Tagarchief: gebed

Gebed bij de klimaatmars

Ds. Nynke Dijkstra schreef een gebed bij de klimaatmars.

Goede God, U bent de Schepper van al wat leeft. U hebt deze aarde aan ons toevertrouwd. Vandaag kreunt de schepping onder het gewicht van ons mensen. We vervuilen en verbruiken de bronnen van het leven. We tasten uw wereld, mensen en dieren en de schoonheid van de aarde aan om ons economisch gewin.

We bidden U: ontferm U over ons. Help ons om nieuwe wegen te gaan en stappen te zetten.

We bidden om wijsheid voor mensen die leiding geven, in de politiek, in het bedrijfsleven en in de wetenschap. Dat er een gezamenlijke inspanning zal zijn om het tij te keren – vanuit een groeiende beweging van mensen, die zich hiervoor inspannen.
We bidden dat de stakende tieners en de mensen van de klimaatmars gehoord en gezien zullen worden – dat er zo vernieuwing mogelijk zal worden met het oog op de toekomst van uw aarde, voor onze kinderen en kleinkinderen.
Kyrie eleison,
Amen.

Viering over passie in het leven.

We zetten op de zondag na Valentijnsdag de liefde centraal. In muziek, verhaal, lied en gebed wordt Passie in het leven belicht. Muzikaal wordt dit thema vorm gegeven door Muziekvereniging Concordia uit Meterik, sopraan Marian Hofstra en organist Roelof Hamberg. Voorganger in deze dienst is dominee René Silvis.

Naar het idee van het bekende BBC-programma Songs of Praise wisselen in deze kerkdienst muziek en verhaal elkaar af. We horen mensen over hun liefde vertellen en we luisteren naar hoe in het Bijbelboek Hooglied twee geliefden aan elkaar en over elkaar vertellen hoe mooi de liefde en de geliefde is. In de prachtige poëzie komt tot uitdrukking wat ons met liefde gegeven is en hoe mooi het leven daardoor wordt. Dat is een uitnodiging: zie eens hoe God met mensen omgaat en hoe wij met elkaar mogen omgaan. Deze verhalen worden afgewisseld met samenzang en prachtige muziek, zoals ‘I shall love but thee’ van Jan Van der Roost voor sopraan en fanfare, en de beroemde Finale uit de orgelsymfonie van Saint Saëns, dit keer door orgel en fanfare.

kerkdienst over passie
muziekvereniging Concordia

De kerkdienst met het thema Passie in het leven is op zondag 17 februari.
Aanvang 10 uur. Vrije toegang en zoals gebruikelijk is iedereen welkom in de Joriskerk!
Er word een collecte gehouden voor Ethiopië:
De extreme droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken en vee sterft. De collecte is voor noodhulp en om de weerbaarheid te vergroten . 
En er is een collecte voor het werk van onze Protestantse Gemeente.