wie zijn wij van de Protestantse Gemeente Venlo

bijbel_kleinGeraakt door de verhalen van God en Jezus, bieden we een gastvrij huis aan wie van ver of dichterbij geborgenheid zoeken, bereiden we ons voor op gemeente zijn aan het eind van de 21e eeuw en werken we aan een toekomst van vrede, rechtvaardigheid en heelheid.

Afkomstig uit alle delen van Nederland
De mensen van de Protestantse Gemeente Venlo zijn afkomstig uit alle delen van Nederland en sommigen komen uit een dichtbij of een ver buitenland. Dat maakt ons tot een veelkleurig gezelschap met een gemeenschappelijk raakvlak: het evangelie van Christus. We wonen op de prachtige Maasoevers, aan de oostkant van Arcen tot Belfeld, in Nederland maar soms ook over de grens en westelijk van Lottum tot Kessel met Kronenberg, Grashoek en Beringe als meest westelijke dorpen. De uitgestrektheid van de gemeente is groot en we zien elkaar vaak alleen ‘s zondags.

joris zijkant.jpegOnze Kerk

In het centrum van Venlo staat onze kerk, de Joriskerk.
Elke zondag is om 10.00 uur de eredienst in onze historische kerk.

Tijdens de dienst is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar crèche in kerkelijk centrum Het Nieuwe Baken, op zo’n 100 meter van de Joriskerk, Grote Kerkstraat 17.
De kinderen van 4 tot 12 jaar hebben daar tijdens de preek hun kindernevendienst.

 Na de kerkdienst ontmoeten we elkaar bij een kopje koffie of thee, ook in het Nieuwe Baken,

Voor een aantal van ons is de zondagse kerkgang te ver of zijn er andere bezigheden: van de meeste gemeenteleden woont de familie ver weg. Heel belangrijk zijn daarom de contacten op de wijkavonden, waar we gesprekken voeren over geloof en samenleving. In enkele wijken worden deze avonden oecumenisch opgezet. Onze onderlinge betrokkenheid is groot. Toch doen we ook volop mee in het maatschappelijk leven in onze woonplaatsen.

Officiële oecumenische contacten zijn er in Venlo onder meer via de Raad van Kerken en er is een goed contact tussen Joden, Moslims en Christenen in een overleggroep.
We hebben een goede relatie met onze zustergemeenten van de Evangelische Kirche in Straelen – Wachtendonk. Een maal per jaar is er een gezamenlijke kerkdienst met erna ‘koffie mit Kuchen’ en 1x per jaar is er een gezamenlijke ontmoetingsavond.

De geschiedenis van de Protestantse Gemeente Venlo wordt beschreven in het boekje “Historie van de kerk die van hand tot hand ging” dat is uitgegeven ter gelegenheid van 375 jaar Joriskerk, 3 juni 2007.

PGV geografisch gezien
Onze Joriskerk staat in het centrum van Venlo maar onze Protestantse gemeente omvat een uitgestrekt gebied in Noord en Midden Limburg.
We wonen op de prachtige Maasoevers, aan de oostkant van Arcen tot Belfeld, in Nederland maar soms ook over de grens en westelijk van Lottum tot Kessel met Kronenberg, Grashoek en Beringe als meest westelijke dorpen.

Protestantse Gemeente Venlo en omstreken
PGV dorpen