Kerstlunch, het was weer fijn!

Met dit gedicht (klik hier) openden wij onze jaarlijkse kerstlunch op 15 december in Het Nieuwe Baken. Het gedicht van een onbekende dichter was voor ons uitgezocht door Ineke Nieuwenhuizen-Segaar en werd ook door haar voorgedragen.

De initiatiefnemers voor deze lunch waren Henk Buddingh en Jan Doornenbal van uit de Pastorale Raad en zij wisten ook dit jaar weer ruim voldoende vrijwilligers te mobiliseren voor de inkopen, het dekken en versieren van de tafels en het klaarmaken en rondbrengen van een smakelijke lunch, waaronder soep naar keuze.
Net als vorig jaar traditioneel afgesloten met een advocaatje met slagroom.

Tussendoor zongen wij vertrouwde kerstliederen uit het Liedboek, begeleid door Boke op piano. Fijn toch dat zoveel leden van onze gemeente, waaronder nieuwe gezichten, samenkwamen voor elkaars gezelschap, elkaar te “ontmoeten” en samen te eten en te zingen. Dankbaar gingen wij huiswaarts.                                                                        

Gert Reitsma