As eQuals – respect.

As eQuals is een samenwerkingsproject van Filmtheater de Nieuwe Scene Venlo, de ECI Cultuurfabriek Roermond, en de Anti Discriminatievoorziening Limburg.
Het project, in de vorm van een filmfestival, is gericht op bewustwording van gelijke behandeling in de ruimste zin van het woord: geen onderscheid in sekse, afkomst, beperking (fysiek, mentaal), culturele achtergrond, godsdienst, nationaliteit, leeftijd.
Elke maand zijn er in dit kader verschillende films, die ook met een eigen logo snel in het programma te vinden zijn.

Met het As eQuals-thema ‘Respect’ gaan we de dialoog aan, slechten we taalbarrières en overstijgen we grenzen. Het doel is oog te krijgen voor andere leefwijzen en culturen en een antenne krijgen met betrekking tot het voorkomen van vooroordelen en vooringenomenheid.
Het startsein wordt gegeven in Filmtheater De Nieuwe Scene Venlo op zaterdag 11 en zondag 12 november, waarna het vervolg van As eQuals op 18 en 19 november in Roermond zal plaatsvinden.

Op zaterdagavond 11 november zal Franz-Joseph Hirs voorafgaande aan de documentaire I’m not your Negro, een lezing geven over schrijver James Baldwin en zijn kijk op film.
Dichter Merlijn Huntjens opent de avond met een poetry performance. Aanvang 19:30 Toegang €8,50
Op zaterdag 18 november zal deze lezing en documentaire ook in Roermond in de Eci Cultuurfabriek worden gegeven.