projecten

Je vindt hier projecten die in onze gemeente onder de aandacht gebracht worden.

De diaconie kiest ieder jaar een project waar zij speciale aandacht aan geeft. Daarnaast zijn er langlopende projecten.

Ook zijn er in onze gemeente mensen, die op persoonlijke titel een organisatie, instelling of vereniging steunen.

De Boekenkast – In Het Nieuwe Baken staat een ruilkast voor boeken, cd’s en dvd’s.
Een project van Peter Markies.

Hongarije 2018
Hongarije 2014
Het Hongaars honingproject.
Marjan en Koos de Boer komen met enige regelmaat in Goncruska. Zij vragen onze aandacht voor het predikanten echtpaar en al het werk dat dit echtpaar verricht.
De honing is te koop bij Marjan en Koos.

Diaconie en de Voedselbank – elke eerste zondag van de maand, zamelt de diaconie voedselproducten in, om zo een bijdrage te leveren aan de voedselbank.
U kunt deze producten meenemen naar de kerk.