Eeuwigheidszondag

We gedenken onze dierbare overledenen uit het midden van de gemeente.
We noemen de namen van hen die het afgelopen jaar ontslapen zijn. Verbonden met wie ons zijn voorgegaan staan we in het licht van Gods ontferming. Mensen komen en mensen gaan, maar de dood is niet het einde. Onze beminde gestorvenen zijn we niet kwijt.

Op wonderlijke wijze weeft de liefde draden van verbondenheid over de grens van het sterven heen. We ontsteken de gedenkkaarsen. Licht in het duister in de verwachting dat God de levens van hen die gestorven zijn bewaart in zijn hart en ons allen vernieuwen zal.

We worden gedragen door de Naam van God ‘Ik zal er zijn voor jou’.
Zo bidden we zingend tot God:
‘Bewaar in uw liefde hen die wij hier gedenken.
Hoed hen, God, tot in eeuwigheid.’

Naast hen die tot onze gemeente behoren gedenken we ook de namen van hen die ons ontvielen en niet tot deze beperkte kring behoren. Wanneer u iemand gedenkt en u wilt graag dat van hem of haar de naam ook in ons midden wordt genoemd, kunt u dit doorgeven aan Ds. Silvis.