wijkbijeenkomsten

Voor een aantal van ons is de zondagse kerkgang te ver of zijn er andere bezigheden: van de meeste gemeenteleden woont de familie ver weg. Heel belangrijk zijn daarom de contacten op de wijkbijeenkomsten, waar we gesprekken voeren over geloof en samenleving. In enkele wijken worden deze bijeenkomsten oecumenisch opgezet. Onze onderlinge betrokkenheid is groot.

wijkavond

De wijkbijeenkomsten zijn in de wijk, de buurt of het dorp bij iemand thuis. Ieder jaar is er een thema dat op de startzondag ‘gelanceerd’ wordt. Soms wordt daar meerdere avonden over gepraat. Er kunnen natuurlijk ook eigen onderwerpen voor het gesprek gekozen worden.
Het aantal avonden in het jaar is per wijk verschillend.

Wil je meedoen neem dan contact op met de pastorale raad: secr.pastoraleraad.pgvenlo@gmail.com