Categoriearchief: verderkijken

Bericht voor onze jongeren

Voor jongeren van 12 – 24 jaar

We blijven elke tweede zaterdagavond van de maand met onze jongeren bij elkaar komen. Een fijne groep. Nu nog via Zoom, maar dat werkt toch niet echt lekker. We hopen snel de vruchten van de wetenschap te kunnen plukken en allemaal gevaccineerd en wel weer fysiek bij elkaar te komen.

We gebruiken een methode van Peter Hendriks: ‘Basiscursus geloven voor jongeren’, waarbij allerlei thema’s aan de orde komen.
Tijdens en ook na het samen eten gaan we dan op zoek met elkaar, naar echtheid en naar wat van waarde is. ‘Geloof je dat God bestaat?’ – hmm, wel leuk hoor om eens een keer over te praten, hoe je daar op dit moment tegenaan kijkt, maar niet echt helpend eerlijk gezegd. Wat helpt wel? Misschien dit, hebben we gemerkt: dat je ruimte voelt om te vertellen waar je mee zit, wat je bezighoudt, waar je het moeilijk mee hebt. Het mag er zijn. Een kaarsje aansteken en daarmee zonder woorden ervaren dat je op de één of andere manier geborgen bent, misschien wel bij God.

En jullie willen graag wat voor een ander doen, dus daar proberen we ook manieren voor te vinden de komende tijd.

Joost Anne.

In het donker

Kent u het MuZIEum?
Een heel bijzonder museum in Nijmegen.
In dit museum zie je niets.
En dat is de bedoeling.

In het donker loop je met een gids door het museum en ervaar je hoe het is om als blinde mens door de wereld te gaan. Al tastend en zoekend kom je er achter waar je bent.

Je gaat op ‘bezoek’ bij iemand.
Vind maar eens de bel, loop binnen in een onbekende kamer, zoek de bank, de kast, de tv…
Je loopt over straat.
De auto’s, fietsers, trams, alles hoor je om je heen. Hoe steek je over? Waar staan de lantaarnpalen en de afvalbakken? Daarna boodschappen doen. Waar vind je de pindakaas? Het blik conserven is wel te herkennen, maar wat zit er in?

Al lopend door dit museum ervaar je dat andere zintuigen mee gaan doen. Je gaat als het ware met andere ‘ogen’ kijken. Horen, voelen, ruiken wordt veel belangrijker. En aan het eind van de rondgang, wanneer de deur op een kier gaat, is het verbazingwekkend hoe zelfs een heel klein lichtstreepje al zichtbaar is in de duisternis.

Soms voel ik me in de gewone wereld ook als een tastende en zoekende mens.
In corona-tijd weten we eigenlijk niet goed wat we moeten doen, welke kant we opgaan, wat de beste weg is. In kranten, op tv, op internet lees je over een klimaatcrisis die bestreden moet worden, een dreigende obesitascrisis, schulden, werkloosheid, oorlog om water, olie …
Het ziet er donker uit, heel donker. Je zou er moedeloos van worden.

In de Adventstijd ontsteken we een kaars. Eerst één, dan twee, drie en vier. Telkens komt het licht dichterbij. Het geeft hoop, troost en bemoediging. Een licht om ons op te richten.
Gelukkig wordt het ook dit jaar weer Kerst en vieren we de komst van Jezus, het Licht van de wereld.
Met vallen en opstaan, zoekend en tastend, mogen we ons leven leven zoals Hij het ons heeft voorgedaan. We zullen vast struikelen, op elkaars tenen staan, ongewild aan een ander voorbij gaan. Maar we kunnen ook lichtpuntjes zijn voor elkaar, als kaarsjes in de nacht. Jij in jouw klein hoekje, en ik in ’t mijn.
Een gezegende Adventstijd toegewenst.

Marian Hofstra

Bericht voor de jeugd – het wordt anders!

Kindernevendienst & tienernevendienst

Tijden veranderen… Voortaan is er regelmatig, zo ongeveer om de week, een nevendienst en dat is dan een kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd en/of een tienernevendienst (nieuw dus!) voor kinderen van 12-15 jaar.

Hieronder staat het voorlopige rooster. Wij hopen natuurlijk dat jullie fijn blijven meedoen!
Samen zingen, een verhaal horen uit de bijbel, en in het licht van God brengen wat je bezighoudt.
De toekomst van de kerk!

Groetjes van Ineke, Mirjam, Rianne, Marjanne, Jiska, René, Jan, Joey en Joost Anne

rooster:

Heilige Huisjes Tocht, 26 september.

Heilige Huisjes Tocht, 26 september 2020 van 10.00 –12.30 uur.

Stichting Prisma organiseert in de Vredesweek ook dit jaar weer een Heilige Huisjes Tocht op zaterdag 26 september samen de Jongerenkerk en ’t Groenewold.
Van 19 t/m 27 september worden er op tal van plaatsen activiteiten georganiseerd die met het landelijke thema ‘Vrede verbindt verschil’ te maken hebben.
Stichting Prisma start dit jaar…… lees meer

Aanvang: 10.00 uur
Ontvangst in de Tevhit Moskee, Hagerhofweg 25 Venlo-Zuid
Ongeveer 11.30 uur start wandeling naar Viecuri, Stiltecentrum, Tegelseweg 210 Venlo-Zuid
Ongeveer 12.15 uur is de afsluiting met koffie/thee.

Drama op Lesbos, vluchtelingenkamp verwoest. Bid en collecteer.

Woensdag 9-9-2020

Door meerdere branden is vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos vannacht grotendeels verwoest. Op het eiland is de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden migranten zijn gevlucht, maar kunnen nergens heen.

Bij het openen van Facebook is dit het eerste bericht van ngo’s en kranten. Uit alle berichten klinkt schrik en verbijstering over dit nieuwe drama.

“Een afschuwelijke situatie,’ aldus Alice Kleinschmidt van Kerk in Actie partner Borderline op Lesbos. “Vrouwen en kinderen stonden in de kou, baby´s moesten overgeven vanwege de rook, ze hebben helemaal niets meer.”

Vandaag, was de planning, moet de oproep om collectanten voor de huis-aan-huis collecte van Kerk in Actie voor de vluchtelingen op Lesbos op de website.
Dat kan niet zonder eerst aandacht te schenken aan dit vreselijke drama en te bidden voor de vluchtelingen die nu alles wat ze nog hadden zijn kwijtgeraakt.

Bid mee.

En dan hieronder de oproep voor collectanten, geschreven vòòr de verwoestende branden maar nu heel erg dringend.

Noodtoestand vluchtelingenkinderen in Griekenland
Landelijke huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie
Oproep collectanten in Venlo

“Nederland moet haast maken met de opvang van kinderen in vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. Als dat niet in Griekenland zelf blijkt te kunnen dan zou het kabinet hulp in Nederland moeten regelen”. Deze oproep staat in een petitie die al is ondertekend door ruim 750 voorgangers van kerken van de meest uiteenlopende snit. “We zouden op het gebied van kinderrechten gidsland moeten zijn maar ons beleid is bleek en flets. Wij willen meer aandacht voor de duizenden kinderen die in de vluchtelingenkampen in de knel zitten”. Eerder hebben al diverse gemeenten en particulieren te vergeefs plaats aangeboden voor deze kinderen. De petitie is primair gericht op het CDA en de ChristenUnie.

De nood is hoog. Daarom organiseert Kerk in Actie (KIA), de hulpverleningsorganisatie van de protestantse kerk, een landelijke huis-aan-huiscollecte van 29 november t/m 5 december 2020 voor dit doel.
Kerk in Actie hoopt dat Venlo hier ook aan mee doet en heeft mij gevraagd dit met hun hulp te coördineren. Vandaar hierbij de oproep om u te melden als collectant. Dit kan rechtstreeks op www.kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte of bij mij op gert.reitsma@hetnet.nl of 077-3528415.
Wel graag vóór eind september i.v.m. de nodige voorbereidingen zoals bestellen collectebussen, aanmaak legitimatiepasjes, wijkindeling, etc.. Voor perspublicaties zal worden gezorgd.
Doet u mee?
                                                                                                                                                        Gert Reitsma

Lees ook de de brief van een aantal ngo’s verstuurd op 31 augustus naar 2 regeringspartijen.