Samenspraak (kerkblad)

Als je op de hoogte wilt blijven van het wel en wee van de Protestantse Gemeente Venlo, kun je  een abonnement op Samenspraak nemen, het kerkblad van de gemeente.
Voor slechts € 17,50 per jaar krijg je het blad om de vier weken in de bus.
Vanaf december 2015 is Samenspraak ook digitaal te lezen, gratis. Meld je daarvoor aan bij Christa van der Lugt, abonnementsregistratie.

Abonnementenadministratie:
Christa van der Lugt
Jan van Broekhuizenstraat 26
5913 RX  VENLO
Telefoon: 077 – 352 38 22
E-mail: kb.pgvenlo@gmail.com  
Met ingang van 1 november 2018 is ons nieuwe rekeningnummer:
IBAN: NL27 RABO 0373 7307 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Venlo;
omschrijving: tgv Samenspraak

Redactie:
Middelreuvelt 47, 5971 DG Grubbenvorst,
telefoon 077-3662187 e
E-mail:  samenspraak@hotmail.com

Download het Samenspraak rooster 2023-2024 voor de inleverdata van de kopij van Samenspraak.