Gemeenteavond!

Bezinning op het Heilig Avondmaal.
Gemeenteavond op 22 oktober 2018.

De laatste jaren is er wat meer variatie gekomen in de manier waarop wij het Heilig Avondmaal vieren. Dit gebeurde o.a. met alternatieve liturgieën uit het Liedboek, soms gedeeltelijk solo gezongen.
Mede naar aanleiding van opmerkingen en vragen hierover in en aan de kerkenraad ontstond het voornemen om ons eens goed te bezinnen op vorm, inhoud en betekenis van het Heilig Avondmaal in onze gemeente en wat het ons persoonlijk doet. Natuurlijk met het oog op de toekomst van ons gemeente-zijn.

Ook in onze landelijke PKN was er behoefte aan bezinning hierop en verscheen in maart dit jaar ten behoeve van gesprekken binnen de gemeenten de zeer lezenswaardige brochure ‘De Maaltijd van de Heer’.

Het plan werd opgevat om in de komende kerkenraadsvergadering van 11 september ruim de tijd voor deze bezinning te nemen en voor deze vergadering (die sowieso openbaar is) zo veel mogelijk gemeenteleden uit te nodigen.
Tijdens de voorbereiding en vooral ook na het lezen van de brochure ‘De Maaltijd van de Heer’ kwamen we tot het besef dat zo’n bezinning ons als gemeente in de kern treft en ons ook persoonlijk goed kan raken. Zo’n bezinning doe je niet even en heeft tijd nodig om op gang te komen en om te bezinken.
In het breed moderamen van 14 augustus besloten we daarom om hierover een aparte gemeenteavond te houden en wel op maandagavond 22 oktober in Het Nieuwe Baken. Op zondag 2 september hebben we volgens het rooster Heilig Avondmaal en zal tevens als inleiding op de gemeenteavond de preek hierover gaan.

In de vergadering van de kerkenraad op 13 november kunnen we dan de discussie op de gemeenteavond evalueren en eventueel tot nieuwe voorstellen voor de toekomst komen.

Dus graag in uw agenda zetten:
Gemeenteavond op 22 oktober in Het Nieuwe Baken,
Bezinning op Heilig Avondmaal
Aanvang om 20:00, inloop en koffie om 19:45.