Kerkdiensten

Op zondag begint de dienst in de Joriskerk om 10 uur.
Er is kinderopvang (tot 4 jaar) in Het Nieuwe Baken, Brouwersplaats 4. De ingang is door de poort, links van Grote Kerkstraat 15 en dan aan de rechter kant.
Een aantal zondagen is er kindernevendienst. De kinderen gaan onder begeleiding vanuit de dienst naar Het Nieuwe Baken en komen na de preek weer terug in de kerk.

Soms is er in de Joriskerk geen dienst. Dan is er een gezamenlijke dienst met de kerken die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken Venlo of een regiodienst in een andere plaats.
Een aantal zondagen is er kindernevendienst. Kijk hiervoor in het rooster van de kindernevendienst.

Parkeren
De Joriskerk en Het Nieuwe Baken zijn in het voetgangersgebied in de binnenstad. Deze straten zijn in het grijs aangegeven op Google maps.
Buiten het voetgangersgebied mag er zondags op straat tot 12 uur gratis worden geparkeerd!
Alle andere dagen, óók Hemelvaartsdag en 1ste kerstdag, als ook Witte Donderdag ’s avonds, moet er ook op straat in het centrum parkeergeld betaald worden.
Meer info over parkeren in en rond het centrum vind je op de website van de stad Venlo.
Goede raad: kom zo mogelijk op de fiets!

Lees onder de foto meer over de zondagse dienst.

De dienst

De dienst in de Joriskerk verloopt volgens een vast patroon: de liturgie

Met de zondagse diensten volgen we het kerkelijk jaar dat anders dan het kalenderjaar is en begint bij de eerste zondag in Advent.

Om de verschillende perioden in het kerkelijk jaar aan te geven maken we in de kerk gebruik van kleuren.

Veel zondagen hebben een naam met een speciale betekenis en hun eigen plaats hebben in het kerkelijk jaar.

Soms is er zo’n zondag een symbolische bloemschikking, gemaakt door de bloemengroep. Deze bloemschikkingen ondersteunen de betekenis van de zondag, wat we die zondag vieren of gedenken en zijn soms gemaakt in de kleur van die zondag.