De schikkingen bij de 40dagentijd en Pasen 2020

STA OP!

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood.

Jezus riep: ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon.

Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en voor de gemakkelijke weg kiezen.
Daarom staan we op en komen we samen in actie. We bieden hoop en doen recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Wij geloven in delen. Deel mee, kom in beweging. Sta op!

Pasen

12 april – We lezen Johannes 20:1-18    

De schikking bestaat uit een kring van twaalf witte bloemen om de lege plek in het midden. Dit zijn de twaalf leerlingen.
Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, vol droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor hen en voor ons kan zijn.
Ze staan met zijn elkaar om die ruimte heen.

En net als de leerlingen, zijn ook wij getuige van het lege graf, want Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord.

Om de kring van witte bloemen heen is het tableau opgevuld met bloesem, vreugde over het nieuwe begin

De zondagen in de 40dagentijd.

9 april – Witte donderdag. We lezen Johannes 13:1-30

In deze lezing staat het dienen centraal. Jezus kiest er voor om de ander te dienen. Dit doet hij door een nederige taak uit te voeren: het wassen van de voeten.

Als symbool hiervoor gebruiken we viooltjes, een teer en klein bloemetje met een grootse uitstraling, en een droogdoek.

Bekijk deze schikking in groot formaat

5 april – Palm- en Passiezondag. We lezen Mattheüs 26:1-27, Mattheüs 26:66.

De liturgische schikking verwijst naar de passie, naar het lijden van Jezus. In de schikking zijn allerlei kruiden gebundeld die gebruikt kunnen worden bij een zalving. Om de kruiden is een doek gewikkeld, die verwijst naar de balseming, zoals wordt verteld van de vrouw die Jezus’ hoofd zalft. De groene takjes in de schikking lijken ook een beetje op de palmtakken die bij Palmzondag horen.

29 maart – we lezen Johannes 11:1-4 en Johannes 11:17-44

Gedragen worden door anderen is het thema van deze schikking.
Hoop hebben en houden op een betere toekomst.
Met liefde naast elkaar staan.

In de Evangelielezing gaat het over Lazarus en de onvoorwaardelijke liefde van de zussen Martha en Maria voor hun broer.
Dit is verbeeld door een rode roos, die gesteund wordt door klimop, symbool van trouw, en een wolk van graszaden.

Dood en leven, een zuchtje is het verschil. Liefde is sterker dan de dood.

Bekijk deze schikking in groot formaat

22 maartwe lezen Johannes 9:1-13 en Johannes 9:26-39

Zie dan toch met wie je te maken hebt. De blindgeboren man komt door de genezing die Jezus hem kan bieden, eindelijk tot zijn recht: leven als volwaardig mens.
Wie ziet kan kijken, maar tegelijkertijd toch niet zien waar het in zijn of haar leven naar toe gaat. Die kan gaan dwalen zonder doel.

De genezing geeft de man broodnodige ruimte om te leven, de bloesem zit om het lege midden. De kleur van de bloemen geeft de kleur aan zijn leven terug. De man kan nu zelf aan de gang om de leegte in het midden te gaan vullen met betekenis.

Bekijk deze schikking in groot formaat

15 maart – Deze week is er geen schikking. Deze zondag is een onzekere en onheilspellende zondag. Er is in de meeste kerken en ook in onze Joriskerk geen dienst. Het coronavirus houdt ons thuis om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen.
In de komende tijd zijn er op zondag diensten met maar enkele mensen. De diensten kun je beluisteren op kerkdienstgemist.nl/venlo.
Leef voorzichtig, zorg goed voor jezelf en anderen!
Heer, wij bidden om Uw ontferming over deze wereld.

8 maart – we lezen Matteüs 17:1-9

Een stem uit de hemel -het lijkt wel een tweede doop- die het stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand – Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van.

Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden.

In de stralende krans van deze schikking kan je het geheim -de bloem in de knop- als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren, al zien. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.

Bekijk deze schikking in groot formaat

1 maart – we lezen Matteüs 4:1-5

liturgische schikking in de 40dagentijd 2020

De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld, is eenzaam.
De kleurige bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond. Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien, je leeft ook niet van brood alleen.
Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn, om ook op onze weg voort te gaan. Fier overeind staan, zoals de tulp, die met de onmiskenbare kleur heel opvallend is. Durf dat, laat je niet afleiden. Dien het léven.

Fotograaf is Peter Cornelissen.
De schikkingen worden gemaakt door de bloemengroep symbolische schikkingen.