Tagarchief: eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag 2

In de Joriskerk is de gedachtenisviering op de laatste zondag van het liturgisch jaar, voor advent begint.

Een viering waarin we samen zijn met de doden, met onze herinneringen aan hen en hoe we hier samen zongen en stil waren.
We zoeken naar gezamenlijke verbondenheid en troost in het noemen van hun namen, het aansteken van een kaars.
De familie ontvangt het gedenksteentje, dat tot deze dag in de kerk was.
 ‘Ik ben de alpha en de omega’ zegt God. Hij is aan het begin en het eind. De bloemen staan vandaag in de omega.  

De symbolische bloemschikking is gemaakt door de bloemengroep.