Periodieke gift


Geef jij elk jaar een gift aan de kerk met Actie Kerkbalans? Wist je dat je dan misschien meer kunt geven zonder dat het je extra geld kost? Dit kan met een periodieke gift.

Wat is een periodieke gift?
Je doet net als bij Actie Kerkbalans een toezegging. Het verschil is dat je de toezegging voor 5 jaar doet. Elk jaar geef je dan hetzelfde bedrag. Je mag die gift dan elk jaar van je belastingaangifte aftrekken. Het belastingvoordeel kun je aan de kerk geven. En dat kost je niets extra’s!

Welk bedrag kan ik extra geven?
Met de Schenkcalculator bereken je heel eenvoudig wat je belastingvoordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator berekent ook hoeveel je extra aan de kerk kunt geven zonder dat het jou extra geld kost.

Hoe werkt het?
Vraag het formulier ‘overeenkomst periodieke gift’ op bij de penningmeester:
penningm.cvk.pgvenlo@gmail.com

 1. Vul het formulier in. Let op: je vult 2 formulieren in. Je ondertekent beide overeenkomsten en stuurt ze op naar de penningmeester.
 2. Je krijgt een door de penningmeester ondertekend formulier terug. Bewaar de overeenkomst goed. De Belastingdienst kan ernaar vragen.
 3. Betaal elk jaar het afgesproken bedrag. Of vul op het formulier meteen een automatische incasso in. Dan schrijft de kerk elk jaar het bedrag af.

Kan ik de overeenkomst eerder opzeggen?
Je gaat de overeenkomst aan voor een periode van minimaal 5 jaar, of voor onbepaalde tijd. De overeenkomst stopt alleen als:

 • jij of je partner overlijdt;
 • of als je het bedrag niet meer kunt betalen door 1 van deze punten:
  –             je bent onvrijwillig werkloos geworden;
  –             je bent arbeidsongeschikt geworden;
  –             je bent persoonlijk failliet;
  –             of je bent door omstandigheden in de schuldsanering terechtgekomen.

Geef dit zo snel mogelijk door aan het college van kerkrentmeesters of de diaconie, zeker als je de periodieke gift betaalt via automatische incasso.

Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de overeenkomst heb ondertekend, meerekenen als periodieke gift in hetzelfde kalenderjaar?
Nee, dat mag niet. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst worden voldaan.

Kan ik mijn giften aan de diaconie en gemeente in 1 overeenkomst regelen?
Nee, dat kan niet. In de Protestantse Kerk in Nederland zijn bevoegdheden en geldstromen van de gemeente en diaconie gescheiden. Je kunt voor de diaconie en de gemeente wel een aparte overeenkomst aangaan.

Wat gebeurt er als ik binnen nu en 5 jaar verhuis? Kan ik dan de overeenkomst meenemen naar de gemeente in mijn nieuwe woonplaats?
Nee, dat kan niet. Je gaat de overeenkomst specifiek aan met onze gemeente.

Download hier deze tekst als pdf

Meer weten?
Neem contact op met de penningmeester: penningm.cvk.pgvenlo@gmail.com

Januari 2024

kerkzegel