Samen opruimen!

2x in het jaar gaat het samenwerkingsverband Centrumoverleg Binnenstad de straat op om op te ruimen.De Joriskerk doet ook mee in dit samenwerkingsverband.

Zaterdag 19 oktober is het weer zover.
Samen met mensen van de Wereldwinkel, ‘t Groenewold, de Jongerenkerk, de Jongeren van Home plus, Fair Venlo, Wijkoverleg binnenstad en werkgroep Julianapark gaan we het afval, dat zo nonchalant op straat wordt gegooid, opruimen.
We krijgen van de gemeente hesjes, vuilniszakken en grijpstokken. We verzamelen bij de jongerenkerk om kwart over 9 en om 12 uur gaan we samen lunchen.
WE HOPEN OP VEEL DEELNEMERS UIT DE JORISKERK.
Opgeven kan bij Bob of René. 

ELKAAR LEREN KENNEN IS HET DOEL, SAMEN OPRUIMEN IS HET MIDDEL.