nieuwe liefde. Zonder omhaal onderzoekt Away from Her de onvoorspelbare wegen van het hart. Grant heeft het gevoel gestraft te worden voor zijn slippertjes uit het verleden – hun huwelijk was nooit zo stabiel als hij zichzelf voorhield. De film richt zich volledig op de karakters, die elk hun innemende en hun stekelige kanten hebben.

‘Away from Her’ is een sober en sterk drama met een prachtige hoofdrol van Julie Christie, die haast onmerkbaar schakelt tussen onzekerheid en elegantie, tussen luciditeit en verwarring. Haar optreden verleent de film een tragische ondertoon, die wordt gecompenseerd door Sarah Polley’s optimisme. Zonder Fiona’s slopende ziekte ook maar enigszins te romantiseren, is Away from Her vooral een lofzang op de liefde.

Waar: Ontmoetingscentrum, Minderbroedersingel 15F te Roermond
Contact persoon: Wilma Kaemingk en Ds. Judith van den Berg-Meelis
E-mail: wio@pg-roermond.nl
De toegang is gratis

Dialoog 2019 – donderdag 7 november – Blariacumcollege

Hier lees je meer informatie.
Scroll voor het programma van de dialoog en om aan te melden naar beneden.

Van vrijdag 1 t/m zondag 10 november 2019 is het weer de nationale Week van de Dialoog

Programma 7 november:

15.45 Ontvangst

16.00 uur Opening
Namens het Blariacumcollege: Mevr. Charlotte de Vries (docente)

16.10 uur
Dialoogtafels

17.45 uur
Afsluiting en dankwoord dialoogtafels: Mevr. Charlotte de Vries

18.00 uur
Maaltijd / opening
Dhr. Hein van der Kroft – coördinator RestovanHarte

Plm. 19.15 uur
Algehele afsluiting en dankwoord door de organisatie

Plaats:
Blariacumcollege, Drie Decembersingel 40 in Blerick
Tijd:
Ontvangst 15.45 uur / Opening 16.00 uur
Maaltijd:
18.00 uur. Graag ook hiervoor even aanmelden
(kosten maaltijd € 7,50 / dieetwensen s.v.p. aangeven).
Wees er op tijd bij door u nu al aan te melden.
Na 21 oktober krijgt u bericht van de definitieve aanmelding.

Aanmelden en info via:
Marieke van Heijst, directiesecretaresse Blariacumcollege tel. 077-3590207
Hub van den Bosch / Piet Linders, Stichting ’t Groenewold tel. 077- 3546689

Dag van de armoede

Tijdens “De Internationale Dag van de Armoede” staan we in Limburg gezamenlijk op tegen armoede en de gevolgen daarvan.
Door héél Limburg wordt er aandacht gevraagd voor de armoede dichtbij en veraf. Tijdens kooksessies op verschillende plaatsen, het uitdelen van maaltijden en soep wordt nagedacht hoe we armoede en de gevolgen daarvan kunnen aanpakken.

Ook in Venlo doen we mee. U bent van harte uitgenodigd om ook mee te doen, met ons het gesprek aan te gaan en/of een hapje te komen eten.

12.00-14.00 uur Zuidpilaar, Reigerstraat 2, Venlo
15.00-17.00 uur Markt, Venlo

Wat betekent armoede?

Keuzestress.
Je maakt je zorgen over betalingen en afbetalingen. Dat zorgt voor spanningen en kan een gezin ontregelen. Het is bekend dat mensen met stress vaak verkeerde keuzes maken.

Uitsluiting.
Een verjaardagsfeestje geven, op vakantie te gaan, lid worden van een vereniging of mensen thuis uitnodigen, het kost allemaal geld. Als je het geld niet hebt moet je veel dingen voorbij laten gaan en doe je minder mee.

Minder ontwikkelingskansen voor kinderen.
Het verkeren in een uitzonderingspositie zorgt voor een negatieve sfeer. Vaak ook van verdriet, schaamte en onzekerheid. Armoede belemmert zo de ontwikkeling van kinderen.

Venlo
Ook een grote groep Venlonaren leeft feitelijk in armoede.
Ongeveer 13.000 mensen, waarvan 3.700 kinderen, leven in zulke omstandigheden.

Hulp in Venlo o.a. door:

 • Schuldhulpmaatje
 • Vincentiusvereniging
 • Stichting Leergeld
 • Stichting de Vakantiebank
 • Solidariteitsmaaltijd
 • Leger des Heils
 • RK Hulpverleningsfonds
 • Humanitas Thuisadministratie
 • Stichting Burgerlijke Godshuizen
 • Sökkertante
 • Voedselbank
 • Stichting Steungezin
 • Kledingbank
 • Weldadige Stichting v. Heutz
 • Jeugdsportfonds
 • Bindkracht Venlo
 • Jeugdcultuurfonds
 • Groenewold
 • Gemeente Venlo
 • Kerken
 • Groen Licht / Taalhuis
 • Kookpunten Venlo/Oost+Zuid / Buurtteams en Open Inloop

De Bijbelbox

Gratis een Bijbel.

We hebben de Bijbelbox aangeschaft, met daarin verschillende Boxbijbels.

Een Boxbijbel is een handzaam lichtgewicht boekje met daarin een compact Nieuwe Testament.

Geïnteresseerden kunnen zo’n Boxbijbel gratis meenemen.

De Bijbelbox staat achter in de kerk.

In de Bijbel spreekt God tot de mens in geschiedenissen en verhalen, instructies, wetten, liederen, gedichten, spreuken, profetieën, preken, levensbeschrijvingen, brieven en weergaven van visioenen. Mensen die de moeite nemen om de tekst de lezen en zich afvragen wat de Bijbel tot hen te zeggen heeft, zullen niet snel uitgelezen raken.
De Bijbel is in een andere tijd geschreven en gaat over God, die per definitie anders is dan de mens. De boodschap van de Bijbel kan de lezer gelukkig maken, uitzicht geven op een prachtige toekomst en helpen om het leven in een ander en beter perspectief te zien. Maar de boodschap van de Bijbel roept ook vragen en weerstand op en vraagt van de lezer om anders te worden, te denken en te handelen. De teksten roepen op tot geloven in en leven voor God en de medemens, in plaats van voor onszelf.

De Bijbelbox is een uitgave van de Bijbelvereniging.

Samen opruimen!

2x in het jaar gaat het samenwerkingsverband Centrumoverleg Binnenstad de straat op om op te ruimen.De Joriskerk doet ook mee in dit samenwerkingsverband.

Zaterdag 19 oktober is het weer zover.
Samen met mensen van de Wereldwinkel, ‘t Groenewold, de Jongerenkerk, de Jongeren van Home plus, Fair Venlo, Wijkoverleg binnenstad en werkgroep Julianapark gaan we het afval, dat zo nonchalant op straat wordt gegooid, opruimen.
We krijgen van de gemeente hesjes, vuilniszakken en grijpstokken. We verzamelen bij de jongerenkerk om kwart over 9 en om 12 uur gaan we samen lunchen.
WE HOPEN OP VEEL DEELNEMERS UIT DE JORISKERK.
Opgeven kan bij Bob of René. 

ELKAAR LEREN KENNEN IS HET DOEL, SAMEN OPRUIMEN IS HET MIDDEL.