Kerkdienst

Datum/Tijd
Date(s) - 25/12/2018

Categorieën


Aanvang 10 uur.
Kerstmorgen.


Lezingen van deze zondag: Jesaja 52:7-10 en Johannes 1:1-18

Voorganger: ds. René Silvis.
M.m.v. Marian Hofstra (zang), Bas van Gestel  en Britt van der Velden (trompet)

Twee collecten:  kinderen in de knel/ plaatselijk werk
Extra deurcollecte: audiovisuele apparatuur voor de Joriskerk
Crèche voor kinderen tot 4 jaar.
Kindernevendienst voor de jeugd van 4-12 jaar.
Lees meer over onze kerkdiensten.
Na de dienst is er koffie, thee en limonade in Het Nieuwe Baken.

Lichtpunt
Hoe zou het zijn als de wereld er plotseling totaal anders uit gaat zien, mooier dan je ooit had gedacht? Dat gebeurt bij de herders in het verhaal van Lucas. Er verschijnen engelen uit de hemel die de vrede uitroepen en in de stal ligt het kind dat God dichtbij brengt. Johannes schrijft over ‘het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam’. Dat licht komt tot ons, ook dit jaar, als we de menswording van God gedenken en vieren.

Bij de deurcollecte: nieuwe audiovisuele apparatuur voor de Joriskerk

Na ruim dertig jaar is de huidige audiovisuele apparatuur en met name onze geluidsinstallatie in de Joriskerk  definitief aan het einde van zijn levensduur gekomen en tot op de draad versleten. Regelmatig verstoren snerpende en krassende geluiden onze kerkdiensten en overige in de Joriskerk georganiseerde activiteiten (zoals concerten, lezingen etc.). De noodzaak om nieuwe audiovisuele apparatuur aan te schaffen valt in alle redelijkheid beslist niet langer uit te stellen.

Anno 2018 zijn beeld en geluid een welhaast onmisbaar onderdeel van onze kerkvieringen geworden en vormen zij een essentiële schakel naar nieuwe en met name jongere doelgroepen die wij als actieve, gastvrije, opgewekte en zorgzame gemeenschap van christenen graag willen aanspreken met onze kerkdiensten en liturgie, zoals de kerk al eeuwenlang aansluiting zoekt bij de manieren waarop mensen elkaar verhalen willen vertellen.

Op 9, 16 en 25 december is er een extra deurcollecte voor een vrijwillige gift. Meer informatie over dit project staat in Samenspraak.