Roze zaterdag – iedereen welkom

De regenboogvlag en veel tinten roze.

Een mooie interreligieuze viering in Domani met vertegenwoordigers uit verschillende geloofsgemeenschappen.

Toespraken werden met applaus bekrachtigd! Mooie liederen werden gezongen en met de zegen
‘God bracht ons tevoorschijn, in het stralende licht van deze dag. Dat God ons verder leidt, gegidst door het licht van de eeuwigheid’
gingen we weer naar buiten, de zonovergoten en veelkleurige, maar vooral ook roze stad in.

Bij de Joriskerk hing de regenboogvlag in top. Iedereen is welkom, altijd!