Reformationssynode in Rheydt


De Evangelische Kirche in Rheinland (EKiR) – met de vier Kirchenkreisen Aachen, Jülich, Gladbach-Neuss en Krefeld-Vierssen – organiseerde op
1 en 2 september 2017 een Reformationssynode, waarbij alle partnerkerken waren uitgenodigd.

De Classis Limburg van de Protestantse Kerk in Nederland participeert in de kerkelijke contacten in de Euregio Maas-Rhein samen met de Duitssprekende gemeenten in Eupen en Malmedy (België). Daarnaast zijn er ook directe gemeentecontacten over de grens heen.

Namens de Protestantse Gemeente Venlo was Marjan de Boer er.
De classis schreef een mooi verslag van deze dag.