Geen lezing over de Iona Community

Deze lezing gaat niet door om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

De Iona Community is een oecumenische gemeenschap die verbonden is met het eiland Iona voor de Schotse westkust.
Sinds 563, toen de monnik Columba op Iona aankwam, kent dit eiland een christelijk spiritueel leven.

De Iona Community is een oecumenische gemeenschap die verbonden is met het eiland Iona voor de Schotse westkust.
Sinds 563, toen de monnik Columba op Iona aankwam, kent dit eiland een christelijk spiritueel leven.

De leden en vrienden van de Iona Community leven verspreid over het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld. Zij zetten zich in voor vrede en gerechtigheid en heelheid van de schepping, opbouw van gemeenschap en de vernieuwing van liturgie en vieringen.

In deze lezing zal de aandacht ook uitgaan naar de wekelijkse pelgrimage over het eiland, naar een bijzondere sculptuur bij de abdij en de liederen van deze gemeenschap, waarvan er
langzamerhand steeds meer in het Nederlands beschikbaar zijn.

Ds. René Silvis uit Venlo is op Iona geweest en is verbonden aan de Ionagroep Nederland.

Begeleiding: René Silvis
Datum: Woensdag 25 maart
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Joriskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage
Aanmelden: voor 11 maart 2020 bij ds. René Silvis