Vacature voorzitter van onze classis

Oproep van Simon Middelkamp, scriba van de classis Noord-Brabant – Limburg – Reunion Wallonne

Geachte kerkenraden en leden van de classis

De functie van voorzitter van onze classis is per 1 januari 2024 vacant.

Hier treft u een brief aan waarin u uitgenodigd wordt om kandidaten voor te dragen c.q. namen van mogelijke kandidaten te noemen.
U leest hier de vacaturetekst.

Uw reactie zien wij graag voor 1 juni tegemoet.

Met hartelijke groet

Simon Middelkamp
Scriba
e-mail: classisscriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl