Kerkdienst

Datum/Tijd
Date(s) - 09/12/2018

Categorieën


Aanvang 10 uur.
2e Advent.

Lezingen van deze zondag:
Maleachi 3:1-4 en Lucas 3:1-6

Voorganger: ds. René Silvis.
Twee collecten tijdens de dienst:  pastoraat en plaatselijk werk.
Extra deurcollecte: nieuwe audiovisuele apparatuur voor de Joriskerk.
Crèche voor kinderen tot 4 jaar.
Kindernevendienst voor de jeugd van 4-12 jaar.
Lees meer over onze kerkdiensten.
Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de Joriskerk(!). Je kunt dan tot 13.00 uur de kerststalexpositie bekijken.

Bij de dienst: Een nieuw begin.

Johannes – die wij De Doper noemen – krijgt een bijzondere boodschap te verkondigen: God zal redding brengen. Johannes vertelt erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt tegen alle mensen: ‘Kom hier maar naartoe. Laat achter je wat verkeerd was en begin opnieuw!’ God maakt een nieuw begin met mensen, Hij zal ze redden. Johannes nodigt je uit: ‘Geloof met me mee’.

Bij de collecte:

In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in toenemende mate voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat.

Bij de deurcollecte: nieuwe audiovisuele apparatuur voor de Joriskerk.

Na ruim dertig jaar is de huidige audiovisuele apparatuur en met name onze geluidsinstallatie in de Joriskerk definitief aan het einde van zijn levensduur gekomen en tot op de draad versleten. Regelmatig verstoren snerpende en krassende geluiden onze kerkdiensten en overige in de Joriskerk georganiseerde activiteiten (zoals concerten, lezingen etc.). De noodzaak om nieuwe audiovisuele apparatuur aan te schaffen valt in alle redelijkheid beslist niet langer uit te stellen.
Anno 2018 zijn beeld en geluid een welhaast onmisbaar onderdeel van onze kerkvieringen geworden en vormen zij een essentiële schakel naar nieuwe en met name jongere doelgroepen die wij als actieve, gastvrije, opgewekte en zorgzame gemeenschap van christenen graag willen aanspreken met onze kerkdiensten en liturgie, zoals de kerk al eeuwenlang aansluiting zoekt bij de manieren waarop mensen elkaar verhalen willen vertellen.
Op 9, 16 en 25 december is er een extra deurcollecte voor een vrijwillige gift. Meer informatie over dit project staat in Samenspraak.