projecten

Je vindt hier projecten die in onze gemeente onder de aandacht gebracht worden.

De diaconie kiest ieder jaar een project waar zij speciale aandacht aan geeft. Daarnaast zijn er langlopende projecten.

Ook zijn er in onze gemeente mensen, die op persoonlijke titel een organisatie, instelling of vereniging steunen.

De Boekenkast – In Het Nieuwe Baken staat een ruilkast voor boeken, cd’s en dvd’s.
Een project van Peter Markies.

Hongarije – Marjan en Koos de Boer komen met enige regelmaat in Goncruska. Zij vragen onze aandacht voor het predikanten echtpaar en al het werk dat dit echtpaar verricht.

Diaconie en de Voedselbankelke eerste zondag van de maand, zamelt de diaconie voedselproducten in, om zo een bijdrage te leveren aan de voedselbank.
U kunt deze producten meenemen naar de kerk.