Uitnodiging voor nieuwe leden.

                                                                                                                                   Tegelen 23-08-2019

Uitnodiging.           

Op  maandag 9 september willen wij u graag ontmoeten in de Joriskerk. U staat bij ons bekend als nieuw ingekomen gemeentelid. Na kennisgemaakt te hebben met de organisatie van de kerkelijke gemeente Venlo, willen we u op deze avond graag vertellen over de rijke historie van de Joriskerk en meenemen naar de diverse vertrekken die schuilgaan achter de kerkmuren: de kelder, de consistorie en de ruimten boven de gewelven, kortom, de vertrekken die niet altijd toegankelijk zijn. Partners en huisgenoten zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

  • 19.30: Welkom in de Joris kerk door een lid van de kerkenraad.
    Tijdens de ontvangst en de koffie zal een van onze organisten, Roelof Hamberg, het kerkorgel bespelen.
    Er is gelegenheid om kennis te maken met andere nieuw ingekomen gemeenteleden, de predikant en een aantal gemeenteleden, waaronder leden van de kerkenraad.
  • 19.45: Informatie over de ontwikkeling van de christelijke gemeente in Venlo: m.a.w waardoor zijn wij nu een protestantse gemeente,  door  Gerard Lunshof.
  • 20.15: Rondleiding door de kerk.
  • 20.50: Afsluiting.

We stellen het op prijs als u vóór  donderdag 5 september laat weten of u wel of niet aanwezig zult zijn.  Dit kunt u doorgeven aan:  Henk Buddingh,  telefoonnummer 06 38904380  e-mail henkbuddingh57@gmail.com

Graag tot ziens op 9 september!

Hartelijke groeten, Henk Buddingh.