adressen en tel.nrs

predikant
De predikant is met ziekteverlof.

voorzitter kerkenraad
Vacant

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met:

scriba (secretaris)
Marian Hofstra
tel: 06 4149 4442
e-mail:  scriba.pgvenlo@gmail.com

of met

waarnemend voorzitter
H. van Berkum, email: hvanberkum@hetnet.nl, tel. 06-57543595.


GEBOUWEN

Joriskerk
Sint Jorisstraat 16, 5911 HC Venlo

Het Nieuwe Baken
Brouwersplaats 4, 5911 CE Venlo

beheer en reservering van gebouwen:
Coen van der Vlerk
gebruikgebouwen.pgvenlo@gmail.com
tel: 06-53960424

postadres Protestantse Gemeente Venlo
Brouwersplaats 4, 5911 CE Venlo

MEER:

penningmeester Protestantse Gemeente Venlo
penningm.cvk.pgvenlo@gmail.com 

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente te Venlo e.o.
tevens Abonnementenadministratie van Samenspraak
Christa van der Lugt
Jan van Broekhuizenstraat 26
5913 RX  VENLO
Telefoon: 077 – 352 38 22
E-mail: kb.pgvenlo@gmail.com  

e-mail adres website
siteredactie.pgvenlo@gmail.com