Diaconie en de Voedselbank

Tastbare hulp voor de Voedselbank.

Uw Diaconie voert weer actie.
Meestal komen de diakenen dan bij u vragen om financiële hulp. Dit keer willen we het eens anders gaan doen. Het is zo afstandelijk om een tientje over te maken voor een doel waar je eigenlijk niet weet waar het over gaat.
Maar ja, je helpt toch.
We hebben samen om tafel gezeten om te kijken of we een andere manier van hulp konden bedenken en wij denken dat dit gelukt is.
We gaan de Voedselbank helpen, niet met een collecte of financiële bijdrage, maar met producten die zij goed kunnen gebruiken om uit te delen aan mensen die dat hard nodig hebben.
U verleent dus daadwerkelijke hulp, waarbij u precies weet wat er met uw bijdrage gaat gebeuren. Wij als diakenen zullen alles bijhouden en u regelmatig op de hoogte houden van de stand van zaken.

Wat willen we dan gaan doen?
diaconie en voedselbank 2Wel, elke eerste zondag van de maand gaan we voedselproducten inzamelen, om zo een bijdrage te leveren aan de Voedselbank. U kunt deze producten meenemen naar de kerk. Wij zorgen voor de ontvangst van de goederen en zorgen dat deze op tijd bij de Voedselbank terecht komen. Ook zullen we bijhouden welke hoeveelheden er worden ingeleverd, zodat u weet wat het effect is van deze vorm van hulpverlening.

Wat kunt u zoal inleveren?
Dit staat globaal hieronder aangegeven, maar er is natuurlijk veel meer. Het belangrijkste is dat het een houdbaar product is. Het is dus niet de bedoeling een pakje slagroom af te geven waarvan de geldigheidsdatum de volgende dag is afgelopen, die zult u zelf op moeten maken. Maar naast de goederen die hieronder staan aangegeven kunt u ook overtollige spullen inleveren, zoals bijv. cadeautjes uit het kerstpakket waar u er toch al genoeg van had.
Wij zullen elke laatste zondag van de maand u weer even helpen herinneren dat het de week daarop weer “voedselzondag” is. Wij hopen dat we met z’n allen een goed project opgezet hebben om andere mensen tastbare hulp te bieden.

Wat u zoal kunt inleveren:
– groente of fruit in blik of pot
– koffie /thee/koekjes
– suiker en zout
– pasta’s en pastasauzen
– rijst
– eieren
– houdbare zuivel (melk en boter en kaas)
– pindakaas, hagelslag en jam
– olie en azijn
– peulvruchten uit blik of pot (bruine / witte / kidney – bonen,
linzen, enz.)
– en eigen keuze natuurlijk

Wij vertrouwen er op dat iedereen wil meewerken aan deze tastbare actie.

College van Diakenen.