Zingend het liedboek evalueren!

Uitnodiging.

De organisten oefenen!

Op dinsdag 22 oktober is er een gemeenteavond gepland waarin we het nieuwe Liedboek zingend willen evalueren. Dit is ingegeven door de vraag om het Liedboek officieel vast te stellen. Nu zijn we daar te laat voor, maar toch willen we graag weten hoe wij als gemeente de diverse liederen ervaren.
Dit willen we in een ontspannen en inspirerende sfeer doen: door te zingen in de eerste plaats! Samen met de cantorij, samen met een aantal musici, allerlei gebieden die het Liedboek bestrijkt ontdekken, beleven, herinneren. Met aansluitend een gezellig samenzijn waarin we ervaringen met elkaar delen.
Komt allen naar de Joriskerk op 22 oktober. We beginnen om 20:00 uur.

Groet, Roelof Hamberg