Nieuws uit de Joriskerk – 4

De kerkdiensten in de Goede Week en op Paasmorgen kun je  live meeluisteren op je computer of tablet via www.kerkdienstgemist.nl of op je mobiele telefoon via de app Kerkdienst gemist.

Wil je de kerkdienst later beluisteren, stuur dan een mailtje naar
Roelof Hamberg, roelof.hamberg@gmail.com of bel hem 06-2449 4927 .
Je ontvangt van hem een wachtwoord.

UIT DE PASTORIE

Lieve gemeente,

Zou het in het geval van Mozes en Farao ook anders hebben gekund? Dat Mozes naar Farao was gegaan, de situatie van het volk van de Israëlieten had uitgelegd, en hem had gevraagd: Farao, wilt u dan nu het volk laten gaan? Dat Farao dan had gezegd: Ja, het is de hoogste tijd. Ik heb enorm veel spijt van wat ik en mijn volk de Israëlieten hebben aan gedaan. Ga dan nu, ga in vrede, met jullie God. Maar zo ging het niet. En de nacht van de dood van de eerstgeborenen viel. En die nacht mondde uit in een nieuwe morgen, waarin de slaven vrij waren en konden gaan.
En zou het met Jezus ook anders hebben kunnen lopen? Dat hij niet hoefde te sterven aan het kruis. Ja. Maar zo ging het niet. En de nacht van zijn overlevering viel en hij werd veroordeeld en gekruisigd. En de nacht viel na zijn begrafenis. En nog een nacht. Die mondde uit in een nieuwe morgen, waarin het graf leeg blijkt te zijn en onze Heer vrij van de banden van de dood.
Misschien is juist in deze coronacrisis dit wel een broodnodige en hoopvolle geschiedenis, die we de komende dagen in deze Goede Week voor onszelf kunnen lezen of kunnen meemaken via Kerkdienst gemist. God brengt een wending in de geschiedenis waardoor wij moedig en hoopvol voort kunnen. ‘De zon kwam op. De dag brak aan en toen is Jezus opgestaan. Halleluja!’

Ik wens u een gezegend Pasen toe.
Vrede en alle goeds,
Ds. René Silvis

Abonneren op de nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar: scriba.pgvenlo@gmail.com
Je krijgt de nieuwsbrief dan in je mailbox.

Bekijk alle symbolische schikkingen van de 40dagentijd en Pasen 2020.
De schikkingen zijn gemaakt door een speciaal team voor symbolische schikkingen.
De fotograaf is Peter Cornelissen.

Kerken in het hele land roepen op om op zaterdagavond 11 april een kaars voor het raam te zetten, als teken van hoop. Doet u ook mee? 

Voor de kinderen

Nu alle scholen gesloten zijn, kan je niet met je klasgenoten en de juf of meester een Paasviering houden. Maar er is een oplossing: op donderdag 9 april om 9.30 uur is er een speciale online Paasviering voor kinderen! Deze viering vind je op www.kwintessens.nl/start en duurt ongeveer 20 minuten. Heb je het gemist of wil je het nog eens zien? Het komt ook op YouTube te staan. Meer info op de website van Kwintessens.

Collectes voor Witte Donderdag, 9 april

De eerste collecte is voor Huize Doortocht.
Stort uw gift op NL 15 RABO 0373 7394 27 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Venlo e.o., o.v.v. ‘donderdag 9 april, collecte 1’.
De tweede collecte is voor het Jeugdwerk.
Stort uw gift op NL 27 RABO 0373 7307 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Venlo e.o., o.v.v. ‘donderdag 9 april, collecte 2’.

Collectes voor Paaszondag, 13 april

De eerste collecte is de Paascollecte voor India: onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst (lees hier verder).
Stort uw gift op NL 15 RABO 0373 7394 27 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Venlo e.o., o.v.v. ‘zondag 13 april, collecte 1’.
De tweede collecte is voor het Plaatselijk werk.
Stort uw gift op NL 27 RABO 0373 7307 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Venlo e.o., o.v.v. ‘zondag 13 april, collecte 2’.