Nieuwe rekeningnummers!

Bericht van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen.

Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG).
SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer.

Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1 november 2018.

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

  • Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.
  • Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’.

U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.

  • Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

Een aantal belangrijke nieuwe rekeningnummers zijn:

NL15 RABO 0373 7394 27 dit is het rekening voor bijdragen aan de diaconie en missionaire werkgroep.
NL49 RABO 0373 7307 64 dit is het rekeningnummer voor de vrijwillige bijdragen/kerkbalans.
NL27 RABO 0373 7307 72 dit is de algemene rekening van onze gemeente voor o.a. collectebonnen, acties etc.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het:

College van Diakenen
Roelof Hamberg, penningmeester –  tel. 06 24 49 4927
roelof.hamberg@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Coen van der Vlerk, penningmeester tel. 06 53 96 0424
penningm.cvk.pgvenlo@gmail.com