wie zijn wij van de Protestantse Gemeente Venlo

De kerk is begonnen als een gave van God.

Een gave die bestand is tegen slijtage, afbraak en vervlakking. Zelfs als er een stoflaag over de kerk ligt, zal het leven eronder nooit helemaal verstikken. Het wordt op een verborgen manier in stand gehouden door God zelf.


Dat houdt wel de uitdaging in om dat leven steeds weer op het spoor te komen. Om stof van de kerk af te blazen of te laten blazen. Om die sprekende beelden over de kerk van het Nieuwe Testament weer te ontdekken en te beleven. Terug naar de basis, de kern te gaan en weer te ontdekken waar het om gaat.

Onze basis: we zijn een geloofsgemeenschap binnen de Protestantse Kerk Nederland, zoekend naar inspiratie uit de Bijbel, het Woord van God. We zijn zoekend naar wat ons samenbindt en drijft, naar hoe we Jezus hier en nu kunnen navolgen.

Jezus zegt tegen zijn leerlingen ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben’.
De liefde hier bedoeld is de naastenliefde, agapè: liefde die niet door het gevoel maar door geloofsvertrouwen wordt gestuurd.
De gemeente, wordt dan een gastvrij, inspirerend huis waar warmte en veiligheid een goed onderkomen bieden aan mensen.

Afkomstig uit alle delen van Nederland

De mensen van de Protestantse Gemeente Venlo zijn afkomstig uit alle delen van Nederland en sommigen komen uit een dichtbij of een ver buitenland. Dat maakt ons tot een veelkleurig gezelschap met een gemeenschappelijk raakvlak: het evangelie van Christus. We wonen op de prachtige Maasoevers, aan de oostkant van Arcen tot Belfeld, in Nederland maar soms ook over de grens en westelijk van Lottum tot Kessel met Kronenberg, Grashoek en Beringe als meest westelijke dorpen. De uitgestrektheid van de gemeente is groot en we zien elkaar vaak alleen ‘s zondags.

Onze Kerk

In het centrum van Venlo staat onze kerk,
de Joriskerk.
Elke zondag is om 10.00 uur de eredienst in onze historische kerk.Tijdens de dienst is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar crèche in kerkelijk centrum Het Nieuwe Baken, op zo’n 100 meter van de Joriskerk, Brouwersplaats 4, 5911CE Venlo.

Na de kerkdienst ontmoeten we elkaar bij een kopje koffie of thee, ook in het Nieuwe Baken,

Voor een aantal van ons is de zondagse kerkgang te ver of zijn er andere bezigheden: van de meeste gemeenteleden woont de familie ver weg. Heel belangrijk zijn daarom de contacten op de wijkavonden, waar we gesprekken voeren over geloof en samenleving. In enkele wijken worden deze avonden oecumenisch opgezet. Onze onderlinge betrokkenheid is groot. Toch doen we ook volop mee in het maatschappelijk leven in onze woonplaatsen.

Officiële oecumenische contacten zijn er in Venlo onder meer via de Raad van Kerken en er is een goed contact tussen Joden, Moslims en Christenen in een overleggroep.
We hebben een goede relatie met onze zustergemeenten van de Evangelische Kirche in Straelen – Wachtendonk. Een maal per jaar is er een gezamenlijke kerkdienst met erna ‘koffie mit Kuchen’ en 1x per jaar is er een gezamenlijke ontmoetingsavond.

De geschiedenis van de Protestantse Gemeente Venlo wordt beschreven in het boekje “Historie van de kerk die van hand tot hand ging” dat is uitgegeven ter gelegenheid van 375 jaar Joriskerk, 3 juni 2007.

PGV geografisch gezien
Onze Joriskerk staat in het centrum van Venlo maar onze Protestantse gemeente omvat een uitgestrekt gebied in Noord en Midden Limburg.
We wonen op de prachtige Maasoevers, aan de oostkant van Arcen tot Belfeld, in Nederland maar soms ook over de grens en westelijk van Lottum tot Kessel met Kronenberg, Grashoek en Beringe als meest westelijke dorpen.

Protestantse Gemeente Venlo en omstreken