College van diakenen

Het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Venlo e.o. heeft als doel: TE HELPEN WAAR GEEN HELPERS ZIJN. Dat is al jarenlang de rode draad in het werk van de Diaconie.
Diakenen en andere vrijwilligers geven hun steun aan mensen, die tussen wal en schip dreigen te vallen of gevallen zijn.
Wij steunen diaconale projecten, vooral in onze eigen omgeving, maar ook wereldwijd.
Ons geloof inspireert ons hierbij en belangrijke begrippen in ons werk zijn dan ook maatschappelijke betrokkenheid en naastenliefde.

De aandachtsgebieden binnen het werk van de Diaconie zijn o.a.

  • Vluchtelingendiaconaat.
  • Gemeentediaconaat
  • Regiodiaconaat
  • Jeugdwerk
  • Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

Gegevens

Voorzitter:
Reinie Wieringa,
Tel.: 077-4632840.
e-mail:
secretariaatdiakonievenlo@gmail.com
Bankrekening:
NL93 FVLB 0225 3277 91
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Venlo
Postadres:
College van diakenen Protestantse Gemeente te Venlo
Grote Kerkstraat 17
5911 CG Venlo