Kerkenraad neemt afstand van Nashville-verklaring

VERKLARING VAN DE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VENLO EN OMSTREKEN.

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Venlo e.o. heeft in zijn vergadering op 8 januari 2019 uitgesproken dat nadrukkelijk afstand wordt genomen van de zogeheten NASHVILLE-verklaring, waarin o.m. homoseksuele relaties en transgenderidentiteit worden afgewezen.
De Kerkenraad schaart zich in deze kwestie volledig achter de afwijzende reacties, zoals inmiddels verwoord door de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en de scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ds. René de Reuver.
Met hen spreken wij uit dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en blijft in onze kerk en zich daar thuis mag voelen.
De NASHVILLE-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten, pastoraal onverantwoord en doet onrecht aan alle mensen van wie de ondertekenaars van die verklaring de levensvorm afwijzen.

Namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Venlo en omstreken,
Hans van Berkum, voorzitter ad interim,
Ds. René Silvis, predikant.

Download hier de verklaring op pdf:

2019 VERKLARING VAN DE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VENLO EN OMSTREKEN