Contact en bezoek Venlo – Kaldenkerken

Zaterdagmiddag 22 juni 2019 bezochten enkele gemeenteleden de Evangelische Kirchengemeinde in Kaldenkerken. Het contact daartoe was gelegd tijdens de presentatie van de Historische Atlas Venlo, twintig eeuwen wonen aan de Maas, op 1 september 2018 in de Joriskerk. Historicus dr. Leo Peters nodigde ons toen uit voor een rondleiding in Kaldenkerken.

Ontvangst door Pfarrer Andreas Grefen in de Evangelische Kirche

Ontvangst door Pfarrer Andreas Grefen in de 
Evangelische Kirche

Voor veel leden van onze gemeente is het niet zo bekend dat de Protestanten uit Venlo een historische band hebben met deze plaats.
Al in de 16e en 17e eeuw toen Venlo onder Spaans bevel stond werden protestantse diensten in Kaldenkerken gehouden en ging men te voet vanuit Venlo daar ter kerke. Uit dankbaarheid moest men wel elk jaar de katholieke pastoor een nieuw gewaad cadeau doen! Vanuit het hertogdom Gulik moesten op een gegeven moment predikanten vanuit Venlo preken in de Evangelische Kirche in Kaldenkerken. Eigen predikanten werden op dat moment niet toegestaan.
De contacten tussen de protestanten Venlo en de Evangelische Kirchengemeinde in Kaldenkerken bleven tot in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Daarna werd dit minder.
Wel waren ds. Franz-Joseph Hirs en Gert Reitsma in 2012 aanwezig bij de intrede van Pfarrer Grefen.

De rondleiding begon tegenover de RK kerk waarbij dr. Peters aangaf dat er goede oecumenische contacten zijn. Tegen de muren van de Evangelische Kirche staan nog grafstenen waaruit blijkt dat bekende en hooggeplaatste Venlose gemeenteleden in Kaldenkerken werden begraven.
De Evangelische Kirche werd gekenmerkt door Protestants soberheid, wel lagen op de banken een dik kussen.
Na het bezoek aan de kerk gingen enkele gemeenteleden nog mee voor een rondleiding door Kaldenkerken waarbij de huizen van de toentertijd vooraanstaande burgers werden getoond. Oók de plek waar ooit de Synagoge had gestaan die in de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 door de nazi’s in brand werd gestoken.
De begraafplaats waar ook Venlonaren begraven liggen werd bezocht.


Vanwege de gezamenlijke geschiedenis van Venlo en Kaldenkerken zou het mooi zijn om elkaar nu meer te gaan treffen. Er was in ieder geval bij Pfarrer Grefen en enkele Duitse gemeenteleden interesse om ook een keer onze Joriskerk te bezoeken. Historisch gezien hebben Venlo en Kaldenkerken meer gemeen met elkaar dan de gemeenteleden over het algemeen zullen denken.

Bob van der Tuin en Coen van der Vlerk