Tagarchief: jongerenkerk

Fairtrade

De afgelopen tijd is met diverse gemeenteleden gesproken over Fairtrade. Allen staan positief tegenover de doelstelling van Fairtrade, namelijk aandacht vragen voor eerlijke handel.

Maar de opmerking is dat we ook als gemeente weinig over Fairtrade horen. Dit moedigt in ieder geval aan om er meer over te schrijven. Wist u bijvoorbeeld dat we ter bevordering van de eerlijke handel altijd Fairtrade koffie en thee drinken in Het Nieuwe Baken?

Op 5 mei, Bevrijdingsdag, is er een manifestatie in en rond de Jongerenkerk. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de volgende gebeurtenissen:

De manifestatie start om 10.00 met een maaltijd in de Jongerenkerk. Tijdens de maaltijd woorden van bezinning, o.a. van onze eigen predikant ds. René Silvis.
Vervolgens vinden ceremonies plaats: onthulling van bordjes Groene Kerk en Fairtrade Kerk. Tevens bekendmaking van Venlo als Fairtrade gemeente.
Dan is er een markt met kramen van o.a. de Wereldwinkel en FairVenlo. Elke kraam kun je koppelen aan een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De markt duurt tot 15.00 uur. Allen die belangstelling hebben zijn van harte welkom.
Voor deelnemen aan de maaltijd graag van te voren opgeven.