Kerkdienst

Datum/Tijd
Date(s) - 31/03/2019

Categorieën


Aanvang 10 uur.

I.v.m. de Venloop zijn wij deze dienst te gast in de H. Michaëkerk,
Pastoor Kierkelsplein in ‘t Ven.

Verheugt u.
4e zondag van de 40dagentijd: Een nieuw begin.

In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons
dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met
anderen.

Lezingen van deze zondag: 2 Kronieken 36:11-23 en Lucas 15:11-32.
Voorganger: ds. René Silvis.
Twee collecten:
Kerk in Actie – Nederland: pionieren rond zingevingsvragen en plaatselijk werk.

Crèche voor kinderen tot 4 jaar.
Kindernevendienst voor de jeugd van 4-12 jaar.
Lees meer over onze kerkdiensten.
Na de dienst is er koffie, thee en limonade in Het Nieuwe Baken.

Op de website van Kerk in Actie is meer te vinden over het project van deze zondag.