Kindernevendienst

Iedere zondag is er tijdens een deel van de kerkdienst een aparte dienst voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in Het Nieuwe Baken.

De kindernevendienst biedt kinderen de mogelijkheid om het bijbelverhaal dat in de kerk aan de orde is, in voor hen begrijpelijke taal te horen. Vaak is daar een verwerking bij die het verhaal ook zichtbaar aan bod doet komen. De leiding van de kindernevendienst streeft er zo naar dat kinderen iets kunnen ervaren van wat in de kerkdienst gevierd wordt en zij een volwaardige plaats kunnen innemen binnen de gemeente.

Enkele ‘vaste’ activiteiten vanuit de kindernevendienst zijn:

Het kindernevendienstkerstfeest.
Op de laatste zondag voor kerst is er voor de kinderen een eigen kerstviering.

Palmpasendienst.
Op palmzondag wordt er een palmpasenstok (palmhöltje) gemaakt. Aan deze stok zijn verschillende onderdelen van het lijdensverhaal af te lezen. Als de kinderen terugkomen in de dienst gaan zij in optocht 3 x rond in de kerk, terwijl wij allen een lied zingen. Aansluitend aan de kerkdienst kunnen de kinderen meegaan met de palmpasenoptocht door het centrum van Venlo. De Venlose palmpasenoptocht heeft een eigen lied.

Kinderleerhuis.
Op een woensdagmiddag in het voorjaar is er een kinderleerhuis in de Joriskerk en Het Nieuwe Baken. De kinderen van 7 tot en met 11 jaar krijgen op een speelse manier uitleg over wat er zoal in een kerkdienst gebeurt. In het bijzonder krijgen ze voorbereiding op het meevieren van de Heilige Maaltijd. Het kinderleerhuis wil er zo toe bijdragen dat kinderen zich thuis weten in de kerk en de wereld van het christelijk geloof.

Overstapdienst.
Tegen het einde van het schooljaar maken de kinderen die de basisschool verlaten symbolisch de overstap van de kindernevendienst naar het bijwonen van de hele kerkdienst. Op dit belangrijke moment zijn zij actief betrokken in de viering. Enkele weken vooraf is er een bijeenkomst waarop zij dit alles, samen met de predikant en leden van de kindernevendienst, voorbereiden.

Voor meer informatie over de kindernevendienst kun je contact opnemen met Joost Anne Veerman, tel: 077-3822092