Luther in de Joriskerk

Op 31 oktober aanstaande is het vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen spijkerde aan de kerkpoorten in Wittenberg. Deze daad wordt gezien als het begin van de Reformatie.

Hoe kwam Luther ertoe te rebelleren tegen het hoogste kerkelijk gezag en wat heeft ertoe bijgedragen dat de Reformatie zich zo snel kon verspreiden? In een boeiende cultuurhistorische lezing wordt een breed beeld geschetst van de tijd waarin Luther leefde. Een tijd waarin het Humanisme bloeide, waarin de Renaissance in Italië op zijn hoogtepunt was en waarin vorsten als Karel V, Frans I en Hendrik VIII hun macht probeerden uit te breiden. Een tijd ook waarin Pausen de opdracht gaven tot het maken van grootse kunstwerken, maar het ondertussen met de moraal niet zo nauw namen.

Wat was Luthers invloed op de taal, de muziek en de eredienst in Duitsland en in Europa? Wat was voor hem de betekenis van Ein feste Burg… ?! De enorme invloed die Luther heeft gehad op de muziekgeschiedenis heeft hij nooit kunnen bevroeden. Naast een theologische reformatie zou men achteraf kunnen spreken van een muzikale reformatie. We zien daarnaast de invloed die de schilder Cranach de Oude heeft gehad in de beeldvorming. We volgen de levensloop van Luther en hoe hij uitgroeide van scrupuleuze, onzekere monnik tot zelfbewust professor.
Dit alles wordt aan de hand van afbeeldingen en muziekfragmenten op enthousiaste en kundige manier verteld in een twee uur durende lezing.

Ingrid Gaasterland is kunstdocente en met veel enthousiasme en kundigheid deelt zij haar passie voor de beeldende kunsten en de muziek in de vorm van lezingen en cursussen.
Zij heeft jarenlange ervaring als docent en als gespreksleider.
De onderwerpen van haar cursussen lopen uiteen van de oudheid tot en met moderne kunst en van muziek uit verschillende landen tot een overzicht van de klassieke muziekgeschiedenis. Vaak combineert zij muziek en kunst uit een bepaald tijdvak. In haar lezingen probeert zij aan te sluiten bij exposities, zoals onlangs bij de grote expositie rondom Jeroen Bosch, bij de tentoonstelling in Amsterdam van Constantijn de Grote en naar aanleiding van een bijzondere tentoonstelling in het Catharijneconvent in Utrecht een lezing over het leven van St. Franciscus en zijn betekenis voor de iconografie.

In de Joriskerk
Datum: Dinsdag 31 oktober
Tijd: 19.30-21.30 uur
Entree: Vrijwillige bijdrage

Dankzij ‘t Groenewold en de Raad van Kerken zijn wij in staat om deze lezing over Luther te organiseren.