Bezinning en spiritualiteit in de Veertigdagentijd

De anglicaanse aartsbisschop en econoom Justin Welby schreef een aantal jaar geleden een boek voor de Veertigdagentijd (Book of Lent). Het boek roept ons op en inspireert ons om op een christelijke geïnspireerde manier naar onze huidige samenleving te kijken: wie en wat telt mee? Wat vinden we belangrijk, waar besteden we onze tijd, aandacht en geld aan? Hoe kijken we naar ons werk, onze familie, onze gezondheid en wat we bezitten? Maar ook hoe wijzelf gezien worden en hoe dat ons beïnvloedt en bepaalt. Kijken we met de aardse maatstaven van succes of kunnen we als het ware met Goddelijke ogen kijken? Wat is het verschil?

In een aantal bijeenkomsten lezen we de kernhoofdstukken uit het boek, die ons voorbereiden en leiden naar Pasen. Engels hoeft geen belemmering te zijn voor deelname, afhankelijk van de groep zal de voertaal Nederlands zijn. In navolging van het succes van vorig jaar willen we ook weer een oecumenische opzet van de deelnemers beogen: Iedereen is van harte welkom!

Data: 14, 28 maart, 11 april, Witte Donderdagviering 18 april
Opgave en info: Ds. Judith van den Berg-Meelis
Email: predikant@pg-roermond.nl