Kerken bezoeken moskee Heerlen

Op initiatief van de Raad van Kerken in Venlo bezochten vrijdag 9 februari leden van Limburgse kerken de Moskee in Heerlen. Er waren mensen van verschillende geloofsgemeenschappen (RKK, PKN, Legers des Heils, Luthers, Gemeente Gods) uit Treebeek, Brunssum, Heerlen, Venlo en van Luthers Zuid-Nederland. Tien in getal. Dus uit Limburg, van Noord tot Zuid.

Een bezoek om de gevoelens over de bekladding van de moskee met discriminerende en onterende leuzen met de gelovigen van de moskee te delen.

Ze schreven:

We hebben in de pers gelezen over het vandalisme en de racistische leuzen, die op de ingang van uw moskee zijn geschreven. Met de bloemen en deze kaart willen we onze verontwaardiging en afschuw met u delen. Geen enkele reden kan soortgelijke handelingen rechtvaardigen. Vanuit welke religie wij mensen God ook aanroepen, we houden vast aan ons geloof in God, die ons mensen oproept om vreedzaam en respectvol samen te leven.

Het gebaar is door de Moskee-gemeenschap enorm gewaardeerd. De ontvangst, ook door de Imam was hartelijk. We kregen Marokkaanse thee, koffie, dadels en een hele warme maaltijd aangeboden. Het was hartverwarmend.

Hieronder enkele foto’s.