Wereldgebedsdag

De Wereldgebedsdag 2020 van de oecumenische Frauenkreis Niederdorf, Herongen wordt dit jaar voorbereid door de dames van de Sankt-Cornelius kerk aan de Sankt Corneliusstraβe 6 in Broekhuysen.
Tijdens deze gebedsdag wordt het leven van de vrouwen in Zimbabwe belicht.
De voorbereidingsavond is op dinsdag 25 februari om 20.00 uur en de gebedsdag zelf is op vrijdag 6 maart. Beide keren in dezelfde kerk.
Ook dit keer worden de vrouwen van onze kerkgemeenschap in Venlo van harte uitgenodigd.