adressen en tel.nrs

predikant
ds. René Silvis
tel.: 077-3745003
( a.u.b. niet bellen: tussen 8.30 en 9.30 uur en op de vrije donderdag)
e-mail: dominee.pgvenlo@gmail.com

voorzitter kerkenraad
Vacant

scriba (secretaris)
Marian Hofstra
tel: 06 4149 4442
e-mail:  scriba.pgvenlo@gmail.com


gebouwen
Joriskerk
Sint Jorisstraat 16, 5911 HC Venlo

Het Nieuwe Baken
Brouwersplaats 4, 5911 CE Venlo

beheer en reservering van gebouwen:
Coen van der Vlerk
gebruikgebouwen.pgvenlo@gmail.com
tel: 06-53960424

postadres Protestantse Gemeente Venlo
Brouwersplaats 4, 5911 CE Venlo

penningmeester Protestantse Gemeente Venlo
penningm.cvk.pgvenlo@gmail.com 

kerkelijk bureau
Susanne Castermans-Nelleke
Kerboschstraat 24, 5913 WH Venlo
tel: 077-354 9448
e-mail:  kb.pgvenlo@gmail.com

e-mail adres website
siteredactie.pgvenlo@gmail.com