Wereldgebedsdag 2018 in Niederdorf

Op vrijdag 2 maart om 18.00 uur wordt in het kleine kerkje in Niederdorf de Wereldgebedsdag 2018 gevierd. De vrouwen van de protestantse gemeente van Venlo zijn hiervoor hartelijk uitgenodigd.

De gebedsdag wordt jaarlijks wereldwijd georganiseerd door christenvrouwen die, door gebed en actie, invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving. Dit jaar zijn het de vrouwen uit Suriname die in de schijnwerpers staan.

In Nederland vindt de viering al sinds 1929 plaats. In 2018 gebeurd dit nog altijd in ruim 500 kerken in het land, helaas niet in de directe omgeving van Venlo. Hierdoor zijn de contacten met de oecumenische Frauenkreis Herongen en omgeving dus extra waardevol.

Op dinsdag 6 februari is in het Johanneshaus in Niederdorf de voorbereiding van de dienst. Daarin wordt uitleg gegeven over de situatie van de vrouwen in Suriname en worden de liederen geoefend.

Eenieder is voor beide bijeenkomsten van harte welkom!

Een hartelijke groet van Marjan de Boer