Samenspraak (kerkblad)

Als je op de hoogte wilt blijven van het wel en wee van de Protestantse Gemeente Venlo, kun je  een abonnement op Samenspraak nemen, het kerkblad van de gemeente.
Voor slechts € 17,50 per jaar krijg je het blad om de vier weken in de bus.
Vanaf december 2015 is Samenspraak ook digitaal te lezen, gratis. Meld je daarvoor aan bij Susanne Castermans, abonnementsregistratie.

Abonnementenadministratie:
Susanne Castermans-Nelleke
Kerboschstraat 24, 5913 WH VENLO
tel: 077-354 9448
e-mail: kb.pgvenlo@gmail.com
IBAN: NL62 FVLB 0225 3278 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Venlo;
omschrijving: tgv Samenspraak

Redactie:
Maasstraat 60, 5944 CE Arcen,
telefoon 077-3743877
E-mail:  samenspraak@hotmail.com

Download het Samenspraak rooster 2017-2018 voor de inleverdata van de kopij van Samenspraak.