foto’s

Home » foto's » Onze jeugd » Werken van barmhartigheid - schilderspecial van de catechisanten
Werken van barmhartigheid
Werken van barmhartigheid
1. Het is duidelijk dat het hier gaat om het breken van het brood. De hongerigen worden gespijzigd. Wie héél goed kijkt ziet dat in het geel van het korenveld nog twee afwezige gestalten zijn: er is ruimte voor meer mensen. En wanneer u denkt aan het avondmaal bij dit breken van het brood, dan vindt u de catechisant aan uw zijde. Er is ook nog aan de maaltijd van de Emmaüsgangers gedacht: twee aanzittenden bij Jezus die het brood breekt.
Werken van barmhartigheid
Werken van barmhartigheid
2. Op het tweede schilderij ziet u de waterstromen langs komen, verzamelen en delen. Hier worden de dorstigen gelaafd, waarbij de nadruk komt te liggen op het samen delen van wat er is.
Werken van barmhartigheid
Werken van barmhartigheid
3. Waren in de vorige schilderijen de koppies bleek, hier zien we een veel gevarieerder drietal, roze, bruin en geel - ze symboliseren de brede wereldbevolking die onder dak gebracht wordt. De vreemdeling huisvesten heet hier: anderen hartelijk opnemen onder één dak.
Werken van barmhartigheid
Werken van barmhartigheid
4. “Ik was ziek en gij hebt mij bezocht”, zegt Jezus. En hier wordt duidelijk een gewonde verzorgd. De ene zorgt voor de andere. Een pleistertje plakken - ingewikkelder is het vaak niet.
Werken van barmhartigheid
Werken van barmhartigheid
5. “Ik was naakt en gij hebt mij gekleed,” zegt Jezus en als u mocht denken dat het dus alleen een werk van barmhartigheid is om blote mannen aan te kleden - neen, het gaat om iedereen en zo wordt hier een vrouw van een warm wolletje voorzien.
Werken van barmhartigheid
Werken van barmhartigheid
6. Tot nu toe was het wel makkelijk om te laten zien wat je doen moet, maar hoe verbeeld je het bezoeken van de gevangenen. Als je nadenkt over het bezoeken van de gevangenen blijkt die nog het lastigst. Je komt zomaar niet bij een gevangene op bezoek in de Nederlandse justitiële inrichtingen - zoals wij de bajes tegenwoordig noemen. Maar waar het om gaat bij dat bezoeken van gevangen is om licht te brengen bij wie het zwaar heeft; en dat is precies wat in dit schilderij is afgebeeld. U kijkt van links naar rechts en ziet dan de open hand met het licht naar de verkrampte hand met de zwarte steen gaan. En terwijl u op al die schilderijen al een hart op die hand hebt opgemerkt, kan het u niet ontgaan dat hier de hele afbeelding een groot warm hart is geworden.
Werken van barmhartigheid
Werken van barmhartigheid
7. Nummer zeven, het begraven van de doden, is ook al zo’n vreemde. Dat wordt bij ons door de wet op de lijkbezorging geregeld en wie niet door zijn familie begraven wordt, wordt dat van gemeentewege - met een plechtigheid en een toespraakje. Maar alle barmhartigheid begint met zand erover, met vergeving en dat is wat we hier zien: zand erover, het is goed. We hebben het er niet meer over. Zo begraven we wat ons anders het leven zou benemen. Zo begraven we de dood.