Pastorale raad

Omzien naar elkaar

Voor Jezus naar de hemel ging, gaf hij zijn volgelingen de opdracht: ‘Heb elkander lief’. Jezus gaf deze opdracht aan zijn volgelingen en dus aan ons.
We noemen dit: ‘het pastoraat’ of te wel ‘omzien naar elkaar’. Dit is een taak van alle gemeente leden.

Pastorale raad

Onze kerkelijke gemeente is opgedeeld in de postcodewijken. Iedere wijk heeft als het ware een vertegenwoordiger en deze vertegenwoordigers plus de predikant vormen met elkaar de pastorale raad.
Het seniorenpastoraat heeft een eigen plaats binnen de pastorale raad. Dit is niet zozeer wijk gebonden, maar leeftijd gebonden. Voor deze doelgroep heeft één contactpersoon zitting in de raad.

De leden van de pastorale raad zetten zich in om het onderlinge contact in onze kerkelijke gemeente te bevorderen ten einde met elkaar mee te kunnen leven in tijden van voor- en tegenspoed.
De taken die men uitvoert zijn o.a.:

  • het bezoeken van de nieuw ingekomenen
  • het organiseren van wijkavonden
  • het bezoeken van gemeenteleden in tijden van vreugde en verdriet en
    inschakelen, desgewenst, van de predikant.
  • het organiseren van het jaarlijks terugkerende Paasontbijt
  • het koffie drinken na de kerkdienst mogelijk maken, waar ontmoeting en
    gesprek plaats kunnen vinden.

Wil je contact met de vertegenwoordiger uit jouw wijk stuur dan  een mailtje naar: secr.pastoraleraad.pgvenlo@gmail.com

Waarnemend voorzitter is Gert Reitsma