Besluit tot opschorting reguliere kerkdiensten tot 31 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Wereldwijd worden mensen getroffen door het coronavirus dat vooral voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid behoorlijke risico’s inhoudt. Mensen van onze generaties hebben een dergelijke pandemie niet meegemaakt. We weten daarom niet precies hoe we verspreiding het beste kunnen tegengaan en hoe deze pandemie zich zal ontwikkelen. Duidelijk is wel dat er forse maatregelen nodig zijn om verspreiding van de besmetting te beperken. De regering heeft daartoe allerlei maatregelen voorgesteld, die vooralsnog tot 31 maart a.s. van kracht zijn. Eén daarvan is het verbod op bijeenkomsten van meer dan 100 mensen.

De Protestantse Gemeente Venlo en omstreken neemt haar verantwoordelijkheid voor de samenleving door te doen wat in haar vermogen ligt om in ieder geval niet bij te dragen aan de verspreiding van het virus. Weliswaar worden onze kerkdiensten meestal niet door meer dan 100 mensen bezocht, toch heeft de Kerkenraad besloten de reguliere diensten in de Joriskerk tenminste tot 31 maart a.s. af te gelasten.  Daarbij wordt aangesloten bij het advies van de Classis die ook kerkdiensten met minder dan 100 mensen ontraadt.

Het besluit de reguliere diensten af te gelasten hoeft nog geen stilstand van het kerkelijk leven te betekenen. Momenteel wordt bekeken of alternatieve – online – vieringen een mogelijkheid zijn. In ieder geval is er voor gemeenteleden de mogelijkheid om via de televisie op zondag 15 maart om 9:30 uur een korte meditatie te zien van ds. René de Reuver, de scriba van de generale synode van de PKN. Deze wordt op NPO2 uitgezonden vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de PKN.

Verder is besloten dat in deze periode wijkbijeenkomsten, de jeugdbijeenkomst, de stiltevieringen in de Michaelkerk en de Ionalezing van 25 maart niet doorgaan. Ten aanzien van vergaderingen wordt in overleg met de kleine kring van betrokkenen een besluit genomen. Evenmin valt nu ook nog iets te zeggen over de periode na 31 maart. De komende weken zal duidelijk worden hoe we dan met het besmettings-risico om zullen gaan.

Omzien naar elkaar in deze periode

De verspreiding van het virus levert bij veel mensen onrust op en gevoelens van kwetsbaarheid, ook in onze kerkgemeenschap. Het virus is onzichtbaar en daarmee ongrijpbaar. Het raakt aan de eigen kwetsbaarheid van mensen en kan zo heel dichtbij komen. We leven als Kerkenraad mee met de mensen die zich zorgen maken en met hen die er de gevolgen van ondervinden, qua gezondheid of in het werk.

De maatregelen die nu genomen worden betekenen ook een groter sociaal isolement. De kerk is daarbij niet de enige plek waar activiteiten worden afgelast. Medisch is dat nu even gewenst, maar voor sommigen kan hierdoor het aantal contactmomenten ineens wel erg drastisch minder worden. Het is een belangrijke vraag voor ons als gemeenschap hoe we in deze omstandigheden naar elkaar kunnen blijven omzien. Misschien door elkaar wat vaker te bellen, een appje te sturen of een kaartje. We dragen allemaal een stukje verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de ander, maar ook voor het sociaal welbevinden van elkaar. Houd contact elkaar, deel je zorgen en help elkaar de rust te zoeken in alle onrust. Daar zijn we gemeenschap voor, ook als we niet op zondag bijeen kunnen komen.
Laten we in deze periode extra aan elkaar denken, ook in gebed.

Het Smal Moderamen van de Kerkenraad, bestaande uit voorzitter Tiny Franken, scriba Marian Hofstra en ds. René Silvis, zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via de website en e-mail.

Wij wensen elkaar sterkte en wijsheid toe,

in Christus verbonden,

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Venlo en omstreken

P.S. Als u gemeenteleden kent waarvan u weet dat ze dit bericht mogelijk niet onder ogen zullen krijgen, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit aan hen door te geven.