Kerkdienst

Datum/Tijd
Date(s) - 23/12/2018

Categorieën


Aanvang 10 uur.
4e Advent.

Viering van Schrift en Tafel
Lezingen van deze zondag: Micha 5:1-6 en Lucas 1:39-45.

Voorganger: ds. René Silvis.
Twee collecten: diaconie en plaatselijk werk.
Crèche voor kinderen tot 4 jaar.
Kindernevendienst voor de jeugd van 4-12 jaar.
Lees meer over onze kerkdiensten.
Na de dienst is er koffie, thee en limonade in Het Nieuwe Baken.

Bij de dienst: Ontmoeting

Deze week lezen we het verhaal over Elisabet, een oude vrouw die een kind verwacht. Haar man Zacharias heeft van een engel gehoord dat ze een kind zullen krijgen en dat hij Johannes zal heten. Als Elisabet bezoek krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind in haar buik. Ze weet dat Maria ook een kind verwacht, dat de Messias geboren zal worden. Elisabet nodigt je uit: ‘Geloof met me mee’.

Bij de Maaltijd van de Heer die we vandaag vieren is die verwachting ook terug te horen in het tafelgebed. ‘Zo hebt gij grote verwachtingen gewekt. (..) Daarom, o God, … met Maria, die opgetogen van haar verwachting getuigd heeft; met Elisabet en Zacharias, verwonderd over de weg die Gij met hen ging; en met allen die Israëls vertroosting hebben verwacht en bezongen, verheffen ook wij onze stem.’
Mag die verwachting in ons sterk zijn dat ook uitnodigend zeggen: ‘Geloof met ons mee’.