Vincent Lezing door Ingrid Gaasterland

LEZING OVER HET LEVEN EN WERK VAN VINCENT VAN GOGH
in samenwerking met ‘t Groenewold

Leiding: Ingrid Gaasterland
Datum: Woensdag 10 oktober
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Joriskerk, Sint Jorisstraat 16, Venlo
Entree € 10

‘Als ik later iets waard zal blijken te zijn, ben ik ook nu al iets waard. Want graan is graan, ook al denken mensen eerst dat het alleen maar graszaad is.” (Vincent van Gogh)

Vincent van Gogh is een van Nederlands meest bekende kunstenaars. Iedereen kent wel zijn Zonnebloemen.
Op dit moment staat hij extra in de belangstelling. Nog maar kortgeleden draaide er een prachtige animatiefilm over zijn leven. Het Noordbrabants Museum heeft in korte tijd drie nieuwe werken van hem aangekocht en is bezig met een tentoonstelling over Van Gogh in 2019. Op dit moment is er in het van Gogh museum in Amsterdam een tentoonstelling te zien over de invloed van Japan op het werk van Vincent van Gogh.

Aanleiding genoeg om een avond stil te staan bij het toch wel tragische leven van deze kunstenaar! In een boeiende lezing maken we kennis met Vincent van Gogh, zijn zoektocht op weg naar zijn kunstenaarschap, zijn leven in Brabant en Frankrijk en de grote rol die zijn broer Theo heeft gespeeld.

Van Gogh wordt gezien als een van de grote schilders van de 19e eeuw. Zijn werk valt onder het postimpressionisme.
Zijn invloed op stromingen als het expressionisme en fauvisme is enorm geweest. Maar erkenning kwam pas laat. Tijdens zijn leven werd hij niet begrepen en heeft hij maar één schilderij verkocht: De rode wijngaard

Aan de hand van een ontroerend verhaal en vele mooie afbeeldingen maken we kennis met een kunstenaar die voor zijn kunst leefde en bekijken we een aantal van zijn meest bekende werken.