Missionaire raad

Voor zending, ontwikkelingssamenwerking, kerk en milieu

Hoe kunnen deze onderwerpen vormgegeven worden? Eenmaal in de maand komt de raad bij elkaar en gaat die uitdaging aan. Wat moeten we doen en wat kunnen we doen. Het evangelie is de basis van waaruit we aan het werk gaan. Het doel is de betrokkenheid van de gemeente bij wat er gebeurt in de wereld te bevorderen, te werken aan het uitdragen van het evangelie en een menswaardig bestaan voor ieder mens.

In zendingsdiensten krijgen missionaire activiteiten, bijvoorbeeld het zendingswerk in Kameroen, een prominente plek. Afrika is het deel van de wereld waar we de meeste aandacht aan geven. Maar ook missionair werk in Nederland komt in deze diensten aan de orde.

Veel werk verzetten geldt ook voor de groep ‘Open Joris’ . Iedere eerste zaterdag van de maand is de Joriskerk open. Iedereen kan rondlopen, vragen stellen en sfeer proeven en wordt verwelkomd door een gastvrouw of gastman.

Allerlei jaarlijks terugkerende activiteiten zijn

  • de verkoop van zendingskalenders en adventskalenders, het helpen organiseren van de startzondag, de 40-dagen campagne.
  • ieder jaar in juni is er een financiële actie ten bate van de zendingsprojecten van Kerkinactie.
  • tijdens de jaarlijkse Ouverture in Venlo, de opening van het culturele seizoen in Venlo met ook een aantal korte optredens in de Joriskerk, heeft de Missionaire Raad, op de drempel van de Joriskerk ieder jaar weer een prikkelende actie.

En dan zijn er nog allerlei eenmalige activiteiten.

De Missionaire Raad werkt met projecten van Kerk in Actie en ICCO.
Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties, onze partners, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid
– ICCO, Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, zet zich in voor een wereld zonder armoede of onrecht, financiert activiteiten in ontwikkelingslanden, die mensen stimuleren en in staat stellen om, op hun eigen manier, een menswaardige leefomgeving in te richten, werkt aan structurele armoedebestrijding en doet dit op basis van protestants-christelijke waarden.

Er is genoeg te doen en hoe meer medewerkers er zijn des te meer werk we kunnen verzetten.
Wilt u meewerken aan een activiteit of meer informatie? Meldt u aan via de site of het e-mail adres van de missionaire raad: secr.missionaireraad.pgvenlo@gmail.com